ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Να η ευκαιρία για σωτήρια έργα στα βουνά γύρω από το Χαϊδάρι

Οι περιοχές μας είναι πολύ υψηλού κινδύνου τόσο για την έναρξη και επέκταση δασικών πυρκαγιών στην ζώνη μίξης δασών – οικισμών (Δαφνί – Αφαία κ.λ.π.) όσο και για την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Τώρα, λοιπόν, παρουσιάζεται μια πολύ σημαντική ευκαιρία για το Χαϊδάρι, ώστε να προωθήσει απαραίτητα και σωτήρια έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

γράφει ο Στέλιος Σούλιος, Οικονομολόγος – Δασοπόνος MSc

Να η ευκαιρία για σωτήρια έργα στα βουνά γύρω από το Χαϊδάρι 3
Από πρόσφατη παρέμβαση σε ρέμα στον Κάλαμο Αττικής. Έργα μικρής κλίμακας, χωρίς πολλούς συναρμόδιους φορείς, που προκαλούν γραφειοκρατικές εμπλοκές, μπορούν να δώσουν περισσότερα από όσο στοιχίζουν.

Τι είδους αντιπλημμυρικά;

Ειδικά για τα αντιπλημμυρικά έχω υποστηρίξει και άλλες φορές ότι δεν αρκούν μόνο τα μεγάλα έργα (πχ συλλεκτήρας Λ. Αθηνών), που είναι και πιο χρονοβόρα στην υλοποίησή τους. Αλλά χρειάζονται και τα λεγόμενα έργα ορεινής υδρονομίας. Αυτά με μικρότερη δαπάνη έχουν εξαιρετικές επιδόσεις, στην πηγή του προβλήματος, δηλαδή στο βουνό. Τέτοια παρέμβαση μπορεί να γίνει στη λεκάνη απορροής του Ποικίλου πάνω από το Στρατόπεδ0, η οποία επιβαρύνει πολύ το Χαϊδάρι σε περίπτωση νεροποντής. Αντίστοιχα στην πλαγιά και το ρέμα που δεσπόζει της Κάτω Αφαίας, όπου επίσης έχουμε επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα, ενίοτε κατυαστροφικά (βλέπε πλημμύρρα Φεβρουαρίου 2013). Η λογική των παρεμβάσεων “ορεινής υδρονομίας”  είναι να μην περιμένουμε τους χειμάρρους να εισβάλουν στην πόλη, αλλά να “φρενάρουμε” τα νερά όσο βρίσκονται ακόμη στις πλαγιές του βουνού και να μην κατεβούν όλα μαζί, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Να η ευκαιρία για σωτήρια έργα στα βουνά γύρω από το Χαϊδάρι 5 Να η ευκαιρία για σωτήρια έργα στα βουνά γύρω από το Χαϊδάρι 7

Χρηματοδοτική ευκαιρία

Η ευκαιρία για έργα στις δασικές εκτάσεις Όρους Αιγάλεω – Ποικίλου έρχεται από την πρόσκληση του Υπομέτρου 8.3, χρηματοδοτούμενου έως και 100% από της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έργα ορεινής υδρονομίας επιβραδύνουν τη ροή των υδάτων από τις ορεινές περιοχές του δήμου μας προς τις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει τέτοια έργα και μάλιστα με δυνατότητα εκτέλεσης χωρίς την εμπλοκή πολλών συναρμόδιων φορέων. Οι μελέτες για τις δημόσιες δασικές εκτάσεις που περιβάλλουν τον οικιστικό ιστό της πόλης μας μπορεί να εκπονηθούν και να εκτελεσθούν από την αρμόδια για την περιοχή Δασική Υπηρεσία (Δασαρχείο Αιγάλεω).
Άποψή μας μας είναι ότι η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου πρέπει να εξετάσει το θέμα και να συνεργαστεί με το αρμόδιο Δασαρχείο Αιγάλεω.

Να η ευκαιρία για σωτήρια έργα στα βουνά γύρω από το Χαϊδάρι 9
Εικόνα της διαλυμένης μάντρας του Στρατοπέδου κατά την πλημμύρα του Οκτωβρίου 2015.

Αναλυτικά για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εδώ:

Πρόσκληση για το Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

Εκδόθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 8, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Δυνητικοί δικαιούχοι για την ένταξη και χρηματοδότηση προτάσεων είναι οι:

 1. Δασικές Υπηρεσίες
 2. Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών. Ως τέτοιες ορίζονται;

 1. οι πυρκαγιές
 2. οι παθογόνοι οργανισμοί και
 3. τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των ανωτέρω απειλών. Είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές.

Ως πεδίο εφαρμογής ορίζονται όλα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της επικράτειας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Υπομέτρου 8.3 είναι οι εξής:

Πυρκαγιές:

 1. Δαπάνες κατασκευής ή/και συντήρησης προστατευτικών υποδομών όπως:α. Δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας
  β. Σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) συμπεριλαμβανομένων και έργων για τη συντήρηση και τη βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσηςγ. Αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυνέχειας της καύσιμης ύλης
 2. Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών όπως:α. Μικρά τεχνικά έργα για τη βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίαςβ. Καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών
 3. Δαπάνες εγκατάστασης ή/ και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού

Ρητά αποκλείονται από τις επιλέξιμες δαπάνες, δαπάνες συντήρησης που σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις επί αγροτικών εκτάσεων/αγροτεμαχίων.

Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά τις υποδομές με στόχο την καταπολέμηση των πυρκαγιών, δηλαδή υποδομές για την προσγείωση και τον ανεφοδιασμό αεροπλάνων ή/και ελικοπτέρων, αυτές μπορεί να χρηματοδοτηθούν μόνο αν προορίζονται για μη εμπορικούς σκοπούς.


Παθογόνοι Οργανισμοί:

 1. Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων δικτύου/ων δοκιμαστικών επιφανειών, επικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλων κατά περίπτωση συστημάτων.
 2. Δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο (εθνικό/ ΕΕ) που τα διέπει, όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δέντρων κ.α.

Χείμαρροι:

 1. Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών.
 2. Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

Ρητά αποκλείονται οι παραγωγικές υποδομές, όπως π.χ. οι κορμοπλατείες ή οι υποδομές φόρτωσης δασικών προϊόντων.


Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €).

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button