Όλα τα e-mail και τηλέφωνα του Δήμου Χαϊδαρίου

Συγκεντρωμένα σε μια σελίδα όλα τα e-mail και τηλέφωνα του Δήμου Χαϊδαρίου, αιρετών, τμημάτων και υπηρεσιών

Όλα τα e-mail και τηλέφωνα του Δήμου Χαϊδαρίου 1

Δήμαρχος Μιχάλης Σελέκος

Δήμαρχος Μιχάλης Σελέκος

e-mail: [email protected]

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213-2047200

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 213-2047215,

 fax: 210-5819841, e-mail: [email protected]


ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 
213-2047206, e-mail: [email protected]

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ: 213-2047224

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: 
213-204720, e-mail: [email protected]

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 210-5818860, 210-5811624  fax: 210-5324552, e-mail: [email protected]

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 213-2047216, 213-2047217, e-mail: [email protected]

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 213-2047211,
e-mail: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 213-2047329,  213-2047355, 213-2047356

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213-2047342

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 213-2047218,
213-2047343  fax: 213-2047241

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 213-2047305,  213-2047306,
213-2047307, fax:210-5323623

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: 213-2047308, 213-2047304  fax: 210-5323623

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: 213-2047313,  213-2047314,
213-2047315, 213-2047316

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗ: 213-2047317, 213-2047318, 213-2047328, 213-2047330  fax: 210-5323635

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ: 213-2047323, 213-2047324, 213-2047325, 213-2047321, 213-2047320, 213-2047326, 213-2047327, 213-2047302, 213-2047301
fax: 210-5322910

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 213-2047311, 213-2047310, 213-2047309
fax: 213-2047242

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 213-2047233, 213-2047232, 213-2047240

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ :213-2047263, 213-2047262, 213-2047269  fax: 210-5811621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ): 213-2047253,
213-2047254, 213-2047258   fax:210-5811621

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 213-2047265, 213-2047266, 213-2047267

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΟΑΕΔ): 213-2047273, 213-2047373

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 213-2047268, 213-2047269, 213-2047270

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
213-2047246,  213-2047247, 213-2047248

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 213-2047284

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 213-2047207

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ:213-2047293, 213-2047294, 213-2047295, 213-2047292

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ : 213-2047289, 213-2047287, 213-2047286, 213-2047290

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ: 213-2047279, 213-2047280, 213-2047281, 213-2047283

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 213-2047244, 210-5818860

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 210-5822368

Δ/ΝΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 213-2047 236,
213-2047237, 213-2047348

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 210-5822240


ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ: 210-5980511, e-mail: [email protected]

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: 213-2047354

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: 213-2047360, 213-2047364,
213-2047367

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ: 213-2047264, 213-2047251,
213-2047249, 213-2047250, 213-2047252

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΕΡΕΙΣΜΑ): 210-5323090, 210-5321294

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 210-5821574

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: 210-5980511, e-mail: [email protected] και [email protected]

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210-5819381
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210-5810314
3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210-5810835
4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210-5817300
5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210-5820187
ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210-5816951

ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (οδός Κολοκοτρώνη): 210-5814855, 210-5816822
ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ: 210-5822074
ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ: 210-5821723

ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ: 210-5322181, Βουλγαροκτόνου 20

1ο ΚΑΠΗ: 210-5812080
2ο ΚΑΠΗ: 210-5321631
3ο ΚΑΠΗ: 210-5815608

Back to top button