Αντιπλημμυρικά έργα, 
με αφετηρία τους γύρω ορεινούς όγκους

Γράφει ο Στέλιος Σούλιος

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα επανατίθεται το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών του Δήμου μας, παραθέτω τις παρακάτω εικόνες, που αφορούν πρόσφατα έργα που εκτελέσθηκαν σε χειμαρρικό συγκρότημα στην ορεινή περιοχή γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, για την προστασία της
πόλης.
 

Επισημαίνω ότι τέτοια έργα εκτελούνται σε όλη την Ελλάδα με κύριο φορέα τη Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας (ΥΠΕΚΑ) και φορείς υλοποίησης τις Δασικές Υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση προβλεπόταν από όλα τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και πρόσφατα από το ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”), ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι χρηματοδότηση τέτοιων έργων θα υπάρξει και από το νέο ΕΣΠΑ.
 Η σημασία της αντιμετώπισης των προβλημάτων στην πηγή δεν χρειάζεται να αναλυθεί εδώ. Η διευθέτηση των ορεινών υδάτων του Ποικίλου Όρους και του Όρους Αιγάλεω προέχει των αντιπλημμυρικών του αστικού ιστού, διαφορετικά τα δεύτερα κινδυνεύουν να αποτύχουν. Όπως επίσης είναι σημαντικό να γίνει συνολική παρέμβαση στο χειμαρρικό δίκτυο γύρω από την πόλη μας και όχι μεμονωμένες διευθετήσεις τύπου ΕΡΓΟΣΕ.

Το θέμα πρέπει να τεθεί προς το ΥΠΕΚΑ, ώστε να συμπεριληφθεί εκπόνηση μελετών και ένταξη των έργων στα επόμενα χρηματοδοτούμενα αυτού του
είδους.

Φιλικά,
Στέλιος Σουλιος