ΑΠΟΨΕΙΣΑΡΘΡΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δήμος Χαϊδαρίου: Όχι άλλη καθυστέρηση στην ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων – Διεκδίκηση από το κράτος μεγαλύτερης στήριξης

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προτείνει: Να δώσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση στις πληττόμενες επιχειρήσεις τις απαλλαγές που προβλέπονται. Να διεκδικήσουμε όλοι μαζί από το κράτος ακόμη μεγαλύτερη στήριξη της τοπικής αγοράς.   

Δήμος Χαϊδαρίου: Όχι άλλη καθυστέρηση στην ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων - Διεκδίκηση από το κράτος μεγαλύτερης στήριξης 3Γράφει ο Γιώργος Αργυρόπουλος, αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Χαϊδαρίου

Αναμφισβήτητα βρισκόμαστε ενώπιον μίας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που έχει αλλάξει συθέμελα την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Ο κορονοιός (Covid – 19) χτύπησε και την δική μας πόρτα όπως σε όλον τον κόσμο και μας έχει φτάσει στα όρια της αντοχής μας. Το κράτος και οι κοινωνικοί θεσμοί δοκιμάζονται. Από τον αγώνα που δίνει η κοινωνία μας δεν θα μπορούσε να λείπει η τοπική αυτοδιοίκηση, που δεκαετίες τώρα αποτελεί τον στυλοβάτη της κοινωνικής ζωής και το «αποκούμπι» κάθε δημότη. Ο δήμος μας έχει ανταπροκριθεί επάξια όλο αυτό το διάστημα στην νέα περίοδο που ζούμε. Καλείται επίσης να στηρίξει και τους πληττόμενους με μέτρα που θα δώσουν την δυνατότητα της «ανάσας». Τα αιτήματα των τοπικών επιχειρήσεων και εκείνων των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες είναι δίκαια και αιτιολογημένα.

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι Δήμοι παρέχοντας αυτή την απαραίτητη στήριξη, το έχει ήδη προσδιορίσει η κεντρική εξουσία. Ειδικότερα, με το άρθρο 37 «Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας ΟΤΑ» της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται ότι:

«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής».

Ως Δημοτική Αρχή προτείναμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 28ης Απριλίου την εφαρμογή της ανωτέρω δυνατότητας στις επιχειρήσεις του Δήμου με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Η τελευταία ως δίκαιο έκτακτης ανάγκης ορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει ένας Δήμος για να λάβει αποφάσεις ελάφρυνσης των πληττόμενων επιχειρήσεων. Αυτήν την μέθοδο, λίγο έως πολύ, έχει χρησιμοποιήσει το σύνολο των Δήμων.

Το πραγματικό γεγονός δηλαδή είναι ότι αξιοποιήσαμε ως Δήμος όλες τις υπάρχουσες νομικές δυνατότητες και προτείναμε στο μέγιστο την λήψη μέτρων για την ανακούφιση των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Επιπλέον, προτείναμε την υλοποίηση της απαλλαγής στα τροφεία παιδικών σταθμών και τις συνδρομές στα τμήματα πολιτισμού/αθλητισμού για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19. Όπως και την απαλλαγή καταβολής του 40% για τα μισθώματα που ορίζεται σε Π.Ν.Π.

Ο υπολογισμός που έχει γίνει από τον Δήμο σε σχέση με τις απώλειες από τις ανωτέρω απαλλαγές, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία, είναι άνω των 500.000 ευρώ για τους 3 μήνες. Η εκτιμώμενη οικονομική απώλεια του Δήμου, με ενδεικτικό υπολογισμό τριμήνου, θα ανέλθει στο ποσό των 571.500,00 ευρώ, όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
(κατ’ εκτίμηση ανά ΚΑΕ από 1/3/2020 ΕΩΣ 31/5/2020)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 33.000,00
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚ/ΤΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 15.000,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 47.000,00
ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ 28.500,00
ΤΕΛΗ Κ.Κ. ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ 27.000,00
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 421.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 571.500,00

 

Τα ποσά που αναφέρονται έχουν υπολογιστεί από την Οικονομική Υπηρεσία με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια, δηλαδή έχει υπολογιστεί ότι σούπερ μάρκετ, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα συνεχίζουν την λειτουργία τους και άρα δεν συμπεριλαμβάνονται στις απαλλαγές.

Ο υπολογισμός των αντίστοιχων απαλλαγών για το 9μηνο που πρότεινε η αντιπολίτευση φτάνει στο ποσό του 1.500.000 ευρώ. Αυτό το ύψος απαλλαγών υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και άρα οι Οικονομικές μας Υπηρεσίες δεν μπορούν να βεβαιώσουν ότι τέτοιες απαλλαγές είναι εφικτές. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης προφανώς το γνωρίζουν και για αυτό τον λόγο δεν ζήτησαν καν την σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία.

Υπάρχει βέβαια και ο ισχυρισμός από την αντιπολίτευση ότι οι Δήμοι θα λάβουν οικονομικές ενισχύσεις που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν σε απαλλαγές μεγαλύτερες από τις σημερινές δυνατότητες τους. Όμως η «χειροπιαστή» εξαγγελία της κυβέρνησης σχετικά με οικονομική ενίσχυση των Δήμων αφορά αρχικά σε προκαταβολές των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και την σχετική αποπληρωμή τους σε δόσεις ως δανειακή υποχρέωση. Το ύψος της προκαταβολής δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Δηλαδή ακόμη δεν υπάρχει τίποτε συγκεκριμένο για την ενίσχυση των Δήμων από την πλευρά της κυβέρνησης. Πολύ περισσότερο, δεν υπάρχει καμιά δέσμευση ότι θα ληφθεί υπόψη η διαφορετική οικονομική κατάσταση κάθε Δήμου. Οι συγκρίσεις που γίνονται με Δήμους που στο τέλος του 2019 είχαν αποθεματικό πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ είναι μάλλον προκλητικές, καλύτερα ας μην ανοίξουμε ξανά την συζήτηση για την οικονομική κατάσταση στην οποία παραλάβαμε τον Δήμο Χαϊδαρίου. Ακόμη όμως και αυτοί οι οικονομικά εύρωστοι Δήμοι έχουν αποφασίσει μέχρι στιγμής την απαλλαγή των επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας τους. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή των εξελίξεων που πρέπει να αποτυπωθούν νομοθετικά και εκτελεστικά προκειμένου να γνωρίζουμε πώς θα κινηθούμε και στο μέλλον.

Το βέβαιο είναι ότι ο Δήμος είναι κοντά στους πληττόμενους, τους ακούει και προσπαθεί να βρει λύσεις στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων και με τα περιορισμένα οικονομικά που έχει. Έχουμε ήδη προβεί, με επιστολή του Δημάρχου Βαγγέλη Ντηνιακού από 19 Μαρτίου, σε αίτημα οικονομικής υποστήριξης από το Υπουργείο προκειμένου ο Δήμος μας να αντέξει την σφοδρή πίεση και να μην οδηγηθεί στην «ασφυξία».

Πρόσθετες ενέργειες θα γίνουν ειδικά για τα καταστήματα εστίασης. Σύντομα το Υπουργείο Εσωτερικών θα ανακοινώσει το κανονιστικό πλαίσιο για την επέκταση του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των καταστημάτων. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων,  θα δίνεται στον Δήμο η δυνατότητα για  μείωση έως 50% του αντίστοιχου δημοτικού τέλους. Τις ενέργειες αυτές για την στήριξη των επιχειρηήεων της εστίασης στο Χαϊδάρι θα φέρουμε ως εισήγηση της Δημοτικής Αρχής στο ΔΣ. Ήδη οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν κατά περίπτωση τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Στο «δια ταύτα»:

Κακώς οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν ψήφισαν την πρόταση μας στο ΔΣ, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει ψηφισμένη απόφαση απαλλαγής των τοπικών επιχειρήσεων ούτε για το τρίμηνο.

Μπορούμε και πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την ουσιαστική οικονομική στήριξη του Δήμου μας από την κεντρική εξουσία ώστε να γίνουν εφικτές μεγαλύτερες απαλλαγές των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και των κατοίκων.

Είναι η ώρα να πορευτούμε ενωμένοι για το καλό του τόπου. Διοίκηση, αντιπολίτευση και τοπική κοινωνία να δώσουμε την μάχη και να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιο και στις επάλξεις τον Δήμο μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Επαγγελματίες Χαϊδαρίου για Δήμο Χαϊδαρίου: Μάλλον θέλουν να μας βάλουν λουκέτο

 

“Στην προπαγάνδα του δημάρχου απαντάμε με αριθμούς που φέρουν την υπογραφή του”

“Οι Δήμοι οφείλουν να διεκδικούν και όχι να χαλιναγωγούν τα κοινωνικά αιτήματα”

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button