ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΠΙΣΤΗΜΗΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑΥΓΕΙΑ

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ στο Χαϊδάρι

To Kέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α), με τη συγχρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου λειτουργεί δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με κύρια ιδιαιτερότητα τη Νοητική Υστέρηση στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Οι νεοσύστατες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙΙΙ & ΑΜΑΛΘΕΙΑ IV αδειοδοτήθηκαν τον Ιούλιο 2020 και ξεκίνησαν την λειτουργία τους το φθινόπωρο του 2020. Η κάθε Στέγη μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 9 άτομα με νοητική υστέρηση ανώ των 18 ετών.

Βασικός σκοπός των Σ.Υ.Δ ΑΜΑΛΘΕΙΑ αποτελεί η εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των ατόμων με νοητική υστέρηση για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους. Επιπροσθέτως, η βελτίωση της λειτουργικότητας των ενοίκων και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής στο βαθμό του εφικτού, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μερική ή ολική ένταξη στην ευρύτερη κοινότητα.

Η τοποθεσία των Σ.Υ.Δ ΑΜΛΑΘΕΙΑ, μέσα στο κοινωνικό ιστό, παρέχει άμεση πρόσβαση στη κοινότητα και έτσι αναπτύσσονται δράσεις για την κοινωνική παρουσία και τη συμμετοχή των ενοίκων σε αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Οι ένοικοι των Στεγών υποστηρίζονται ανελλιπώς από την επιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τον υπεύθυνο της δομής –ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπεύτρια και ειδικά εκπαιδευμένους φροντιστές. Την επιστημονική ομάδα πλαισιώνουν και εξωτερικοί συνεργάτες.

Η υποστήριξη μας παρέχεται στη βάση ενός ατομικού πλάνου δράσης σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια του ατόμου με αναπηρία. Όλοι μαζί αλλά και ο καθένας χωριστά θέτουμε ως προτεραιότητα τις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις επιθυμίες του ατόμου με αναπηρία. Απώτερος σκοπός αποτελεί η συμπερίληψη του ατόμου με αναπηρία στη κοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες: Κ.Ε.Α. / Α.Μ.Ε.Α. Τηλέφωνο: +30 210 2848733 / +30 210 5576620

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button