ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου: Ζωντανή, ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση για την ενεργειακή φτώχεια

Η Δημοτική Κίνηση “Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου” οργανώνει στις 24 Ιανουαρίου 2022 ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα “Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, εξοικονόμηση ενέργειας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού”.

Η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό είναι κοινωνικά αγαθά στα οποία όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν “ανεμπόδιστη” πρόσβαση και επαρκή χρήση αυτών για να ζουν με αξιοπρέπεια.

Για μας, τους ενεργούς Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου, ζητούμενο είναι κανένας συμπολίτης και καμία συμπολίτισσα να μην κρυώνουν το χειμώνα.

Κανένα παιδί να μη ζει και να μη μεγαλώνει σε παγωμένα σπίτια.

Η ημερίδα θα παρουσιαστεί ζωντανά από το "Χαϊδάρι Σήμερα", με την τεχνική υποστήριξη Live Streaming από τη Streamia.

Ο οποιοσδήποτε ενεργειακός μετασχηματισμός δεν πρέπει να συνθλίβει τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να υποθηκεύει με κανέναν τρόπο την υγεία των πολιτών.

Κανένας ενεργειακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να γίνεται βίαια και στα τυφλά απαξιώνοντας δισεκατομμύρια επενδύσεων για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας, χάριν και της μεταπρατικής νοοτροπίας που επικρατεί κατά κανόνα.

Τρία βασικά ζητήματα έχουμε να πραγματευτούμε σαν Δημοτική Κίνηση και Δημοτική Παράταξη στο Χαϊδάρι, σύμφωνα με τους προγραμματικούς στόχους, τις συζητήσεις μας, την εντεινόμενη ενεργειακή κρίση, τα ολοένα και μεγαλύτερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας καθώς και με βάση την υφιστάμενη συναντίληψη ότι για μας η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό που επηρεάζει την ποιότητα ζωής, την υγεία αλλά και την παραγωγική διαδικασία.

1. Την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, σαν μείζονα κοινωνική πρόκληση στο παρόν και στο μέλλον

2. Το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού σαν εγγύτερος θεσμός στους πολίτες και στα λόγια αλλά και στα έργα και

3. Τις δυνατότητες αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ενέργειας από τους πολίτες τοπικά αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, και τις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.κοιν.).

Επιδιώκουμε, σε συνέχεια την ημερίδας που οργανώσαμε πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 με τη συμμετοχή των Βασίλη Κίλια (πρώην Γενικός Δ/ντης στο ΚΑΠΕ) και Δημήτρη Τσέκερη (Σύμβουλο πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος), με την πολυεπίπεδη συνεργασία την επαρκή κάλυψη των στόχων και τη δημιουργία ενός συνεκτικού συνόλου θέσεων με συμπληρωματικότητα και προστιθέμενη αξία για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και προσδοκούμε ότι, τα συμπεράσματα μπορούν να αποτελέσουν βάση εκκίνησης σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο με ορατό και θετικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων στους πολίτες από τις συνεχείς και παρατεινόμενες αυξήσεις στον ενεργειακό τομέα.

Ο προγραμματικός μας λόγος άλλωστε, περιλαμβάνει σαφείς αναφορές ως προς την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό στην πόλη μας, όπως :

  • την αναγκαιότητα αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ενέργειας με τη σύσταση Ε.κοιν. με βάση τον ν.4513/2018,
  • τη δημιουργία παρατηρητηρίου φτώχειας,
  • τη δημιουργία ενεργειακών υπευθύνων στο Δήμο και την καταγραφή δεδομένων ως προς τις ενεργειακές καταναλώσεις σε Δημοτικά Κτήρια,

προκειμένου να αποτελέσουν δεδομένα για μια ορθή βάση εφαρμοστέου σχεδιασμού σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), ζητήματα για τα οποία δεν έχουμε εισακουστεί μέχρι σήμερα, χωρίς βεβαίως να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η επένδυση στη δημιουργία δεδομένων στη χώρα μας δεν αποτελεί στοιχείο ούτε ενός επαρκούς σχετικά στρατηγικού σχεδιασμού ούτε βεβαίως και της κουλτούρας μας σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης.

Τι θα μπορούσε να προκύψει άμεσα :

  • Η καταγραφή της διαδικασίας για την άμεση υποστήριξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και νοικοκυριά καθώς και επαγγελματιών με την ενεργό συμμετοχή και του Δήμου (δεδομένου ότι διαθέτει διοικητική δομή υλοποίησης καθολικών δράσεων) στο πλαίσιο της ζητούμενης τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Οικονομική ελάφρυνση το συντομότερο δυνατό για τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες της πόλης που στενάζουν από τις υπερβολικές ενεργειακές χρεώσεις, οι οποίες όπως φαίνεται θα συνεχίσουν να παραμένουν υπερβολικά υψηλές για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Οι ομιλητές θα είναι :

  • Τσολακίδης Βασίλης, πρώην Πρόεδρος στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
  • Βαρλαμίτης Κώστας, πρώην Πρόεδρος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
  • Ανδρέου Μάγια, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας Αττικής,
  • Κοροβέση Alice, Γενική Δ/ντρια του ΙΝΖΕΒ, Αντιπρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας  WenCoop Θεσσαλονίκης, μέλος της κοινοπραξίας διαχείρισης του έργου POWERPOOR, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon 2020”, με συντονιστή φορέα το Εργαστήριο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ – Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής και την εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή Χάρη Δούκα.

Στόχος του έργου POWERPOOR είναι να αναδείξει λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για στηρίξουν ενεργειακά φτωχούς πολίτες ή πολίτες να μην διαβούν το κατώφλι της ενεργειακής φτώχειας αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εναλλακτικό σχήμα συνεργασίας πολιτών και χρηματοδότησης των σχεδίων τους.

Η ημερίδα θα παρουσιαστεί ζωντανά από το “Χαϊδάρι Σήμερα”, με την τεχνική υποστήριξη της Streamia.

Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου: Ζωντανή, ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση για την ενεργειακή φτώχεια 3

Συντονιστής της συζήτησης,
Δημήτρης Αλεξάκης,
Δημοτικός Σύμβουλος & Συντονιστής της Επιτροπής Προγράμματος των Πολιτών σε Δράση.

Υγείαν έχετε!

Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά

Δημήτρης Αλεξάκης


Παρόμοια Άρθρα

Back to top button