Το βραχώδες ύψωμα στον "Θανασιό" από τα νότια. Διακρίνονται οι διαμορφώσεις της περιοχής σε επίπεδα και τα περιγράμματα κτιρίων.

Αιγάλεως – Ποικίλο. Εξερευνώντας την φύση και την ιστορία 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Πάνω από τον οικισμό Σκαραμαγκά και τα εκεί εκπαιδευτήρια “Νέα Παιδεία”, υπάρχει ένα βραχώδες ύψωμα. Επειδή η περιοχή παληά λέγονταν “Θανασιός” ας τον πούμε βράχο του Θανασιού.

Διαμορφωμένο σε επίπεδο τμήμα του βράχου. Δύσκολα να δεχθεί κανείς ότι είναι φυσικό και όχι λαξευμένο.

Στη βάση της νότιας πλευράς του, που σχηματίζει ορθοπλαγιά, σώζονται διαμορφώσεις σε επίπεδα με αργούς (ακατέργαστους) ογκόλιθους και ίχνη κτιρίων.

Ερείπια κτίσματος από ακατέργαστους ογκόλιθους.

Στην δυτική του πλευρά σώζονται επίσης ίχνη οχυρωματικών τειχών. Στην ορθοπλαγιά έχει δημιουργηθεί μικρό αναρριχητικό πεδίο, από κάποια αστοχία όμως στην τοποθέτηση των ασφαλειών, αποκολλήθηκε τμήμα της εκεί βραχοσκεπής.

Διαμορφωμένα, με αναλημματικούς τοίχους, επίπεδα. Χωρίς ανασκαφή δε μπορούμε να γνωρίζουμε αν ήταν και περιγράμματα κτιρίων.

Στη νότια πλευρά επίσης χαμηλότερα, όπου κοίτη ρέματος, σώζονται τα ερείπια ασβεστοκάμινου, γεγονός που μαρτυρεί ότι τροφοδοτήθηκε από τα εκεί αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Έτερη διαμόρφωση σε επίπεδα με αναλημματικό τοίχο.

Δεν έχει βρεθεί καμία αναφορά, μνεία, ή μαρτυρία για τον χώρο αυτό, με συνέπεια να μην γνωρίζουμε γι’ αυτόν τίποτε. Ίσως καλύτερες πληροφορίες να είχαν οι λαθρανασκαφείς που έσκαψαν στην περιοχή σε δύο σημεία. Οι ίδιοι, προφανώς είχαν διαφορετική γνώμη από αυτήν της κ. Υπουργού Πολιτισμού που είπε ότι οι αρχαιότητες προστατεύονται από… μόνες τους.

Το κοίλωμα του βράχου, μαυρισμένο από καπνό. Διακρίνεται το τμήμα που αποκολλήθηκε κατά τον “οπλισμό” του βράχου από αναρριχητές.
Κατάλοιπο αμυντικού τείχους στη δυτική πλευρά του υψώματος.
Εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί υπάρχουν σε όλο το ύψωμα.
Σε κάποιο τμήμα του ο βράχος σχηματίζει αυτήν της εσοχή.
Το κολονάκι της κορυφής του βραχώδους υψώματος. Στο βάθος ο κόλπος της Ελευσίνας.
Το ασβεστοκάμινο που λειτούργησε στο κάτω μέρος του αρχαιολογικού χώρου.
Λαθρανασκαφή στη θέση του άγνωστου αρχαιολογικού χώρου.

Λαθρανασκαφή και στη δυτική πλευρά του υψώματος.