Ο σεισμός όπως τον κατέγραψε κάμερα καταστήματος στο Δάσος

Ευχαριστούμε τον κ. Μιχάλη Αναστασάκη για την αποστολή του video.