Ευχαριστούμε τον κ. Μιχάλη Αναστασάκη για την αποστολή του video.