ΑΠΟΨΕΙΣΑΡΘΡΑ

Λεωφορεία χωρίς παράθυρα… μέσα στις ανάγκες της εποχής

Προσωπικό Υγείας, Λεωφορείων και… Αερισμός!

Του Κίμωνα Φουντούλη

Η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία και τις αστικές συγκοινωνίες λύνεται με σχεδιασμό, χρήματα και προσλήψεις.

Η άμεση ανάγκη διασφάλισης συμμετοχής όλου του υφιστάμενου προσωπικού με σχετικά προσόντα προϋποθέτει και την αξιοποίηση στελεχών που υπηρετούν σε διοικητικές ή/και άλλες θέσεις. Οι υγιείς και ικανοί(-ές), κάτοχοι διπλωμάτων και εμπειρίας οδήγησης λεωφορείων καθώς και οι πιστοποιημένοι(-ες) νοσηλευτές(-τριες) μπορούν να συνδράμουν στα μέτωπα που αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού. Μια τέτοια επιστράτευση συνεπάγεται αναστάτωση για τους υπόχρεους(-ες) αλλά και ανακούφιση των συναδέλφων που παραμένουν στις θέσεις, όπου αρχικά και εκείνοι υπηρέτησαν ή προσλήφθηκαν. Η απόσταση από τα αρχικά καθήκοντα ίσως επιβάλει περίοδο προσαρμογής σε αυτά.

Η έλλειψη ανοιγόμενων παραθύρων στα λεωφορεία που προμηθεύθηκαν τα ΚΤΕΛ για ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου της Πρωτεύουσας, αλλά και των τουριστικών λεωφορείων κ.ά., ίσως μπορεί να βελτιωθεί μέσω εγχώριων επιχειρήσεων για τη προσαρμογή των οχημάτων στις απαιτήσεις των καιρών. Ο αερισμός διά του κλιματιστικού ενέχει κινδύνους. Η αντικατάσταση πλαϊνών με ανοιγόμενα π.χ. στο ανώτερο τμήμα τους θα διευκολύνει τον ασφαλέστερο αερισμό.

Η ανάγκη λόγω της ασθένειας μας ξαναθυμίζει  οικονομικότερες λύσεις από τον ενεργοβόρο κλιματισμό.

Κίμων Ε. Φουντούλης

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button