ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑΑΡΘΡΑ

“Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος με μελέτες φασόν για παραγωγή αέρα κοπανιστού”

Αλεξάκης Δημήτρης,
Δημοτικός Σύμβουλος «Πολίτες σε Δράση» Χαϊδαρίου                                                                                                                                                            

Κυβερνησιμότητα Δήμων και Κατασπατάληση δημόσιου χρήματος συμβαδίζουν, κατά κανόνα, με μελέτες φασόν που παράγουν αέρα κοπανιστό, διαμέσου της εκμετάλλευσης τοπικών κοινωνιών αφού υπάρχουν πρόθυμες και διαθέσιμες Δημοτικές Αρχές, όπως στο Χαϊδάρι, να χρησιμοποιηθούν για αλλότριους σκοπούς, πέραν όσων εξυπηρετούν ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Υπάρχουν τα παραπάνω στην προμετωπίδα κάποιων, εχόντων πρεμούρα και σαν αυτοσκοπό την επανεκλογή τους, θολώνοντας τη ματιά αλλά και το μυαλό τους. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι, που αναπτύσσουν αυτοδιοικητικές ευαισθησίες κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά δεν ιδρώνει το αυτί τους!

Ι. Για την κυβερνησιμότητα του Δήμου μας επισημαίνω τα παρακάτω :

Σαν μέλος της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2377/02-12-2022 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την οποία κρίνεται τελεσίδικα αντισυνταγματική η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής, έχω ζητήσει αιτιολογημένα τη ματαίωση των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Ταυτόχρονα δε, τη συζήτηση των θεμάτων οικονομικού ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εκλεγεί δημοκρατικά, νόμιμα και κανονικά και το οποίο εκφράζει κατά τεκμήριο και κατ΄ ουσία την άποψη και τη θέληση του συνόλου των αντιπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Δυστυχώς δεν εισακούστηκα, για ένα τόσο εύλογο, δημοκρατικό αλλά και νόμιμης υπόστασης αίτημα, από τη Δημοτική Αρχή, μετά την ανακοίνωση της απόφασης στο ακροατήριο (2-12-2022)!

Για τα παραπάνω, απέχω από κάθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, επισημαίνοντας παράλληλα προς τη Δημοτική Αρχή ότι έχουμε δεσμευτεί ενόρκως κατά την ανάληψη των καθηκόντων στην τήρηση των νόμων και του Συντάγματος και θα συνεχίσω να απέχω βεβαίως μέχρι την αποκατάσταση της νομιμότητας στη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι διατάξεις των νόμων 4623/2019 και 4625/2019, επί Υπουργίας του κυρίου Θεοδωρικάκου στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως έκρινε τελεσίδικα η Ολομέλεια του ΣτΕ, στρέβλωσαν την εκφρασμένη θέληση των εκλογέων, όπως αυτή εκφράστηκε στις εκλογές της 2ας Ιουν. 2019, επιφέροντας αναιτιολόγητα βασικές αλλαγές με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Συμβουλίων σημαντικού οικονομικού αντικειμένου στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των Δήμων.

Αλλοίωσαν δε τους συσχετισμούς που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του εκλογικού νόμου 4555/2018, με συνέπεια η παράταξη του Δημάρχου, γενικότερα όλων των Δημάρχων στην Επικράτεια, να αποκτήσει στις εν λόγω επιτροπές (πλασματικές) πλειοψηφίες των 3/5 των μελών, αποκλείοντας παράλληλα Δημοτικές Παρατάξεις, δηλαδή μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας από το δικαίωμα συμμετοχής και έκφρασης των θέσεών τους επί των τοπικών ζητημάτων.

ΙΙ. Για δε τη διακήρυξη της 29ης -12-2022 σημειώνω τα εξής :

Έχω κατ’ επανάληψη δημοσιεύσει και συμβάλει να γίνονται συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο οι οποίες να ξεφεύγουν από μια μίζερη και αδιέξοδη αντιπαράθεση και να οδηγούν σε παραγωγή πλούτου στην πόλη μας, που θα εξυπηρετεί ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα διανέμεται στην τοπική κοινωνία.

Το γεγονός αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει με την υπ’ αριθμ.  83708/29-12-2022 Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού και την επιλογή Αναδόχου στο έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», (άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση»).

Διαπιστώνεται ό,τι :

Η προαναφερόμενη Διακήρυξη, η οποία βασίζεται στην υπ’ αριθμ. 05/18-12-2022 μελέτη αναφοράς της Δ/νσης Καινοτομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανθεκτικότητας Πόλης και η οποία αποτελεί κακέκτυπο αντίγραφο μια πλειάδας ίδιων – φωτογραφικών μελετών που έχουν γίνει και σε άλλους Δήμους, γίνεται όπως και σε άλλους Δήμους στην πλειονότητα, προκειμένου να μπουν στη λίστα χρηματοδότησης του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, διαμέσου του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Η προαναφερόμενη μελέτη ποτέ δεν τέθηκε υπόψη των μελών στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και επομένως ήταν αδύνατη η πλήρης εικόνα και ο εντοπισμός των πρόδηλων ελαττωμάτων της!

Μοιράζεται Δημόσιο χρήμα ενόψει εκλογών σε εταιρείες αναδόχους, χωρίς να μένει ούτε μισό ευρώ στις τοπικές κοινωνίες, χρησιμοποιώντας σαν όχημα την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού για αμφίβολες – ανούσιες κατά κανόνα δράσεις, χωρίς κανένα ποιοτικό κριτήριο και χωρίς να προεξοφλείται στο ελάχιστο θετικό αντίκρισμα για τις τοπικές κοινωνίες.

Διότι πλέον των άλλων, που θα αναφερθούν παρακάτω διεξοδικά, δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη / τεκμηρίωση στη μελέτη ή κριτήριο για τη χρηματοδότηση του έργου των 300.000ευρώ περίπου για :

  • Δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην πόλη μας,
  • Διατήρηση θέσεων εργασίας στην πόλη μας,
  • Την ενίσχυση του Ακαθάριστου Τοπικού Προϊόντος (αν βεβαίως αντιλαμβάνονται κάποιοι τι μας οδήγησε στην πρόσφατη οικονομική κρίση), αφού είναι αδιανόητο να δαπανώνται τόσα πολλά χρήματα χωρίς θετικό αντίκτυπο και χωρική προστιθέμενη αξία στο τοπικό παραγωγικό σύστημα.

Περιγράφεται μια απατηλή εικόνα, «πιασιάρικη» επικοινωνιακά, χωρίς να αποτυπώνεται στη μελέτη η υφιστάμενη κατάσταση, τι ακριβώς θέλουμε και πώς δρομολογούμε την οικονομικότερη και βέλτιστη ποιοτικά λύση για την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας και της Διοίκησης του Δήμου!

Αντιθέτως, πέραν της ενθυλάκωσης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, δεσμεύεται ο Δήμος για ετήσια δαπάνη 29.500 ευρώ, που αφορά στο κόστος συντήρησης της Διαδικτυακής Πύλης και των υποσυστημάτων όπως υποστηρίζεται στη μελέτη! Ή στην επόμενη θητεία η τοπική κοινωνία με το καλημέρα θα είναι χρεωμένη κατά 147.500ευρώ!

Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος! Σε μια εποχή που όλο και περισσότεροι τα βγάζουν δύσκολα πέρα καθημερινά, όλο και περισσότερο εντείνεται η φτωχοποίηση στην πόλη μας αλλά και σε όλη την επικράτεια! Αναλγησία!

Αντί να συζητήσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, δεδομένου και του πληθωρισμού που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών!

Σύμφωνα δε με το Ευρωβαρόμετρο (Οκτ. – Νοε. 2022) η πιο πιεστική ανησυχία είναι το αυξανόμενο κόστος ζωής (93% των πολιτών της Ε.Ε.) και κατά δεύτερο λόγο (82%) η απειλή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού!

Επιπλέον, είναι σίγουρο ό,τι, η διαδικασία φασόν μελετών για αέρα κοπανιστό οδηγεί σε μηδενικό έως αρνητικό αποτέλεσμα λόγω αφαίρεσης σημαντικών πόρων (297.600ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) από την παραγωγική διαδικασία!

Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά, ένα ένα τα πιο σημαντικά ευρήματα από «τα έργα και τις ημέρες», όπως αναφέρονται στη «ελαττωματική» μελέτη, που αποτελεί το πεδίο αναφοράς τής από 29-12-2022 σχετικής διακήρυξης, η οποία όπως αναφέρεται έχει σαν στόχο «την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Χαϊδαρίου», ο οποίος θα εξυπηρετηθεί με την προμήθεια στόχο μιας Ε-Πλατφόρμας (Διαδικτυακής Πύλης) και μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Για όσους έχουν Android & iOS!

Οριζόντια εκτίμηση για τη μελέτη είναι ό,τι : Ο συντάκτης της «οδηγήθηκε» αντιδεοντολογικά στην υπογραφή της, αφού δεν διαθέτει επιστημονικό / τεχνολογικό προφίλ για τη σύνταξή της.

Στο στοιχείο 1.1. της τεχνικής έκθεσης (σ. 2) αναφέρεται με ατεκμηρίωτο και αδιανόητο τρόπο ό,τι «η πράξη (το έργο) θα συνδράμει περαιτέρω στη δημιουργία βιωματικών καταναλωτικών συνηθειών, με θετικό αποτύπωμα στην ποιοτική, ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική αξιοποίηση της περιοχής μελέτης», γεγονός που από μόνο του δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο!

Για την αντιγραφή της μελέτης από άλλη που «κυκλοφορεί στους διαδρόμους» εκτός από την αοριστία  στις περιγραφές στο σύνολο της μελέτης για το τί θέλουμε επιτύχουμε στο Δήμο μας σε σχέση με αυτό του διαθέτουμε, εντοπίζεται η περιγραφή του συντάκτη υπαλλήλου του Δήμου, σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο («…εξασφαλίζοντας τη διεθνή του περιεχομένου σας αλλά και την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου σας…», σ.8).

Ακατανόητη είναι επίσης η αναφορά ότι «η εφαρμογή για τις κινητές συσκευές θα διατίθεται δωρεάν στα καταστήματα των Google & Apple»!

Στην πόλη μας δεν υπάρχουν ούτε πάρκινγκ ούτε και ποδηλατόδρομοι. Παρόλα ταύτα η μελέτη αναφέρει ό,τι : «…κάνοντας χρήση της τεχνολογίας γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης, οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίσουν στον χάρτη, τί ακριβώς βρίσκεται δίπλα τους, όπως π.χ. παρκινγκ, ποδηλατόδρομοι, κ.λ.π.». Πώς θα σταθμιστεί και αυτή η λειτουργία κατά την περίοδο της 12μηνης εγγυημένης λειτουργίας (σ.11 & 49), δεν εξηγείται!

Στο στοιχείο 2.3.2.3., (σελ. 13) η μελέτη, επικαλούμενη την ενεργό συμμετοχή των πολιτών (διαμέσου της e-πλατφόρμας, τα πάντα θα γίνονται από το σπίτι ή γραφείο ή επιχείρηση), θέτει και πλαίσιο «της συμμετρικότητας των πολιτών»! Πρωτοφανές, αλλόκοτο, ανεξήγητο! Είναι δε επίσης ανεξήγητο και το γεγονός ότι επιδιώκεται η ευρύτερη – ανοικτή διαβούλευση σε τοπικά ζητήματα, χωρίς βεβαίως να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει η Επιτροπή Ισότητας των δύο φύλων αλλά και χωρίς μέχρι σήμερα να έχει συγκροτηθεί παρότι αποτελεί υποχρέωση η Επιτροπή Διαβούλευσης με βάση τον ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), άρθρο 76, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

Στο στοιχείο 2.3.2.4. (σ.14) η μελέτη αναφέρει ότι: με την πλατφόρμα «…θα  παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων Ερευνών – Δημοσκοπήσεων από τους διαχειριστές της Πλατφόρμας!».

Το ερώτημα είναι : Η αναφορά αυτή απευθύνεται στη Διοίκηση του Δήμου, στις Δημοτικές Αρχές ή σε κάποιους άλλους (σαν κατάλοιπο άλλης μελέτης) που δεν σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Στο στοιχείο 2.3.2.6 (σ.14)  περιγράφεται ένα «Σύστημα καταγραφής και αποστολής προτάσεων, παραπόνων & καταγγελιών των πολιτών»  και «… για καταγγελίες και προτάσεις των καταναλωτών σχετικά με την αξιοπιστία των προωθητικών μηνυμάτων και ενεργειών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών της Πλατφόρμας» παράλληλα με την ανάγκη ανάπτυξης ενός μηχανισμού (!) από τον Δήμο, καταγραφής των παραπάνω.

Φέρει δε σαν παράδειγμα ό,τι, οι πολίτες θα μπορούν για παράδειγμα να καταγγείλουν μία προσφορά ως ανακριβή ή παραπλανητική! Δηλαδή τι επιχειρείται με αυτή  την περιγραφή;

Να υποκαταστήσει ο Δήμος μας τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή; Έχει τη δυνατότητα θεσμικά και επιχειρησιακά; Βεβαίως και όχι! Το γνωρίζουν οι πάντες!

Ακολουθεί στα στοιχεία (2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4., 2.3.2.6,2.3.2.7., σ. 15-16) για την τόνωση της τοπικής αγοράς, η δυνατότητα δημιουργίας από τις επιχειρήσεις, καρτών αφοσίωσης, καρτών Προοδευτικής Αφοσίωσης, κουπονιών προπληρωμής, εκπτωτικών προσφορών από τις επιχειρήσεις της περιοχής, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει καμία συζήτηση και συμφωνία με τις επιχειρήσεις της πόλης μας αλλά και χωρίς να αναφέρεται πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα όταν μια επιχείρηση εκτός της πόλης μας (μικρή ή μεγάλη) θα αντιδράσει για λόγους ανταγωνισμού! Και συνεχίζει σε άλλη ενότητα 2.3.4.2 – 2.3.4.54, σ. 18 & 19) με δημιουργία τιμοκαταλόγων προϊόντων εμπορικών καταστημάτων, μενού επιχειρήσεων εστίασης αλλά και παιχνίδια για να εθίζονται οι πολίτες στον καταναλωτισμό και οι νέοι να συμμετέχουν με κάρτες καταναλωτικών προνομίων! 

Στο στοιχείο 2.3.4.1 (σ.18) διαπιστώνεται ότι η μελέτη δεν προσδιορίζει «τα τοπικά σημεία τουριστικής και πολιτιστικής προβολής» αλλά θα γίνει επιλογή με κριτήρια!

Δηλαδή, αγνοεί η μελέτη ότι έχουμε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Μονή Δαφνίου) ενταγμένο στον κατάλογο της UNESCO, το εμβληματικό μνημείο της νεώτερης ιστορίας το ΜΠΛΟΚ 15 ενσωματωμένο και στο λογότυπο του Δήμου, τα ίχνη της Ιεράς Οδού και δίπλα μας βρίσκεται η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (Ελευσίνα 2023) κ.λ.π. και «ό,τι θα τα επιλέξουμε ξανά με κριτήρια»!

Στο στοιχείο 2.3.5.1 (σ.20) προτείνεται εφαρμογή τύπου Taxibeat ή Uber, για τα ταξί της περιοχής με χρέωση 13% επί του κομίστρου! Έχει συζητηθεί αυτό με το σωματείο; Πότε; Αν, ναι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά συζητήσεων και αποδοχής της πρότασης!

Στο στοιχείο 2.3.6.4 (σ. 25) περιγράφεται η δημιουργία συστήματος άμεσης ενημέρωσης πολιτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας, χωρίς να γίνεται αναφορά στα οριζόμενα από τον ν. 4662/2020 στο πλαίσιο του Εθνικού Μχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και ζητημάτων Πολιτικής Προστασίας, στη Διοικητική Δομή του Δήμου και στις ανάγκες εξυπηρέτησής της αλλά και στις ανάγκες πολιτικής προστασίας του Δήμου μας όπως εντοπίζονται στα αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια και στις συνεδριάσεις του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Στο στοιχείο  2.3.6.5 (σ. 26) με τη δημιουργία συστήματος Web Analytics διαμέσου τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης (ArtificialIntelligence- AI), ο Δήμος «μεταμορφώνεται σε πολυεθνική» προκειμένου ο καταναλωτής να αποκτά «ψηφιακή «ταυτότητα» βάση των δημογραφικών, συμπεριφορικών και ψυχογραφικών του χαρακτηριστικών…», αφού η ανάπτυξη συστήματος WebAnalytics, θα παρακολουθεί τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας από τους επισκέπτες της και μέσω ειδικών αλγορίθμων θα διαμορφώνει τα δημογραφικά, συμπεριφορικά και ψυχογραφικά τους χαρακτηριστικά!

Στο στοιχείο 2.4 προβλέπονται 8 υπάλληλοι άτομα για την επιχειρησιακή λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης που δεν υπάρχουν διαθέσιμα και κατάρτιση 3 (σ. 32) ατόμων σαν διαχειριστές με ένα ποσό τουλάχιστον υπερδιπλάσιο του εύλογα οριζόμενου (σ.53), αφού ο Δήμος έχει υπαλλήλους με γνώση των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ αλλά είναι πρόδηλο ότι δεν ρωτήθηκαν!

Στο τεύχος της διακήρυξης (σ. 20) αναφέρεται ότι η ομάδα έργου του δυνητικού αναδόχου θα πρέπει να έχει Ειδικό πληροφορικής με τριετή εμπειρία χωρίς να προσδιορίζει εκπαιδευτικό επίπεδο (μια συνηθισμένη πρακτική στα τελευταία χρόνια να μην χρειάζεσαι πτυχίο), όπως και δύο ειδικούς επικοινωνιολόγους χωρίς εκπαιδευτικό προφίλ. Έτσι αν συμμετέχει κάποιος με πτυχίο Πανεπιστημίου Δημοσίων Σχέσεων κάλλιστα μπορεί να επικρατήσει ο ισχυρισμός ότι απαραίτητος είναι περισσότερο ο έχων Msc και άλλον προπτυχιακό τίτλο ή άλλος που έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού! Ανάλογα τις υποκειμενικές «προτιμήσεις»!

Τέλος, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται η συμμόρφωση του ιστοτόπου με της οδηγίες WCAG 2.0 δεν εξηγείται γιατί επιλέγεται το επίπεδο 2 (ΑΑ) και όχι το επίπεδο 3 (ΑΑΑ/ Level Triple-A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 2.0) το οποίο ικανοποιεί περισσότερα κριτήρια πρόσβασης αλλά και η απουσία ρητής αναφοράς στον ν. 4591/2019 για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων, στο αναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης στης διακήρυξης. Δηλαδή έχουμε αναφορά στα ελάχιστα και όχι στα μέγιστα για την καλλίτερη δυνατή εξυπηρέτηση συνανθρώπων μας με κάποιου είδους αναπηρία!

Μετά από όλες τις παραπάνω επισημάνσεις, διαπιστώνεται ότι η ένταξη ενός έργου, όπως έχω επισημάνει και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η αρχή αλλά τίποτα δεν διασφαλίζεται ότι η αρχή θα έχει και καλή συνέχεια!

Μόνο η διακήρυξη ενός έργου και η συμβασιοποίησή του δίνει την πλήρη εικόνα αν το έργο γίνεται χάριν του δημοσίου συμφέροντος και για να εξυπηρετήσει διαπιστωμένες ανάγκες ή γίνεται για σκοπούς αλλότριους!

Καλώ δε τον κύριο Δήμαρχο να ανακαλέσει την εν λόγω διακήρυξη, για την προστασία του τοπικού και δημοσίου συμφέροντος, αφού πέραν των άλλων πάσχει ακυρότητας!

Χαϊδάρι 13-01-2023

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button