Ζωντανή αγκαλιά για μιαν “Αναδυομένη Αφροδίτη”

Πέτρος Θέμελης