Χαϊδάρι Σήμερα Στήθος με στήθος, ψήφο την ψήφο... Μια αναμέτρηση για πολύ γερά νεύρα 1

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τα πρώτα κείμενα που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της  δημόσιας διαβούλευσης. 

Η διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και στη συνέχεια το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ολοκλήρωση της συζήτησης και ψήφιση.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://hello.crowdapps.net/participation-haidari/challenges/?c=24

μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της διαβούλευσης και να υποβάλετε τις δικές σας προτάσεις.