Το σπήλαιο Νυμφαίο και ο περιβάλλων χώρος στο φως του δειλινού. Όρος Αιγάλεω.
Τασσος Λύτρας 

Ολοκληρώθηκε η εργασία παρουσίασης των σπηλαίων του όρους Αιγάλεω. Σαράντα πέντε (45) αναφορές, με περιγραφές και φωτογραφίες. Προτάσσονται στοιχεία για την μορφολογία και την γεωλογική ιστορία του βουνού. Πολλά δεδομένα δημοσιεύονται για πρώτη φορά.

Μια συμβολή στην γνώση του ακόμη άγνωστου στους περισσότερους βουνού.