ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης μπαίνει ο Δήμος Χαϊδαρίου – Νέος στόλος οχημάτων

Με το ποσό των 2.281.553,86 € χρηματοδοτείται ο Δήμος Χαϊδαρίου για δράσεις βιώσιμης κινητικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Αποκτά έτσι τη δυνατότητα να προμηθευτεί καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, σάρωθρα, φορτηγά και επιβατικά οχήματα, τα οποία αφενός ενισχύουν τον δημοτικό στόλο σε κρίσμους τομείς, όπως η Δημοτική Συγκοινωνία και η Καθαριότητα, και αφετέρου θα λειτουργούν με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, με πολύ χαμηλή σταθμη θορύβου, καθώς και οικονομία στο κόστος καυσίμων.

Το έργο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Χαϊδαρίου” εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Δήμου σημειώνει ότι “με το έργο της ηλεκτροκίνησης δείχνει στην πράξη τη βούλησή της να κάνουμε το Χαϊδάρι μια Πράσινη Πόλη, φιλική στους κατοίκους της και στο φυσικό περιβάλλον”.

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρηματοδότηση αυτή ο Δήμος θα προμηθευτεί τα παρακάτω ηλεκτροκίνητα οχήματα, όλα καινούργια και αμεταχείριστα:

Τρία νέα λεωφορεία για την Δημοτική Συγκοινωνία, με τουλάχιστον 20 θέσεις καθημένων και θέση για αναπηρικό αμαξίδιο και συνολική χωρητικότητα άνω των 50 επιβατών. Θα διαθέτει Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου σύμφωνα µε τις νεότερες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε λεωφορείο θα έχει επαρκές σύστημα αερισμού (μηχανικού και φυσικού) και σύστημα κλιματισμού. Τα οχήματα θα έχουν αυτονομία κίνησης τουλάχιστον 180 χλμ.

Δυο μεγάλα αναρροφητικά σάρωθρα, τριών τόνων, για την Υπηρεσία Καθαριότητας, προηγμένης τεχνολογίας. Λόγω της πολύ χαμηλής στάθμης θορύβου θα μπορεί να κινείται ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας.

Δυο μικρά ανοικτά ανατρεπόμενα φορτηγά για την Υπηρεσία Καθαριότητας, το καθένα με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 700 κιλών. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος, ισχύος τουλάχιστον 10 Kw με συσσωρευτές λιθίου, τουλάχιστον 13.5Kw. Η αυτονομία του οχήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120χλμ.

Δυο επιβατικά οχήματα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως σε επιβλέψεις έργων και εξωτερικών εργασιών, με αυτονομία 270 χλμ. και όλα τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών ΙΧ, όπως χαμηλό κόστος λειτουργίας, απλή και οικονομική συντήρηση, απαλλαγή καταβολής τέλους ταξινόμησης και μειωμένα ή μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα δημιουργηθούν τέσσερις διπλοί Σταθμοί Φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος, στρατηγικά τοποθετημένοι ώστε να καλύπτουν τόσο τα συνήθη σημεία στάθμευσης των οχημάτων σαν ελάχιστη απαίτηση όσο και πιθανώς σημεία τα οποία θα επισκέπτονται συχνά με εκτιμώμενο χρόνο στάθμευσης τουλάχιστον μία ώρα, ώστε να έχει νόημα η φόρτιση.

Ειδικά η Δημοτική Συγκοινωνία με τη νέα προμήθεια θα φτάσει τα 6 συνολικά νέα οχήματα. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με πληρέστερο άρθρο.

Ακολουθεί ολόκληρη η προκήρυξη του έργου με τις πλήρεις προδιαγραφές των υπό προμήθεια οχημάτων και εγκαστάσεων φόρτισης.

Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

Τίτλος έργου: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Χαϊδαρίου»

Ποσό χρηματοδότησης: 2.281.553,86 € € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Για το Δήμο Χαϊδαρίου η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη είναι προτεραιότητα. Σημαντική συνιστώσα αυτής της προσέγγισης είναι οι δράσεις βιώσιμης κινητικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Η παρούσα πράξη εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο καθώς θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό βήμα προώθησης της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο. Πιο συγκεκριμένα προβλέπετε η προμήθεια του πιο κάτω εξοπλισμού:

Στην κατηγορία «Μεγάλα οχήματα» εντάσσεται η προμήθεια των εξής οχημάτων:

  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1M3
  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Στην κατηγορία «Μικρά οχήματα» εντάσσεται η προμήθεια των εξής οχημάτων:

  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΧ

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση των συνοδών σταθμών φόρτισης.

Παρεμβάσεις:

Α/ΑΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΕΙΔΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑΤΕΜ.
1ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝΦΟΡΤΗΓΟΜΙΚΡΑ2
2ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΧΙΧΜΙΚΡΑ2
3ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1M3ΣΑΡΩΘΡΟΜΕΓΑΛΑ2
4ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕΓΑΛΑ3
5ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣΦΟΡΤΙΣΤΕΣΦΟΡΤΙΣΤΕΣ4

Περιγραφή των πιο πάνω παρεμβάσεων:

«Προμήθεια δυο (2) μικρών ηλεκτρικών φορτηγών ανοικτών ανατρεπόμενων»

Το υπό προμήθεια τετράκυκλο ηλεκτροκίνητο όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) με ανοικτού τύπου καρότσα και ανατροπή, θα είναι καινούργιας κατασκευής και αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, από το τελευταίο μοντέλο της αντίστοιχης σειράς. Θα είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας.

Το πλαίσιο θα πρέπει για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία και να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία (καταφόρεση ή αντίστοιχη).

Το ολικό μικτό φορτίο του θα είναι τουλάχιστον 1.750 κιλών και το ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 700 κιλών.

Το ολικό μήκος του δεν θα πρέπει υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα, το πλάτος τα 1,2 μέτρα, ενώ η ακτίνα στροφής του θα είναι έως τέσσερα (4) μέτρα , έτσι ώστε να επιχειρεί εργασίες σε στενά σημεία και οδόστρωμα.

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), ασύγχρονος ικανής ισχύος τουλάχιστον 10 Kw και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Θα φέρει πίσω κίνηση, με μέγιστη ταχύτητα του οχήματος που θα είναι τουλάχιστον 45 χλμ/ω.

Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι λιθίου, τουλάχιστον 13.5Kw και θα είναι εργοστασιακά τοποθετημένοι, ώστε να εξασφαλίζουν την ικανοποιητική και απρόσκοπτη λειτουργία του οχήματος.

Η αυτονομία του οχήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120χλμ καιη φόρτιση του θα γίνεται και με απλό μονοφασικό ρευματολήπτη 220 Volt.

Ο απαιτούμενος συνολικός χρόνος πλήρους φόρτισης (όχι ταχυφόρτισης) από άδειο (10%) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 7 ώρες.

Θα διαθέτει επίσης χειροκίνητη επιλογή περιορισμού της ταχύτητας (για λόγους ασφάλειας στους πεζοδρόμους) στα 10Km/h, καθώς και ηχητική σήμανση πορείας, κατ’ επιλογήν στην εμπροσθοπορεία, και μόνιμη στην οπισθοπορεία.

Η καμπίνα του οχήματος θα είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στον οδηγό ασφαλή και άνετη οδήγηση, θα φέρει απαραιτήτως δύο πόρτες, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο και κάθισμα για έναν συνοδηγό πλενόμενα και σχεδιασμένα για βαριά χρήση.

Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα κ.λ.π. και γενικά ότι προβλέπεται από τον νόμο για την ασφαλή και νόμιμη κυκλοφορία και λειτουργία του. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει διακόπτη διακοπής του ρεύματος σε έκτακτες καταστάσεις.

Η κιβωτάμαξα θα είναι ανατρεπόμενου τύπου, κατασκευασμένη από ελαφρύ και ανθεκτικό κράμα αλουμινίου, με ελάχιστο μήκος φόρτωσης 2.000 mm και πλάτος όχι μικρότερο από 1.200mm.

Η ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα θα διαθέτει παραπέτα τα οποία θα ανοίγουν και από τις τρεις πλευρές. Η ανοικτή κιβωτάμαξα θα διαθέτει επίσης πλαϊνό και πίσω προσθαφαιρούμενο πλέγμα για τη δυνατότητα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη φορτοεκφόρτωση.

Το όχημα θα παραδοθεί στο Δήμο με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και στοιχείων συμπεριλαμβανομένου, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, CE, λοιπών εγκρίσεων και υπολοίπων εγγράφων, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας.

«Προμήθεια δυο (2) ηλεκτρικών ΙΧ»

Από τα προσφερόμενα στην αγορά μεταφορικά μέσα, έχει επιλεχτεί το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που έχει πάρα πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιλογή του ηλεκτροκινήτου αυτοκινήτου έναντι των συμβατικών έγινε με γνώμονα την οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα πλεονεκτήματα είναι αναλυτικά τα παρακάτω:

• Εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας

• Απλή και οικονομική συντήρηση

• απαλλαγή καταβολής τέλους ταξινόμησης και μειωμένα ή μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

• Είναι αθόρυβο

• Έχει μεγάλη αυτονομία που πλησιάζει τα 270 km με μια φόρτιση

• Έχει εξαιρετική ικανότητα κίνησης σε ανηφόρες

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους Διαγωνιζόμενους για τον σχεδιασμό και την σύνταξη των προσφορών τους. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με ποινή αποκλεισμού», «τουλάχιστον» θεωρούνται απαράβατοι και οποιαδήποτε απόκλιση καθιστά απορριπτέα την προσφορά.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ: Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις.

Γίνεται αποδεκτή μόνο θετική απόκλιση της αναφερόμενης τιμής. Απορρίπτονται προσφορές που παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση επί των ζητούμενων.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προμηθεύσει ένα (1) Ηλεκτρικό Όχημα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Σκοπός:

Το όχημα θα χρησιμοποιείται για την μετακίνηση επιβατών. Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει πέντε (5) θέσεις επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Το όχημα θα είναι υποχρεωτικά αμιγώς ηλεκτρικό (δεν θα φέρει μηχανή εσωτερικής καύσης).

Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία τους πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η σύννομη κυκλοφορία του στην Ελλάδα. Το πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας. Το πλαίσιο του οχήματος θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να αντέχει σε καταπονήσεις όπως κάμψη, κρούση, στρέψη κλπ. Να φέρει τουλάχιστον τέσσερα αστέρια κατά EURONCAP. Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς μετά ελαστικών, κατάλληλου αριθμού και διαστάσεων.

Θάλαμος επιβατών:

Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών θα είναι τουλάχιστον 250 λίτρα, με όρθια καθίσματα

Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού.

Στο πίσω μέρος θα φέρει κάθισμα για 3 επιβάτες.

Συστοιχία μπαταριών:

Οι μπαταρίες να είναι ιόντων λιθίου, ενέργειας τουλάχιστον 37 kWh.

Θα φορτίζονται μέσω βύσματος και η φόρτιση σε ταχυφορτιστή (AC WallBox 11Kw) να είναι από 0% σε 100% σε χρονικό διάστημα κάτω των 10h.

Το όχημα θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή τουλάχιστον 7.4Kw.

Η αυτονομία του οχήματος να είναι τουλάχιστον 270 km κατά WLTP σε συνδυασμένο κύκλο και η μεγίστη ταχύτητα αυτού να είναι τουλάχιστον 160 km/h.

Ηλεκτρικό σύστημα:

Το ηλεκτρικό σύστημα των υπολοίπων συστημάτων του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με immobilizer, πρίζα USB, ηλεκτρικά παράθυρα τουλάχιστον εμπρός και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με τηλεχειριστήριο και εσωτερικό διακόπτη.

Τροχοί

Το όχημα θα φέρει μονούς αλουμινένιους τροχούς υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων τουλάχιστον 18’’ στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Θα φέρει επίσης και κιτ επισκευής ελαστικού.

Τέλος, επιθυμητό να διαθέτει σύστημα απολύμανσης για ιούς, βακτήρια και μικρόβια.

«Προμήθεια δυο (2) ηλεκτρικών σαρώθρων 1m3»

Το προς προμήθεια καινούριο αναρροφητικό σάρωθρο θα είναι προηγμένης τεχνολογίας, γνωστού και εύφημου οίκου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολύτως καινούριο και πρόσφατης παραγωγής. Θα κινείται και θα λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια αποθηκευμένη στις μπαταρίες του, ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο, προκειμένου να λειτουργεί στο κέντρο της πόλης, ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας.

Η προηγμένη τεχνολογία, του προς προμήθεια σαρώθρου, θα πρέπει μεταξύ άλλων να διασφαλίζει αποτελεσματικό έργο σάρωσης με τον καλύτερο δυνατό περιορισμό κόστους αναλώσιμων σε ψήκτρες σάρωσης, φίλτρα κτλ. Το προς προμήθεια αναρροφητικό σάρωθρο προορίζεται να καλύψει τις απαιτήσεις σαρωτικού έργου πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ακόμη και σε στενούςδρόμους.Τοσάρωθροθαπρέπεινασαρώνειπολύαποτελεσματικάσχετικάομαλές επιφάνειες με χαρτιά, φύλλα δέντρων, συσκευασίες αναψυκτικών χάρτινες/ αλουμινίου/ πλαστικές, χώμα και εν γένει ελαφρά απορρίμματα πεζών και να λειτουργεί, επί ποινή αποκλεισμού, με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης και μόνο. Η σάρωση θα επιτυγχάνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες στο εμπρόσθιο μέρος του, το δε πλάτος σάρωσης θα πρέπει να είναι μεταβλητό και τουλάχιστον έως 2200 mm.

Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος, τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων υπό την προϋπόθεση ότι, οι προδιαγραφές τους θα πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Το μικτό φορτίο του σαρώθρου επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 3,0tn ώστε να είναι κατά το δυνατόν ελαφρύτερο για να μην προκαλούνται κίνδυνοι φθορών στα πλακόστρωτα, πλατείες και πεζοδρομημένα τμήματα του Δήμου. Θα αξιολογηθεί θετικά το μέγιστο επιτρεπόμενο αντίστοιχο ωφέλιμο φορτίο, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 600 kg.

Γενικώς ο τρόπος λειτουργίας του σαρώθρου, το σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης, το σύστημα ψεκασμού νερού, το σύστημα κίνησης και ελέγχου των μηχανισμών των βουρτσών σάρωσης, ο τρόπος κίνησης του οχήματος κ.λ.π., επαφίεται στη σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν.

Όλα τα κύρια μεταλλικά μέρη του σαρώθρου, θα πρέπει να φέρουν βαφή με ανθεκτικά, σε ακραίες καιρικές συνθήκες, χρώματα φούρνου μετά από αντισκωριακή επεξεργασία.

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου ΜΕ και η παροχή προς τον Δήμο όλων απαραίτητων εγγράφων, ώστε ο Δήμος να μεριμνήσει για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας ΜΕ, αν απαιτείται κάτι τέτοιο.

Τέλος, το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ΔΗΜΟΥ και του έτους παραλαβής.

Πλαίσιο (σασί)

Το σάρωθρο θα είναι αναρροφητικό, αυτοκινούμενο, compact τύπου, πρόσφατης κατασκευής από τα τελευταία και περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα. Θα αποτελείται από χαλύβδινο πλαίσιο στιβαρής κατασκευής με ειδικά ενισχυμένες συγκολλήσεις στα σημεία φόρτισης.

Κινητήρες – Μπαταρίες

Οι κινητήρες του σαρώθρου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτροκινητήρες. Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς τωνκινητήρων του σαρώθρου θα πρέπει να είναι περίπου15kWώστε αφενός να καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες πλήρους ταυτόχρονης λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων του σαρώθρου (κίνηση, σάρωση/περιστροφή και των 2 βουρτσών, αναρρόφηση, ψεκασμός νερού, κλιματισμός καμπίνας κλπ.) και αφετέρου να μην είναι υπερβολικά μεγάλη, ώστε να εξοικονομείται η φόρτιση των μπαταριών. Επίσης, η ισχύς του μεγαλύτερου κινητήρα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 10 kW, για λόγους αδειοδότησης χειρισμού.

Η αυτονομία λειτουργίας του με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τουλάχιστον 8 ώρες.

Οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι τύπου λιθίου-σιδήρου. Συνολική τάση τουλάχιστον80 Volt και συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 500 Ah, ώστε να επαρκούν για μία πλήρη βάρδια του μηχανήματος.

Η πλήρης φόρτιση των μπαταριών (από 0 σε 100 %) θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 12 ώρες, από κοινή ηλεκτρική τροφοδοσία 230 VAC με προστασία από ασφάλεια 20 Α κατά μέγιστο.

Ο φορτιστής θα είναι είτε ενσωματωμένος στο όχημα, είτε θα είναι φορητός και θα παραδοθεί μαζί με το όχημα.

Ο ρευματολήπτης φόρτισης του οχήματος θα είναι τύπου «σούκο». Μαζί με το μηχάνημα θα παραδοθεί και αντάπτορας ρευματολήπτη «σούκο – CEE», ώστε το μηχάνημα να έχει τη δυνατότητα να φορτίζεται τόσο από κοινό ρευματοδότη τύπου «σούκο», όσο και από βιομηχανικό ρευματοδότη τύπου CEE.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης-ανάρτησης-πέδησης-διεύθυνσης

Σύστημα Σάρωσης

Το μέγιστο πλάτος σάρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.300 mm. Η αναρροφητική ικανότητα θα είναι τουλάχιστον 1,50 m3/s.

Κατά την σάρωση, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανισόπεδης κίνησης ύψους τουλάχιστον 150 mm και η ικανότητα αναρρίχησης σε ανηφορικούς δρόμους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20%. Το ελεύθερο ύψος του πλαισίου από το έδαφος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 mm.

Το σύστημα αναρρόφησης αέρα επαφίεται στην σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου και θα περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Το προς προμήθεια σάρωθρο θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης και μόνο.

Οι δύο εμπρόσθιες βούρτσες σάρωσης, μέσω των οποίων θα μεταφέρονται οι ρύποι/απορρίμματα στο κέντρο του εμπρόσθιου μέρους του σαρώθρου προς το στόμιο αναρρόφησης, θα πρέπει να είναι επαρκούς διαμέτρου (τουλάχιστον Φ600 mm) και να διαθέτουν ίνες από συνθετικό υλικό ειδικών προδιαγραφών υψηλής αντοχής. Οι βούρτσες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αντικατάστασης, να διαθέτουν ειδική διάταξη ανάρτησης και ρύθμισης της πίεσης επαφής τους στην επιφάνεια καθαρισμού και να υπάρχει ανεξάρτητος χειρισμός για κάθε μία βούρτσα από το εσωτερικό της καμπίνας μέσω εύχρηστων και εργονομικών χειριστηρίων.

Υποχρεωτικά η ταχύτητα μετακίνησης του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 25Km/hενώ η μέγιστη ταχύτητά του κατά την λειτουργία σάρωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15Km/h.

Η αναρρόφηση του σαρώθρου θα πρέπει να λειτουργεί και κατά την κίνηση οπισθοπορείας.

Κάδος απορριμμάτων

Ο κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός, πολύ ανθεκτικός σε οξείδωση και επί ποινή αποκλεισμού από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 3 χιλιοστών. Θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ωφέλιμης (καθαρής) χωρητικότητας τουλάχιστον 850lt και θα πρέπει υποχρεωτικά, για την πιστοποίηση της χωρητικότητας, να υποβληθεί δήλωση και σχέδιο του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου σαρώθρου. Ο κάδος θα είναι οπίσθιας αυτόματης υδραυλικής ανύψωσης/εκκένωσης από κατάλληλο ύψος τουλάχιστον 1.450mm και υπό γωνία τουλάχιστον 550ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, εάν παραστεί ανάγκη, να ανατρέπεται με ασφάλεια για να αδειάζει σε 4-τροχο τροχήλατο κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων τυποποιημένης χωρητικότητας τουλάχιστον 1.100 λίτρων ή σε διερχόμενα απορριμματοφόρα οχήματα και σε υπέργεια στατικά containers, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι νεκροί χρόνοι λειτουργίας και να μην αποσπάται το σάρωθρο από το έργο της σάρωσης διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για την εκκένωσή του. Η ανύψωση, πλήρη εκκένωση και τελική καταβίβαση του κάδου θα επιτυγχάνεται υδραυλικά με απλούς χειρισμούς μέσα από την καμπίνα οδήγησης.

Σύστημα νερού

Για την καταστολή της σκόνης το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ψεκασμού νερού μέσω ακροφυσίων στις δύο εμπρόσθιες βούρτσες σάρωσης και εντός του κεντρικού αγωγού αναρρόφησης και ανθεκτική δεξαμενή νερού από πλαστικό ή άλλο ανοξείδωτο υλικό, χωρητικότητας τουλάχιστον 170 λίτρων.

«Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών λεωφορείων»

Το κάθε λεωφορείο θα διαθέτει τουλάχιστον 20 καθίσματα, οριοθετημένο χώρο για έναν επιβάτη με αμαξίδιο και το κάθισμα του οδηγού ,με τον εξοπλισμό του.

Η συνολική χωρητικότητα θα είναι άνω των πενήντα (50) επιβατών (καθήμενων και όρθιων) όταν θα υπάρχει και επιβάτης με αμαξίδιο ΑΜΕΑ. Το μέγιστο µήκος θα είναι έως 9μ και το μέγιστο πλάτος έως 2,4μ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας του ∆ήµου. Θα αξιολογηθεί επιπλέον η μεγαλύτερη χωρητικότητα επιβατών .

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Το λεωφορείο θα είναι αστικού τύπου, ενιαίας κατασκευής, αυτοφερόµενου πλαισίου χαμηλού δαπέδου (μέγιστο ύψος από το έδαφος 35 cm) χωρίς σκαλοπάτια σε όλες τις πόρτες και στην περιοχή των όρθιων επιβατών εισόδου και εξόδου επιβατών, και θα διαθέτει Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου σύμφωνα µε τις νεότερες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (να κατατεθεί Απόσπασμα Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου).

Το υπό προμήθεια λεωφορείο θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής .

Το όχημα θα παραδοθεί στον Φορέα µε πινακίδες κυκλοφορίας.

Το λεωφορείο θα διαθέτει στιβαρό και ελαφρύ αμάξωμα από αλουμίνιο, με χωρητικότητα τουλάχιστον 50 επιβατών (καθήμενων & όρθιων) καθώς και θα διαθέτει ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο για την μεταφορά ενός τουλάχιστον αναπηρικού αµαξιδίου ΑΜΕΑ, διαστάσεων περίπου 900 x 1300mm, µε πρόσβαση από την είσοδο πόρτας µε χειροκίνητη ή ηλεκτρική ράμπα, επί ποινή αποκλεισμού.

Θα κατατεθεί κάτοψη του εσωτερικού χώρου του λεωφορείου για τη μεταφορά των όρθιων επιβατών (συµπεριλαµβανοµένου του χώρου για το αµαξίδιο ΑΜΕΑ). Το λεωφορείο θα διαθέτει χειρολαβές για την στήριξη όρθιων επιβατών. Σε επιλεγμένα σημεία του λεωφορείου θα υπάρχουν τοποθετημένα κομβία, για εύκολη πρόσβαση των επιβατών.

Για την επιβίβαση – αποβίβαση των επιβατών στο θάλαμο των επιβατών θα υπάρχουν δύο θύρες επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών. H πίσω πόρτα θα έχει εγκατάσταση για μηχανική ράμπα για αμαξίδιο ΑΜΕΑ και θα πρέπει να είναι δίφυλλη συρόμενη προς τα έξω για γρήγορη εκκένωση των επιβατών και ΑΜΕΑ σε περίπτωση ατυχήματος. Οι θύρες θα ανοίγουν και θα κλείνουν µε τη βοήθεια ηλεκτροπνευµατικού συστήματος από την δεξιά πλευρά των λεωφορείων.

Κάθε λεωφορείο θα διαθέτει επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα αερισμού (βεβιασμένου και φυσικού), σύστημα θέρμανσης (για τον χώρο του οδηγού και των επιβατών) και σύστημα κλιματισμού (για τον εσωτερικό χώρο του λεωφορείου).

Οι ψυκτικές αποδόσεις αυτών των συστημάτων θα βαθμολογηθούν αναλόγως. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων αυτών, το λεωφορείο θα διαθέτει σε όλες τις επιφάνειες αρίστης αποτελεσματικότητας θερμομόνωση και ηχομόνωση (η προσφορά να περιλαμβάνει περιγραφή των υλικών).

Στο εμπρόσθιο μέρος κάθε λεωφορείου και πάνω από τον ανεµοθώρακα θα υπάρχει ενδεικτική πινακίδα κατάλληλων διαστάσεων, όπου θα απεικονίζεται οποιοδήποτε γράμμα ή αριθμός, Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων, σε οποιαδήποτε θέση. Οι χαρακτήρες θα απεικονίζονται µε ικανό αριθμό (ανά στοιχείο) λαμπτήρων τύπου LED. Στη δεξιά πλευρά του λεωφορείου, θα υπάρχει ανάλογη πινακίδα, που θα απεικονίζει χαρακτήρες και αριθμούς μικρότερων διαστάσεων από την εμπρόσθια.

Η εμπρόσθια πινακίδα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες από μεγάλη απόσταση.

Τα καθίσματα των οχημάτων θα πρέπει να είναι ανατομικά µε επένδυση ανθεκτικού υφάσματος και αφρολέξ. Στο αστικό λεωφορείο θα υπάρχουν τουλάχιστον 20 σταθερά τοποθετημένα καθίσματα για τους επιβάτες αντιβανδαλιστικου τύπου.

Το κάθισμα του οδηγού θα πρέπει να διαθέτει πνευματική ανάρτηση και να διαθέτει πολλαπλές ρυθμίσεις (πλάτη, διευθύνσεις πάνω-κάτω και εμπρός -πίσω), ζώνη ασφαλείας τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου και στηρίγματα κεφαλής. Το λεωφορείο στην καμπίνα του οδηγού θα διαθέτει σκιάδια άνεμο θώρακα και θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες.

Στο εσωτερικό του λεωφορείου θα υπάρχει επαρκής φωτισμός µε φωτιστικά κατά προτίμηση τύπου LED µε ξεχωριστά κυκλώματα για το χώρο του οδηγού, των επιβατών και στις θύρες επιβίβασης – αποβίβασης των επιβατών. Στον εξοπλισμό των λεωφορείων θα υπάρχει ακόμα πλήρης μικροφωνική εγκατάσταση για την πληροφόρηση των επιβατών, Ράδιο cd, προεγκατάσταση ασύρματου δικτύου (WiFi) και ενσύρματη κάμερα οπισθοπορείας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσθετες παροχές στην καμπίνα των επιβατών και γενικότερα στο λεωφορείο θα αξιολογηθούν αναλόγως.

Το λεωφορείο θα συνοδεύεται, κατά την παράδοση, µε όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας, ελέγχων, συντήρησης-επισκευών, κλπ. στην ελληνική γλώσσα, όπως και από όλα τα σχέδια ή σχεδιαγράμματα των ηλεκτρικών συστημάτων του λεωφορείου.

Οι διαστάσεις των λεωφορείων θα είναι :

Συνολικό μήκος μαζί με τους προφυλακτήρες όχι λιγότερο από 8,50m

Πλάτους χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες, έως 2,40m

Μεταξόνιο έως 4,40m

Τα παραδοτέα Εγχειρίδια Χρήσης, Συντήρησης και ο Σύντομος Οδηγός Χρήσεως θα είναι απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει και να τοποθετήσει στο οχήμα, σε μόνιμη θέση, αυτοκόλλητα µε το λογότυπο του Δήμου. Οι διαστάσεις, το περιεχόμενο, ο χρωματισμός και οι θέσεις τους θα δοθούν στον προμηθευτή από τον Δήµο.

Ηλεκτροκινητήρας(-ες)

Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένος με δύο ηλεκτροκινητήρες έλξης, κατάλληλους για αστικά λεωφορεία συνολικής ισχύος των τουλάχιστον 180KW, απαιτούμενη από τον κατασκευαστή για την ικανοποίηση των κριτηρίων οδικής συμπεριφοράς του οχήματος στους δρόμους του Δήμου.

Συσσωρευτές κίνησης

Οι συσσωρευτές κίνησης θα έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 170KWh ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία του λεωφορείου με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες του Δήμου, και με ισχυ φόρτισης (charging power) συνολικά τουλάχιστον 80KW.

O πλήρης χρόνος φόρτισης από το ελάχιστο προδιαγραφόμενο των συσσωρευτών κίνησης στους σταθερούς φορτιστές αργής φόρτισης δεν θα ξεπερνά τα 150 λεπτά (δύο ½ ώρες), έτσι ώστε τα λεωφορεία να βρίσκονται γρήγορα σε πλήρη ισχύ και να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγικότητα και χρήση στους δρόμους του Δήμου.

Να δοθεί πιστοποιητικό για την ασφαλή λειτουργία των συσσωρευτών.

Αυτονομία

Το λεωφορείο θα έχει αυτονομία κίνησης εκατόν ογδόντα χιλιόμετρα (180km) τουλάχιστον κατά SORT 2 χωρίς επαναφόρτιση ή αντικατάσταση των συσσωρευτών του. H αυτονομία κατά SORT 2 θα πρέπει να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα και το πιστοποιητικό θα πρέπει να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες.

Για τον λόγο αυτό είναι επιθυμητό να διαθέτει σύστημα φρένου πόρτας (Door Brake), ώστε να αποκλείεται η κίνηση του λεωφορείου όταν ανοίγουν οι πόρτες και η ράμπα ΑΜΕΑ.

Σύστημα Διεύθυνσης

Το σύστημα θα είναι υδραυλικής ή ηλεκτρικής ή ηλεκτρουδραυλικής υποβοήθησης με δυνατότητα μηχανικής λειτουργίας, ώστε σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού, να παραμένει δυνατή η διεύθυνση και ο οδηγικός έλεγχος του αστικού λεωφορείου από τον οδηγό.

Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος.

Χρωματισμός

Το λεωφορείο θα φέρει χρωματισμό το οποίο θα υποδείξει ο Δήμος στον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά, και κατόπιν συνεννόησης µε τον Ανάδοχο.

Φορτιστές

Ο προμηθευτής θα προσφέρει τρείς (3) ανεξάρτητους σταθερούς φορτιστές αργής φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος. Το αμαξοστασιο θα παρεχει εναλλασομενο A/C ρεύμα.

O πλήρης χρόνος φόρτισης από το ελάχιστο προδιαγραφόμενο των συσσωρευτών κίνησης στους σταθερούς φορτιστές αργής φόρτισης δεν θα ξεπερνά τα 150 λεπτά (δύο ½ ώρες), έτσι ώστε τα λεωφορεία να βρίσκονται γρήγορα σε πλήρη ισχύ και να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγικότητα και χρήση στους δρόμους του Δήμου.

Η φόρτιση θα γίνεται, στο αμαξοστάσιο, κυρίως, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τροφοδοσία των φορτιστών θα γίνεται, από το δίκτυο χαμηλής τάσης, εναλλασσόμενο ρεύμα ΑC.

Ο Δήμος θα παράσχει τις απαιτούμενες ηλεκτρικές παροχές στα σημεία εγκατάστασης των φορτιστών και θα αναλάβει την (εφόσον απαιτηθεί) αδειοδότηση της εγκατάστασης.

Επιπλέον, ο προμηθευτής θα παραδώσει δύο φορητούς φορτιστές προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης σε σημείο του Δήμου σε ώρα ανάγκης.

«Προμήθεια και Εγκατάσταση των συνοδών Σταθμών Φόρτισης»

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι απαραίτητοι σταθμοί φόρτισης για τα υπό προμήθεια οχήματα.

Για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα χρειαστούν τέσσερις (4) διπλοί Σταθμοί Φόρτισης, στρατηγικά τοποθετημένοι ώστε να καλύπτουν τόσο τα συνήθη σημεία στάθμευσης των οχημάτων σαν ελάχιστη απαίτηση όσο και πιθανώς σημεία τα οποία θα επισκέπτονται συχνά με εκτιμώμενο χρόνο στάθμευσης κατ’ ελάχιστον μία (1) ώρα, ώστε να έχει νόημα η φόρτιση.

Οι Σταθμοί Φόρτισης θα πρέπει να είναι εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), δεδομένης και της δυνατότητας φόρτισης κατά τη νυκτερινή στάθμευση χωρίς πίεση χρόνου, έτσι ώστε τα οχήματα να είναι καθημερινά πλήρως φορτισμένα ει δυνατόν και συνεπώς διαθέσιμα σε συνεχή βάση.

Οι Σταθμοί Φόρτισης θα πρέπει να είναι ισχύος 2 Χ 22kW (3Φ 32Α), ήτοι με 2 ρευματοδότες ανά σταθμό, δίνοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο οχημάτων.

Συνίσταται η δυνατότητα παροχής της μέγιστης ισχύος ρευματοδότη AC στα 22kW, ώστε να είναι εφικτή η δυνατότητα εξυπηρέτησης (φόρτισης) στο βέλτιστο βαθμό κάθε είδους ηλεκτρικού οχήματος, από υβριδικό όχημα με πιο περιορισμένες ανάγκες έως τα μεγάλα ηλεκτρικά σάρωθρα ή ένα εξελιγμένο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με on board charger οχήματος 22kW.

Δεδομένης της πιθανής εγκατάστασης σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να προβλεφθούν και κλειδιά ασφαλείας για τους ρευματοδότες, ώστε να αποκλείεται πλήρως η πρόσβαση/φόρτιση όποτε επιλέξει η αρμόδια Υπηρεσία.

Οι Σταθμοί Φόρτισης θα πρέπει να είναι επιδαπέδιοι, με δική τους ενσωματωμένη βάση και με ειδικό φωτισμό κορυφής, έτσι ώστε να είναι εύκολα διακριτοί για λόγους ασφαλείας.

Τα χαρακτηριστικά των φορτιστών είναι τα εξής:

• Μέθοδος φόρτισης mode 3 EN/IEC EN 61851-1

• Ενεργοποίηση/ταυτοποίηση μέσω κάρτας RFID/fob και εφαρμογής app (android & ios) σε smart συσκευή

• Επικοινωνία με πρωτόκολλο OCPP 1.6 ή νεώτερο

• Δυνατότητα για Remote firmware updates

• Ενδείξεις λειτουργίας μέσω LED (operating status)

• Ενσωματωμένη προστασία υπέρτασης AC – ύπαρξη MCB ανά ρευματοδότη

• Ενσωματωμένος διακόπτης RCD type B

• Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας με πιστοποίηση MID Class 1

• Ενσωματωμένος καρταναγνώστης RFID

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας : εύρος κατ’ ελάχιστον -25 έως + 50 βαθμούς Κελσίου

• Εύρος υγρασίας λειτουργίας : εύρος κατ’ ελάχιστον 7% – 94%

• Σύνδεση δικτύου Ethernet μέσω μονής σύνδεσης RJ45, για μονό ή διπλό Σταθμό Φόρτισης

• Ενσωματωμένο GPRS μόντεμ με κεραία

• Δυνατότητα φυσικού κλειδώματος ρευματοδοτών

• Μονή παροχή ρεύματος για μονό ή διπλό Σταθμό Φόρτισης

• Σταθερή βάση, με δυνατότητα επιλογής χρωμάτων και branding – εργοστασιακής τοποθέτησης λογοτύπου του Δήμου

• Βαθμός προστασίας κατ’ ελάχιστον IP54

• Βαθμός προστασίας κρούσης κατ’ ελάχιστον IΚ10

• Πιστοποίηση CE

• Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001

• Μέγιστες διαστάσεις επιδαπέδιου Σ/Φ : ύψος έως 1.5μ (συμπεριλαμβανομένης βάσης)

• Εγγύηση 3 ετών κατ’ ελάχιστον

• Σύνδεση με σύστημα διαχείρισης Σταθμών Φόρτισης, χωρίς πρόσθετη χρέωση, για

o Back office, οργάνωσης και τεχνικής υποστήριξης

o εφαρμογή app smart τηλεφώνου (IOS & android) για οδηγούς/χρήστες.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button