Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων σε θαλασσινό νερό της Σαλαμίνας, στις 25 Μαΐου 2020.