Ένα υπέροχο video από το “Αρχιπέλαγος”, καλοκαίρι 2021. Μόνο όταν γνωρίσουμε τον μοναδικό πλούτο των θαλασσών μας, μπορούμε να τις προστατέψουμε!