Ενημερωθείτε Τώρα για τα Νέα Ταχύρυθμα Τμήματα Αγγλικών για Δημοσίους Υπαλλήλους!
Αποκτάτε άμεσα και οικονομικά Αναγνωρισμένο, από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ, πιστοποιητικό Αγγλικών επιπέδου B2-Lower, C1-Advanced ή C2-Proficiency:

Είναι ιδανικό γιατί:
-Επιλέγεις μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα
εξεταστείς
-Δίνεις εξετάσεις όποτε εσύ είσαι έτοιμος
-Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων
-Δεν μπορείς να αποτύχεις! Δωρεάν Επανεξέταση!                                                      
-Ποιοτική γνώση με Ευέλικτα τμήματα, πρωινά & απογευματινά

Χρειάζεστε κάτι άλλο?

www.kamariotou.edu.gr

Πληροφορίες 210 59 82 055
Οι εγγραφές ξεκίνησαν!