ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ομόφωνη απάντηση του Χαϊδαρίου στην κλιμάκωση των προκλήσεων στον Σκαραμαγκά

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ – ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Την Τρίτη 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Βουλή η ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην έκτασή τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου συνεδρίασε έκτακτα τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, με μόνο θέμα τη λήψη απόφασης για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Μετά την εισήγηση του Δημάρχου Βαγγέλη Ντηνιακού και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών παρατάξεων, το ΔΣ έλαβε ομόφωνα την ακόλουθη απόφαση:

«Το σχέδιο νόμου εισήχθη στη Βουλή σχεδόν αιφνιδιαστικά, μετά από μια πολύ σύντομη διαδικασία διαβούλευσης. Παρά τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια, κατά τη διαβούλευση υποβλήθηκαν και από την πλευρά του Δήμου μας και από άλλους πολίτες και φορείς αρκετά σχόλια και τεκμηριωμένες διαφωνίες, κυρίως για τις προβλεπόμενες επιπλέον χρήσεις υψηλής όχλησης. Όμως, καμία από αυτές τις επισημάνσεις δεν ελήφθη υπόψη.

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στην ψήφιση από τη Βουλή ενός σχεδίου νόμου οι ρυθμίσεις του οποίου βρίσκουν τον Δήμο Χαϊδαρίου κατηγορηματικά αντίθετο, γιατί δημιουργούν σοβαρή απειλή αφενός για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη μας, αφετέρου για την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις:

1. Χωροθετούνται πρόσθετες χρήσεις υψηλής όχλησης στην έκταση των Ναυπηγείων.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η χωροθέτηση στην έκταση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά όχι μόνο ναυπηγικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων που είναι υποστηρικτικές των ναυπηγικών, αλλά και διάφορων άλλων χρήσεων και μάλιστα υψηλής όχλησης.

Η λειτουργία επιπλέον δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κατά το σχέδιο νόμου επιτρέπεται, ενώ ακόμη δεν έχει εκπονηθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την οποία προβλέπει το ίδιο το σχέδιο.

Είναι προφανές ότι κατά τη σύνταξη του σχεδίου νόμου δεν έχει ληφθεί υπόψη η συνολικότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση της πόλης του Χαϊδαρίου και ευρύτερα της Δυτικής Αθήνας από αντίστοιχες οχλούσες χρήσεις.

Αντιμετωπίζεται δηλαδή η έκταση των Ναυπηγείων αποσπασματικά και εκτός του συνολικού γεωγραφικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικοοικονομικού πλαισίου της Δυτικής Αθήνας.

Δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι η ίδια περιοχή της Δυτικής Αθήνας όπου βρίσκονται τα Ναυπηγεία γειτνιάζει άμεσα με τον ΧΥΤΑ Φυλής, όπου καταλήγουν τα απορρίμματα όλης της Αττικής. Προ ημερών μάλιστα είχαμε άλλη μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας του όμορου σε μας Δήμου Πετρούπολης για την αφόρητη επιβάρυνση της περιοχής από τη δυσοσμία των απορριμμάτων.

Δεν έχει ληφθεί υπόψη το εμβαδόν των χώρων πρασίνου που αναλογεί ανά κάτοικο της Δυτικής Αθήνας και η μεγάλη υστέρησή του συγκριτικά με άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.

Δεν έχει συνυπολογιστεί ο διεθνώς αναγνωρισμένος δείκτης Gini για την κοινωνική ανισότητα και οι υψηλές τιμές που λαμβάνει στη Δυτική Αθήνα. Αυτές οι μετρήσιμες ενδείξεις για την υψηλή κοινωνική ανισότητα στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, εμπεριέχονται στην τεκμηρίωση της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, η οποία έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Συνεχίζει να αγνοείται η διαχρονική αδικία που έχει συντελεστεί απέναντι στη Δυτική Αθήνα, η έλλειψη μεγάλων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ακόμη και σήμερα υλοποιούνται ή εξαγγέλλονται νέα μεγάλα έργα δημιουργίας Μητροπολιτικών Πάρκων αποκλειστικά σε άλλες περιοχές της Αττικής, ενώ για τη Δυτική Αθήνα προβλέπεται ξανά η χωροθέτηση ακόμη περισσοτέρων οχλουσών χρήσεων.

Προκύπτει λοιπόν ένα συνολικό ζήτημα φέρουσας ικανότητας της Δυτικής Αθήνας, η οποία δεν μπορεί να υποδεχθεί περισσότερες οχλούσες χρήσεις να χαθεί οριστικά κάθε ελκυστικότητά της για την εγκατάσταση νέων οικογενειών.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η σύγχρονη τάση στην ΕΕ είναι η αναβάθμιση των απαξιωμένων αστικών περιοχών και των ζωνών αποβιομηχάνισης, όπως δείχνουν τα παραδείγματα των Docklands στο Λονδίνο και των πρώην υποβαθμισμένων περιοχών της Βαρκελώνης, όπου χωροθετήθηκαν οι μεγάλες παρεμβάσεις ανάπλασης λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Απαιτείται λοιπόν ένας τέτοιος στρατηγικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας και όχι η διαιώνιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισής της.

2. Προκαλείται υψηλή επικινδυνότητα για την πόλη του Χαϊδαρίου σε περίπτωση δημιουργίας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Μια από τις επιτρεπόμενες χρήσεις υψηλής όχλησης που αναφέρονται ρητά στο σχέδιο νόμου είναι οι «εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου».

Η δυνατότητα αυτή δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι αποτελεί πραγματικά την «κόκκινη γραμμή» για το Χαϊδάρι και τη Δυτική Αθήνα. Αφενός λόγω της προφανούς επιβάρυνσης για το περιβάλλον, αφετέρου λόγω του πραγματικού και μεγάλου κινδύνου για τον άμεσα γειτονικό οικισμό της Αφαίας Σκαραμαγκά και για τις ζωές των κατοίκων σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος. Ενώ, ανάλογα με το μέγεθος και την ακριβή φύση των εγκαταστάσεων, ο κίνδυνος μπορεί να αφορά ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα και την περιφέρεια της Β’ Πειραιά.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2008 είχε επιχειρηθεί η δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής. Η αντίδραση τότε όλων των Δήμων της Δυτικής Αθήνας ήταν ομόφωνη και είχε κορυφωθεί με την πραγματοποίηση μιας μεγάλης πορείας μέχρι τη Βουλή, με αποτέλεσμα τη ματαίωση εκείνων των σχεδίων.

3. Δεν λαμβάνεται υπόψη η διεκδίκηση του Δήμου Χαϊδαρίου για την Προβλήτα 4 των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η οποία δεν έχει ακόμη κριθεί επί της ουσίας.

Το σχέδιο νόμου εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή, ενώ ακόμη δεν έχουν κριθεί επί της ουσίας από τη Δικαιοσύνη τα νομικά επιχειρήματα με τα οποία ο Δήμος Χαϊδαρίου ζητά την ακύρωση της παραχώρησης της Προβλήτας 4 στον επενδυτή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί στο σύνολό της, κρίνει απλώς αναρμόδιο το ΣτΕ, οδηγώντας τον Δήμο μας στην προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια.

4. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα Ναυπηγεία.

Τα θέματα της διασφάλισης των θέσεων εργασίας στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και της πληρωμής των οφειλών προς αυτούς δεν περιλαμβάνεται καθόλου στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου. Το ΔΣ Χαϊδαρίου θεωρεί ότι στο νομοσχέδιο θα έπρεπε να υπάρχουν οι σχετικές προβλέψεις, που αφορούν εκατοντάδες εργαζόμενους, πολλοί από τους οποίους είναι συμπολίτες μας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, επαναλαμβάνουμε ότι:

Ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει πάρει σαφή θέση υπέρ της επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Αυτό με γνώμονα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την εξυπηρέτηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, την προστασία των θέσεων απασχόλησης.

Όμως η χωροθέτηση στην έκταση άλλων χρήσεων, άσχετων με τα Ναυπηγεία και όχι αναγκαίων για τη λειτουργία τους, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτές δημιουργούν μεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον και πάνω από όλα για την ασφάλεια των κατοίκων.

Επίσης, η έκταση της Προβλήτας 4 δεν είναι απαραίτητη για τις ναυπηγικές δραστηριότητες. Δικαιωματικά ανήκει στον Δήμο Χαϊδαρίου και στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας, ως κοινόχρηστη πρόσβασή τους στη θάλασσα. Η απόδοσή της στον Δήμο μας έχει κρίσιμη σημασία για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη περιοχή μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου ζητά την απόσυρση των σχετικών διατάξεων από το σχέδιο νόμου. Επισημαίνουμε ότι η ψήφισή του ως έχει μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις στη συνέχεια, για τις συνέπειες των οποίων δεν θα φέρει καμία ευθύνη ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Στο αίτημά μας αυτό αναμένουμε τη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων και όλων των Βουλευτών του Δυτικού Τομέα της Αθήνας, οι οποίοι έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν στη σημερινή συνεδρίαση.

Η σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλεί στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, πριν από την ψήφιση αύριο του σχεδίου νόμου. Σε περίπτωση που οι δίκαιες και εύλογες αντιρρήσεις του Δήμου μας δεν εισακουστούν από τη Βουλή, θα αποφασίσουμε σε προσεχή συνεδρίαση για τις επόμενες κινήσεις του Δήμου, τόσο τις νομικές μας ενέργειες όσο και στο επίπεδο των κινητοποιήσεων, με γνώμονα την υπεράσπιση της πόλης μας, του φυσικού περιβάλλοντος και πάνω απ’ όλα της ασφάλειας των συμπολιτών μας».

Η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Χαϊδαρίου κοινοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Ιουνίου, πριν την ψηφοφορία στη Βουλή, στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες όλων των κομμάτων.

Κατά την ψηφοφορία τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, επί των οποίων εξέφρασε την αντίθεσή του το ΔΣ Χαϊδαρίου, υπερψηφίστηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, με αρνητική ψήφο όλων των άλλων κομμάτων.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button