Η “καινούργια μέρα” βρίσκει το Γραμματόσημο στα γνωστά στάνταρς ποιότητας, αλλά με νέο ωράριο λειτουργίας για το φετινό καλοκαίρι, προσαρμοσμένο στις συνθήκες της εποχής.

Το κατάστημα θα ανοίγει στις 4 μμ και θα μας περιμένει με όλες τις προτάσεις του στη διάθεσή μας, πάντα με τη φροντίδα για μια φιλοξενία που θα γοητεύσει.