ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φυσικό αέριο: Πόσο επικίνδυνο είναι στις πόλεις – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Πόσο επικίνδυνο είναι το φυσικό αέριο στις πόλεις και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές. Χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη χρήση του.

Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα πραγματικά φιλικό και ασφαλές καύσιμο για όλους, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις και οι κανονισμοί που θέτει η νομοθεσία. Παρότι το πόρισμα της πυροσβεστικής για τους λόγους της πολύ ισχυρής χθεσινής έκρηξης στο κτήριο της Συγγρού δεν είναι ακόμα διαθέσιμο, οι πρώτες ενδείξεις απομακρύνουν το ενδεχόμενο να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, χωρίς βεβαίως να μπορεί να αποκλειστεί το οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Γεγονός είναι πάντως, όπως βεβαιώνουν από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, την εταιρεία δηλαδή που έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του δικτύου αερίου στην Αττική, ότι το συγκεκριμένο κτήριο δεν έχει παροχή φυσικού αερίου. Αντίθετα, φυσικό αέριο διαθέτει το κτήριο στον αριθμό 7.

Είναι πιθανό, ανεξάρτητα από τους λόγους που προκάλεσαν την έκρηξη, το ωστικό κύμα να προκάλεσε εκ των υστέρων διαρροή στην παροχή φυσικού αερίου μεταξύ των αριθμών 5 και 7.

Παρόλα αυτά, και στη συγκεκριμένη, όπως και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, πολλοί είναι οι πολίτες που ανησυχούν για το αν πράγματι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς έχοντας παροχή φυσικού αερίου στο σπίτι ή στην πολυκατοικία τους.

Με βάση το ρεπορτάζ του News 247, εκείνο που προκύπτει είναι ότι το φυσικό αέριο αποτελεί ένα πραγματικά φιλικό και ασφαλές καύσιμο για όλους, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις και οι κανονισμοί που θέτει η νομοθεσία.

Υπάρχουν μία σειρά από δικλείδες ασφαλείας οι οποίες εγγυώνται την ορθή λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων, αλλά όπως και για κάθε μορφή θέρμανσης, ο καταναλωτής οφείλει να κάνει ορθή χρήση και ετήσια συντήρηση από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Η εσωτερική εγκατάσταση του φυσικού αερίου σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και συντηρείται σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων από μηχανικούς και ειδικούς τεχνικούς που έχουν -με βάση τη νομοθεσία- τις απαραίτητες άδειες.

Βάσει προδιαγραφών, σε όλες τις εγκαταστάσεις τοποθετείται χειροκίνητη βάνα ασφαλείας, ελέγχεται ο σωστός αερισμός του χώρου και η απαγωγή καπναερίων προς εξωτερικό χώρο, ενώ πριν από τη τροφοδότηση με αέριο γίνεται έλεγχος στεγανότητας από την ΕΔΑ Αττικής στην περιοχή της πρωτεύουσας και από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας.

Επιπλέον, οι Εταιρείες Διανομής προβαίνουν σε τακτική βάση σε ελέγχους διαρροών κατά το μήκος των δικτύων τους, μέσω ειδικών αυτοκινήτων με τον κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό, που διατρέχουν τις περιοχές ευθύνης τους.

Από εκεί και πέρα είναι υποχρέωση του καταναλωτή να προβαίνει σε ετήσια συντήρηση των συσκευών (ρύθμιση καυστήρα, καθαρισμός λέβητα, συνολικός έλεγχος εγκατάστασης) από αδειοδοτημένους τεχνικούς (συμβόλαιο συντήρησης) ή τις εταιρείες που τις αντιπροσωπεύουν.

Το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα. Είναι άοσμο αλλά προστίθεται χαρακτηριστική οσμή για την ανίχνευση πιθανής διαρροής του. Επίσης δεν είναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα.

Ασφάλεια από τις εγκαταστάσεις

Τα έργα κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου πραγματοποιούνται βάσει σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών. Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (SCADA). Επιπλέον γίνονται προληπτικοί και συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι καλής λειτουργίας από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Εξειδικευμένοι μηχανικοί, αδειοδοτημένοι υδραυλικοί εγκαταστάτες και αδειοδοτημένοι τεχνικοί καυστήρων αναλαμβάνουν την κατασκευή και ρύθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εκτός και εντός του κτιρίου.

Πριν την έναρξη παροχής φυσικού αερίου, πραγματοποιείται πάντα τελικός έλεγχος της εγκατάστασης από τους τεχνικούς επιθεωρητές της Εταιρείας Διανομής Αερίου.

Ασφάλεια από τις συσκευές

Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός μηχανισμός που διαθέτουν οι συσκευές φυσικού αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοπής της παροχής του.

Η σωστή εγκατάσταση

Η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου απαρτίζεται από το σύνολο των σωλήνων, εξαρτημάτων, οργάνων και συσκευών (κουζίνα, καυστήρας, λέβητας, κτλ) που βρίσκονται μετά το σημείο παράδοσης – παραλαβής (μετρητής αερίου), από τα ανοίγματα αερισμού των χώρων, όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές αερίου, μέχρι και την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. Για την απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου έχουν θεσπισθεί αυστηρά κριτήρια υλοποίησης, τα οποία δια νόμου οφείλουν να τηρούν οι εγκαταστάτες.

Το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας

Οι συσκευές αερίου υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Συσκευών Αερίου και πρέπει επάνω στη συσκευή ή στην πινακίδα της συσκευής να φέρουν τη σήμανση CE (συνιστώντας εγγύηση ότι οι συσκευές πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας) και να είναι κατάλληλες για τη χώρα προορισμού (GR). Αυτό σημαίνει ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι ελληνικοί κανόνες εγκατάστασης και σύνδεσης και ότι διατίθενται οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνουσες υπ’ όψη τους ελληνικούς όρους εγκατάστασης.

Τακτική συντήρηση

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αερίου εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία, την καλή διαχείριση, την τακτική επιθεώρηση και την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης και το ενημερωμένο αρχείο της εγκατάστασης αερίου.

Ο καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνον “επιθεώρηση της εγκατάστασης” και φροντίζει για την τακτική συντήρηση των συσκευών καθώς και των σωληνώσεων.

Η τακτική συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθμιση του καυστήρα, ο καθαρισμός του λέβητα και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης, εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης και ασφάλεια.

Ιδιαιτέρως επιβάλλεται ο προσεκτικός καθαρισμός του καυστήρα (και του εναλλάκτη θερμότητας) και ενδεχομένως η ρύθμισή του για την εξασφάλιση της καλής καύσης (όταν η φλόγα δεν παρουσιάζει ζωηρό γαλάζιο χρώμα, αλλά εμφανίζονται και παραμένουν κίτρινες γλώσσες).

Σημαντικός είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της σωστής λειτουργίας των συστημάτων/διατάξεων ρύθμισης, ασφαλείας και ελέγχου, καθώς επίσης και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του αερισμού του χώρου όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές και των συστημάτων αποβολής των αερίων της καύσης.

Είναι απαραίτητο σύμφωνα και με τον Τεχνικό Κανονισμό, η πραγματοποίηση έλεγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων της εγκατάστασης κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα από ένα αδειοδοτημένο εγκαταστάτη και η έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού επανελέγχου.

Επιπρόσθετα, πρέπει να διενεργείται ανάλυση των προϊόντων της καύσης, ώστε να διαπιστώνεται η απόδοση του λέβητα και οι μέγιστες τιμές καυσαερίων που ορίζονται από το Νόμο.

Χρήσιμες Συμβουλές

Επειδή ωστόσο σε κάθε εγκατάσταση μπορούν να συμβούν μη προβλέψιμες συνθήκες, σύμφωνα με τις οδηγίες των Εταιρειών Διανομής Αερίου, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Eνέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου μέσα σε κτίρια

  • Ανοίξτε διάπλατα θύρες και παράθυρα, φροντίστε για ρεύμα αέρα, αποφύγετε χώρους με οσμή αερίου!
  • Mην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλέφωνα και άλλες εγκαταστάσεις επικοινωνίας στην οικία!
  • Kλείστε την κύρια αποφρακτική διάταξη!
  • Ειδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Εταιρίας Διανομής μέσω τηλεφώνου εκτός της οικίας!

Eνέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου στο ύπαιθρο

  • Ειδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Εταιρίας Διανομής!
  • Aν η οσμή αερίου μπορεί να αποδοθεί σε ένα σημείο διαρροής σε ένα υπόγειο εξωτερικό αγωγό (π.χ. αγωγός σε αυλή για εσωτερικό κτίριο), τότε ο αγωγός αυτός πρέπει να φραγεί με την προβλεπόμενη αποφρακτική διάταξη.
  • Kλείστε θύρες και παράθυρα των γύρω κτιρίων!
  • Αποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες!
  • Mην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!
  • Ειδοποιήστε τους ενοίκους της οικίας, αλλά μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!

Eνέργειες σε περιπτώσεις διαρροής αερίου από συσκευές αερίου

Σε περίπτωση διαρροής αερίου η συσκευή αερίου πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας με κλείσιμο της βάνας της συσκευής και να ειδοποιηθεί ο συντηρητής και εν ανάγκη η Εταιρία Διανομής.

Πηγή: www.news247.gr

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button