Χαϊδάρι Σήμερα, φύλλο Οκτωβρίου: “Συγκοινωνίες ώρα μηδέν”

Διαβάστε ηλεκτρονικά το μηνιαίο review της πόλης.

“Συγκοινωνίες ώρα μηδέν”