Χαϊδάρι Σήμερα, Φεβρουάριος 2017

“Χαϊδάρι Σήμερα”. Δυναμική σχέση με την πόλη