“Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές”. Ιερά Οδός – Διομήδειος Κήπος – Ιερό Αφροδίτης