«Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές». Ιερά Οδός – Διομήδειος Κήπος – Ιερό Αφροδίτης