Οι μαθητές του
1ου ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την
ενημέρωση που έγινε από την Οικολογική Εταιρεία για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που
πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Εργαστηριακού
Κέντρου. 
Οι μαθητές αποκόμισαν
τα οφέλη που προκύπτουν από την
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, όπως η μείωση του όγκου των απορριμμάτων, ο
περιορισμός 
της βιομηχανικής ρύπανσης
, η ανάκτηση  αξιοποιήσιμων 
υλικών, τα  οποία
επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής κ.ά.

Η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του Ε.Κ.