ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο στη νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education for Sustainable Development (https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και πράσινο Πανεπιστήμιο -αναφέρεται στην ανακοίνωση- η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συνδιαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής εξωστρέφειας του Ιδρύματος».

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button