ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το Δάσος αποκτά νέα πλατεία – Ολική ανάπλαση μετά από 30 χρόνια

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοπρατήθηκε το έργο βιοκλιματικής ανάπλασης της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δάσος Χαϊδαρίου

Δημοπρατήθηκε την Παρασκευή 10/12 από τον Δήμο Χαϊδαρίου το έργο ανάπλασης της κεντρικής Πλατείας του Δάσους. Οι διαμορφώσεις που θα υλοποιηθούν συγκροτούν μια συνολική βιοκλιματική ανάπλαση με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και με τη μέγιστη αρμονική προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον. Στόχος της παρέμβασης είναι η Πλατεία και οι πεζόδρομοι να αποτελέσουν ισχυρό πόλο έλξης κατοίκων αλλά και επισκεπτών όλων των ηλικιών για ξεκούραση και αναψυχή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου είναι:

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και των συμβαλλόντων σε αυτήν πεζοδρόμων Ηρώων Πολυτεχνείου και Αφροδίτης.

Η Πλατεία και οι πεζόδρομοι έχουν διαμορφωθεί πριν 30 χρόνια  και παρουσιάζουν πλέον εμφανείς φθορές και καταστροφές οι οποίες μειώνουν τη λειτουργικότητά τους ως εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της συνοικίας του Δάσους Χαϊδαρίου. Η αποκατάσταση και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή τους θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην τόνωση της τοπικής οικονομικής ζωής.

Το Δάσος αποκτά νέα πλατεία - Ολική ανάπλαση μετά από 30 χρόνια 3

Με το έργο θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα φθορών και ολισθηρότητας στην πλακόστρωση της κεντρικής πλατείας του Δάσους και των πεζόδρομων που καταλήγουν σε αυτήν.

Το Δάσος αποκτά νέα πλατεία - Ολική ανάπλαση μετά από 30 χρόνια 5

Η χρήση βιοκλιματικών υλικών στην πλακόστρωση, οι φυτεύσεις και η τοποθέτηση σκιάστρων θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, δηλαδή των υπερβολικά μεγάλων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στις αστικές περιοχές όταν επικρατεί καύσωνας. Θα χρησιμοποιηθούν ψυχρά υλικά που διαθέτουν καλύτερα χαρακτηριστικά για τη βελτίωση του μικροκλίματος και υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Μια πρόσθετη καινοτομία είναι ότι τα υλικά των δαπέδων θα είναι υδατοδιαπερατά, συμβάλλοντας έτσι στην οικολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων.  

Ο Δημοτικός Φωτισμός θα αντικατασταθεί με χρήση φωτιστικών LED.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην αύξηση του πρασίνου στους πεζόδρομους και την πλατεία, στην δημιουργία πρόσθετου πρασίνου και χώρων αναψυχής στις νησίδες. Οι ζώνες πρασίνου θα  εμπλουτιστούν με διάφορα είδη θάμνων και φυτών, ενώ θα φυτευτούν  δέντρα κατάλληλα για “πλούσια ” σκιά και θα εγκατασταθεί δίκτυο αυτόματου ποτίσματος.

Το Δάσος αποκτά νέα πλατεία - Ολική ανάπλαση μετά από 30 χρόνια 7

Επίσης θα γίνει λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών (καθιστικά, πέργκολες) που εξυπηρετούν τους επισκέπτες της πλατείας, με παράλληλη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρικών ποδηλάτων κλπ.

Με το έργο διασφαλίζεται η άνετη προσπέλαση από τις οδούς και την πλατεία όλων και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον Δήμο Χαϊδαρίου και οι προτάσεις των κατοίκων έχουν ληφθεί υπόψη στην τελική διαμόρφωση της μελέτης.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και των πεζοδρόμων που συνδέονται με αυτήν συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και έχει Προϋπολογισμό 861.566,13 Ευρώ + ΦΠΑ.

Το Δάσος αποκτά νέα πλατεία - Ολική ανάπλαση μετά από 30 χρόνια 9

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button