Τα καταστήματα ΑΒ shop & go στο (Κέντρο και Δάσος) ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό.              
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, δυναμικό περιβάλλον εργασίας με άρτια εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.
 

Αποστολή βιογραφικών

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα Υπόψη κου Κουτούπη στο e- mail: sgithakis5haidari@gmail.com

Πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ θα ληφθούν υπόψη.  
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.