ΚΟΙΝΩΝΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πρεμιέρα για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Δήμου: Σήμερα οι 5 πρώτοι δικαιούχοι

Οι πέντε πρώτοι συμπολίτες ορίστηκαν σήμερα ως δικαιούχοι του οικονομικού βοηθήματος του νέου Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Δήμου Χαϊδαρίου, μετά από εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δημιουργία ειδικού λογαριασμού για κοινωνικούς σκοπούς αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31 Μαΐου, την περίοδο της κοινωνικής αναταραχής για τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος και μετά από πρόταση πολιτών. Ωστόσο υπήρξαν σοβαρές και τεκμηριωμένες ενστάσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών (δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Κοινωνικής Συνοχής) όσον αφορά την τήρηση των κείμενων διατάξεων για το δημόσιο λογιστικό. Η δημοτική αρχή, που είχε την πολιτική βούληση να προχωρήσει το κοινωνικό ταμείο, βρήκε λύση ώστε να πάρει αυτό σάρκα και οστά. Έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28ης Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε οριστικά η ίδρυση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Χαϊδαρίου.

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας αποτελεί ειδικό λογαριασμό που λειτουργεί αυτοτελώς. Τα χρήματα προέρχονται από ίδιους πόρους του Δήμου και η αρχική εγγραφή στον σχετικό κωδικό είναι 10.000 ευρώ. Ο κωδικός αυτός θα ενισχύεται σε προσεχείς αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου. Το ύψος του βοηθήματος στους δικαιούχους κυμαίνεται μεταξύ 150-600 ευρώ και εξαρτάται από την εκτίμηση των ειδικών πραγματικών, έκτακτων αναγκών σύμφωνα με τα δικαιολογητικά της αίτησης. Την ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων προς την Οικονομική Επιτροπή παραδίδει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από κοινωνικούς λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που ελέγχει τα δικαιολογητικά, βάσει των κριτηρίων που έχουν προβλεφθεί.

Τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αναφέρονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ:

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button