Παρατήρηση του κ. Νίκου Πρέκα για προβληματικό οδόστρωμα: 

Στην οδό Σουλίου υπάρχουν λακκούβες στον δρόμο, στα κόκκινα κυκλάκια που σας έχω σημειώσει στη φωτογραφία. Κοντεύουμε να σπάσουμε τα αμάξια μας κάθε φορά που περνάμε. Αν γίνετε να ρίξει πίσσα ο Δήμος να το φτιάξει… Σας ευχαριστώ.