Φωτοσχόλιο της κ. Γ.Κ., από το Δαφνί:
Η κατάσταση επί της Βουλγαροκτόνου στο Δαφνί. Εκτός από τις ακαθαρσίες των ζώων έχουμε και τα σκουπίδια.