ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πνίγεται στη γραφειοκρατία το αντιπλημμυρικό της Λ. Αθηνών

Μόνο αισιοδοξία για το μεγάλο αντιπλημμυρικό της Λ. Αθηνών δεν γεννά η απάντηση της Περιφέρειας Αττικής σε μια κάτοικο Χαϊδαρίου, που ζήτησε ενημέρωση για την τύχη του εξαιρετικά σημαντικού για την πόλη μας έργου.

Η κ. Εριφύλη Τσουκαλά εδώ και χρόνια προσπαθεί, για λογαριασμό της Πρωτοβουλίας Κατοίκων οδού Κορυτσάς, να βρει “φως στο τούνελ” της προστασίας της γειτονιάς της από έναν αγωγό που κατεβαίνει από το Δάσος, περνάει κάτω από την κεντρική λεωφόρο και ξεβράζει επιφανειακά στην Κορυτσάς τεράστιες ποσότητες νερού, απειλώντας ζωές και περιουσίες. Βασικά, το έργο που θα οχύρωνε την περιοχή αυτή, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του Χαϊδαρίου, είναι ο συλλεκτήρας ομβρίων υδάτων της Λεωφόρου Αθηνών. Όμως, όπως πολλές φορές έχουμε γράψει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάντα κάπου “κολλάει”.

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση, που δόθηκε στην κ. Τσουκαλά από τον προϊστάμενο διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας, κ. Αλέξανδρο Καλογερόπουλο, δείχνει ότι το έργο έχει μπλεχτεί βαθιά στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και το μέλλον του είναι αβέβαιο. Και η ίδια η Περιφέρεια επικαλείται “κυκεώνα γραφειοκρατικής διαδικασίας και αλληλοσυμπλεκόμενων αρμοδίων φορέων”!!!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης και η η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, λόγω “πρόσκρουσης” του έργου σε “αχαρτογράφητο αγωγό” τον Μάρτιο του 2018. Όμως το Ε΄Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 332/2019 Πράξη του έκρινε ότι δεν συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις και αρνήθηκε την σύναψή της. Τον Μάϊο του 2019 η Περιφέρεια άσκησε αίτηση ανάκλησης της πράξης αυτής. Αν και με νεότερη απόφαση του Τμήματος Διακοπών του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώθηκε, κρίθηκε ότι για νομικούς λόγους (έλλειψη γεωτεχνικής μελέτης) δεν μπορούσε να συναφθεί η επίμαχη Συμπληρωματική Σύμβαση! Μετά από αυτό, η Περιφέρεια Αττικής άσκησε εκ νέου αίτηση αναθεώρησης της παραπάνω απόφασης, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 6/9/2019 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Τα ενδεχόμενα είναι δύο:
Σε περίπτωση έκδοσης θετικής απόφασης, το έργο θα συνεχισθεί κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η Περιφέρεια θα είναι αναγκασμένη να διαλύσει την παρούσα σύμβαση και να προβεί σε εκ νέου δημοπράτηση του έργου βάσει νέας μελέτης, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση… (Ολόκληρη η απάντηση της Περιφέρειας Αττικής πιο κάτω.)

Η κ. Εριφύλη Τσουκαλά μάς έστειλε την αποκαλυπτική αλληλογραφία της με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής, σημειώνοντας για το “Χαϊδάρι Σήμερα”: “Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά όπου στέκεστε μαζί μας στο σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές γειτονιές του Χαϊδαρίου. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους επομένως δεν είναι πια δεκτό από ΚΑΝΕΝΑΝ ότι δεν γνώριζε ή δεν έχει ευθύνη. Δυστυχώς συνεχίζουμε να ζούμε με την αβεβαιότητα του έργου.”

Η Πρωτοβουλία Κατοίκων πιστεύει ότι “θα πρέπει και οι τοπικοί άρχοντες να πάρουν θέση” στο πρόβλημα.

Πνίγεται στη γραφειοκρατία το αντιπλημμυρικό της Λ. Αθηνών 3
Η “μπούκα” του αγωγού που εκβάλει στην οδό Κορυτσάς. Εδώ τον βλέπουμε μετά από μια μέτρια βροχή (31 Οκτωβρίου 2019). Σε πιο έντονη νεροποντή η κατάσταση γίνεται πραγματικά άγρια.

Ολόκληρη η αποκαλυπτική απάντηση της Περιφέρειας Αττικής:

Ενημέρωση για το έργο: «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου», στους Δήμους Περιστερίου και Χαϊδαρίου

Λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου προέκυψε η ανάγκη
τροποποίησης της αρχικής μελέτης με την οποία εκτελούταν το έργο και η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών.
Η Υπηρεσία μας δρομολόγησε άμεσα τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Αποστολή στο Ελ. Συν ΑΠ251827/14-12-2018), στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που ήταν απαραίτητες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.
Η εν λόγω σύμβαση ήχθη προς προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Όμως το Ε΄
Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 332/2019 Πράξη του έκρινε ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω απρόβλεπτες περιστάσεις που δικαιολογούν τη σύναψη της εν θέματι Σ.Σ. και αρνήθηκε την σύναψή της.
Με σκοπό την απεμπλοκή του έργου, η Περιφέρεια Αττικής άσκησε κατά της ως άνω Πράξης την από 07.05.2019 (ΑΒΔ 2490/08.05.2019) αίτηση ανάκλησης. Επ’ αυτής εξεδόθη η απόφαση 1059/2019 του VI Τμήματος (Β Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αν και δικαιώθηκε η Περιφέρειά μας, εφόσον κρίθηκε ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επικαιροποίηση της μελέτης βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο και ως εκ τούτου το ανακύψαν γεγονός ήταν απρόβλεπτο για την αναθέτουσα αρχή, κρίθηκε ότι για νομικούς λόγους (έλλειψη γεωτεχνικής μελέτης) δεν μπορούσε να συναφθεί η επίμαχη Συμπληρωματική σύμβαση.
Ως εκ τούτου η Περιφέρεια Αττικής άσκησε εκ νέου αίτηση αναθεώρησης της ως άνω απόφασης, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 6/9/2019 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Σε περίπτωση έκδοσης θετικής απόφασης, το έργο θα συνεχισθεί κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η Περιφέρεια θα είναι αναγκασμένη να διαλύσει την παρούσα σύμβαση και να προβεί σε εκ νέου Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5da97e690494ae09095f3b7b στις 21/10/19 13:35 δημοπράτηση του έργου βάσει νέας μελέτης, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση.
Από τα ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει καταβάλει συστηματικές προσπάθειες, μέσω ενός κυκεώνα γραφειοκρατικής διαδικασίας και αλληλοσυμπλεκόμενων αρμοδίων φορέων να κατασκευασθεί το επίμαχο έργο. Δυστυχώς, κατ’ αρχάς απρόβλεπτοι τεχνικοί λόγοι και στη συνέχεια οι Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουν προκαλέσει την διακοπή των εργασιών, την οποία για τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους αδυνατούμε να άρουμε μέχρι την έκδοση θετικής
απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Αξίζει να δημοσιευτεί και η απάντηση του πρώην αντιπεριφερειάρχη Σπύρου Τζόκα προς την πρωτοβουλία κατοίκων οδού Κορυτσάς για το ίδιο θέμα:

Αγαπητή κυρία Τσουκαλά,

σε απάντηση της επιστολής σας, θα ήθελα να γνωρίζετε τα εξής:

Από τη στιγμή της ανάληψης της ευθύνης του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας έθεσα ως στόχο την αναβάθμιση των υποδομών της Δυτικής Αθήνας με αιχμή τα αντιπλημμυρικά έργα. Σε αυτά τα χρόνια ήδη έχει δημιουργηθεί μια ριζικά διαφορετική πραγματικότητα στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αθήνας.

Το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έργο της Λ. Αθηνών είναι ένα έργο πολύ μεγάλης τεχνικής δυσκολίας και όχλησης για τα διερχόμενα οχήματα και τις παρακείμενες επιχειρήσεις. Για τους λόγους αυτούς –και ενώ υπήρχαν οι μελέτες- κανείς στο παρελθόν δεν ξεκίνησε την κατασκευή του.

Όμως είναι ένα έργο που θα εκμηδενίσει τον πλημμυρικό κίνδυνο στη μεγαλύτερη έκταση του Χαϊδαρίου και σε κάποιες γειτονιές του Αιγάλεω και του Περιστερίου. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε τη χρηματοδότησή του, επιμείναμε 3 χρόνια τώρα στην υπέρβαση όλων των γραφειοκρατικών και τεχνικών εμποδίων και βέβαια αναλάβαμε το πολιτικό κόστος της όχλησης. Έτσι, μετά από πολλά εμπόδια κατορθώσαμε να ξεκινήσει η κατασκευαστική φάση.

Όμως δυστυχώς βρεθήκαμε μπροστά σε μια ακόμα μεγάλη τεχνική δυσκολία που δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί, καθώς βρέθηκε αγωγός αποχέτευσης που είχε αποτυπωθεί λάθος σε τοπογραφικά του παρελθόντος. Έτσι αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τις μελέτες και να υπερβούμε και νέες μεγάλες δυσκολίες που βρέθηκαν μπροστά στη νέα όδευση του αγωγού.

Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το έργο αποτελεί για εμάς την ύψιστη προτεραιότητα και δεν θα σταματήσει. Γίνονται ήδη όλες οι αναγκαίες διαδικασίες, οι οποίες όμως παίρνουν χρόνο. Το έργο όχι μόνο θα ολοκληρωθεί, αλλά έχουμε εγκρίνει ήδη τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση κι άλλου ενός συνοδού έργου που αφορά στη σύνδεση των δικτύων ομβρίων του Αττικού Νοσοκομείου και των στρατοπέδων με τον νέο αγωγό της Λ. Αθηνών.

Συνεπώς, θα ήθελα να σας καθησυχάσω, να σας ζητήσω να δείξετε υπομονή γιατί αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, αλλά ταυτόχρονα να δείξετε εμπιστοσύνη σ’ αυτή την Περιφερειακή Διοίκηση, η οποία χρηματοδοτεί και εκτελεί αυτά τα αναγκαία έργα με αποφασιστικότητα και όσο ταχύτερα της επιτρέπουν οι αντικειμενικές συνθήκες.

 

 

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button