ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Παρέμβαση δημάρχου στη διαβούλευση για Σκαραμαγκά: Όχι σε χρήσεις επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ασφάλεια

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός παρενέβη στη διαδικασία διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου για τη λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. http://www.opengov.gr/minfin/?p=11334. Με την παρέμβασή του, ανέπτυξε την αντίθεση του Δήμου στη χωροθέτηση στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά χρήσεων υψηλής όχλησης, ιδιαίτερα μάλιστα στη δημιουργία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που παρουσιάζουν πολλαπλή επικινδυνότητα για τους γειτονικούς οικισμούς, την πόλη του Χαϊδαρίου και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του Δήμου για τη διεκδίκηση της Προβλήτας 4 οι οποίες, όπως επισημαίνει, δεν έχουν κριθεί επί της ουσίας από τη Δικαιοσύνη.

Ακολουθεί ολόκληρο το σχόλιο που υπέβαλε ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου στη διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών:

«Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, καθ’ υπέρβαση του σκοπού της αρχικής απαλλοτρίωσης, των υφισταμένων χρήσεων γης και του περιεχόμενου της δημοπρασίας για την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, επιτρέπει στον επενδυτή να εγκαταστήσει στην έκταση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά όχι μόνο ναυπηγικές δραστηριότητες και ορισμένες επιπλέον δραστηριότητες υποστηρικτικές των ναυπηγικών, αλλά διάφορες άλλες χρήσεις και μάλιστα υψηλής όχλησης. Αυτό μάλιστα χωρίς να έχει εκπονηθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την οποία προβλέπει το σχέδιο νόμου και αδιαφορώντας για τη συνολικότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση της πόλης του Χαϊδαρίου και ευρύτερα της Δυτικής Αθήνας από αντίστοιχες οχλούσες χρήσεις.

Επομένως, επιγραμματικά και μόνο επισημαίνουμε ότι:

Από το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου τίθενται μείζονα ζητήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά και επικινδυνότητας για το Χαϊδάρι, την ευρύτερη Δυτική Αθήνα και συνολικά για την περιοχή της πρωτεύουσας λόγω της παραχώρησης στον επενδυτή της δυνατότητας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με συνέπεια τον γενικευμένο κίνδυνο για τη συνοικία της Αφαίας Σκαραμαγκά σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος. Η σχετική πρόβλεψη συνιστά «κόκκινη γραμμή» για την πόλη μας.

Υπενθυμίζουμε την ομόφωνη αντίδραση όλων των Δήμων της Δυτικής Αθήνας το 2008-2009, όταν είχε επιχειρηθεί η δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής. Μετά την πραγματοποίηση μιας μεγάλης πορείας μέχρι τη Βουλή, στην οποία μάλιστα συμμετείχε ως Βουλευτής της τότε Β Αθηνών και ο σημερινός πρωθυπουργός, τα σχέδια εκείνα ματαιώθηκαν.

Με το σχέδιο νόμου υποβαθμίζεται περιβαλλοντικά ολόκληρη η Δυτική Αθήνα, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση διατυμπανίζει την πρόθεσή της για δημιουργία εκτεταμένων πάρκων πράσινου και αναψυχής στο Ελληνικό καθώς και δημιουργία πάρκων στο Τατόι και αλλού.

Από το νομοσχέδιο τίθενται διάφορα πολεοδομικά ζητήματα ως προς τα οποία επίσης επιφυλασσόμεθα.

Η αλλαγή χρήσης της έκτασης συνιστά κατά νόμω αιτία άρσης συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης όταν πάψει να υλοποιείται ο σκοπός για τον οποίο κηρύχθηκε.

Στο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε για τις θέσεις εργασίας, ούτε για την καταβολή των αποζημιώσεων και των οφειλομένων στους εργαζόμενους.

Εν κατακλείδι, επισημαίνουμε και πάλι τον βάσιμο ισχυρισμό του Δήμου Χαϊδαρίου περί του κοινόχρηστου χαρακτήρα της Προβλήτας 4 των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο οποίος δεν έχει κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια και ρητά επιφυλασσόμεθα να επανέλθουμε.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διεύρυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της έκτασης στους τομείς του τουρισμού – αναψυχής –τουριστικών λιμένων θέτει ζητήματα κυβερνητικής ανακολουθίας, καθώς κατά το άμεσο παρελθόν επικρίθηκαν ως δήθεν ανεφάρμοστες οι προτάσεις τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής που διατύπωσε ο Δήμος Χαϊδαρίου, αλλά σύμφωνα με το σχέδιο νόμου κρίνεται εφαρμοστέο το τυχόν σχέδιο που θα θελήσει να υλοποιήσει ο εκάστοτε επενδυτής.

Στο φως όλων των ανωτέρω, ο Δήμος Χαϊδαρίου θεωρεί ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν πρέπει να εισαχθεί στη Βουλή διότι η διαδικασία διαβούλευσης διάρκειας μιας εβδομάδας δεν επιτρέπει τη διερεύνηση των κρίσιμων θεμάτων που προαναφέρουμε αλλά και άλλων τα οποία πιθανά θα επισημάνουν οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου ή άλλων φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Η εισαγωγή του σχεδίου νόμου προς ψήφιση μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις στη συνέχεια, για τις συνέπειες των οποίων δεν θα φέρει καμία ευθύνη ο Δήμος Χαϊδαρίου.»

11

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button