Χαϊδάρι Σήμερα Αναγκαία η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι παρατείνεται έως 31 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από  τις επιχειρήσεις  του Χαϊδαρίου που δικαιούνται απαλλαγής από τα Δημοτικά Τέλη λόγω  διακοπής της λειτουργίας τους για το χρονικό διάστημα που ίσχυσαν οι περιορισμοί λόγω του κορωνοϊού, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 66/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις στον Δήμο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.
  2. Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα.
  3. Πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμένα ακίνητα.
  4. Αποδεικτικό του χρόνου διακοπής λειτουργίας της  επιχείρησης – έντυπο δήλωσης αναστολής π[ου έχει υποβληθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας τους.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31/8/2020 στον Δήμο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή σε διαφορετική περίπτωση με εξουσιοδότηση.

Επίσης οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στο μέιλ [email protected]