ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Επανιδρύεται το Εργαστήριο Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών, μία από τις πέντε σχολές του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, και λειτουργεί στη νέα του μορφή από το 2018.

Στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ επανιδρύεται το Εργαστήριο Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας – Laboratory of Naval Architecture and Marine Engineering» . Παράλληλα καθορίζεται και ο εσωτερικός κανονισμός του.

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

– Μελέτη Πλοίου: Διαδικασίες βέλτιστης σχεδίασης, Παραμετρικά γεωμετρικά μοντέλα κατασκευών, Ανάλυση ευστάθειας πλοίου (άθικτη ευστάθεια, ευστάθεια μετά από βλάβη, δυναμική ευστάθεια).

– Υδροδυναμική πλοίου: Δυναμικές αποκρίσεις και φορτίσεις πλοίων σε κυματισμούς, Αντίσταση πλοίου, Υδροδυναμική συστημάτων πρόωσης πλοίου, Προβλήματα διάδοσης και σκέδασης κυματισμών στο θαλάσσιο περιβάλλον, Ενέργεια από τη θάλασσα.

– Αντοχή πλοίου: Υπολογισμοί με βάση αρχές της Μηχανικής, Κανονισμοί Νηογνωμόνων, Υπολογισμός αντοχής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

– Κατασκευή Πλοίου: Μελέτη των ναυπηγικών υλικών και των κατεργασιών τους με γνώμονα τη δομική συμπεριφορά κι ακεραιότητα των ναυπηγικών κατασκευών. 

– Μεταλλουργικοί χαρακτηρισμοί και ιδιότητες μικροδομής, χαρακτηρισμοί επιφανειακών ιδιοτήτων και μελέτη συμπεριφοράς σε διάβρωση. Θραυστομηχανική και υπολογισμοί διάδοσης ρωγμής. Μελέτες αστοχίας ναυπηγικών κατασκευών και μηχανολογικών στοιχείων. 

– Συμβατικές και μη- συμβατικές μέθοδοι συγκόλλησης, μηχανική κι επιθεώρηση των συγκολλητών κατασκευών (μηχανικές δοκιμές και μη-καταστροφικές μέθοδοι). 

– Αριθμητικές προσομοιώσεις συγκολλητών στοιχείων και θερμικών κατεργασιών. Οργάνωση και παραγωγή ναυπηγικών μονάδων, αυτοματοποίηση γραμμών παραγωγής, τεχνολογία προσθετικής κατασκευής.

– Ναυτική Μηχανολογία: Ναυτικοί κινητήρες, Τεχνολογίες Αποκαρβονοποίησης στη Ναυτιλία, Εναλλακτικά καύσιμα, Ανάλυση κύκλου ζωής ναυτικών καυσίμων, Ενεργειακά συστήματα πλοίου, Αύξηση ενεργειακής απόδοσης, Δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας πλοίου (EEDI, EEXI), Εφαρμογές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, Τριβολογία, Μείωση εκπομπών ρύπων, Διάδοση θορύβου και κραδασμών, Ταλαντώσεις εγκαταστάσεων πρόωσης, Αισθητήριες διατάξεις, Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων, Διατάξεις συγκομιδής ενέργειας.

– Πλωτές Κατασκευές: Υδρομηχανική συμπεριφορά πλωτών κατασκευών (πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανεμογεννήτριες, PV, συσκευές ανάκτησης κυματικής ενέργειας, υβριδικά συστήματα), ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων αγκύρωσης για πλωτές κατασκευές. Αλληλεπίδραση κύματος – ρεύματος. 

– Ανάλυση εργαστηριακών μετρήσεων και μετρήσεων πεδίου για πλωτές κατασκευές και συστήματα αγκύρωσης.

– Οικονομικά θαλασσίων μεταφορών: Τεχνοοικονομική ανάλυση, Εφοδιαστική αλυσίδα, Διαχείριση κινδύνων, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, Μοντέλα πρόβλεψης, Συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, Βελτιστοποίηση συστημάτων και δικτύων, Ανάλυση ναυτιλιακής αγοράς, Διοίκηση λιμένων, Συνδυασμένες μεταφορές, Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, Τεχνολογία και επιχειρηματικότητα.

– Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων: Βελτιστοποίηση σχεδιασμού ναυπηγικών/μηχανολογικών προϊόντων, Εφαρμογές CAD/CAM/CAE, Τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής, Αντίστροφος σχεδιασμός και ψηφιακή αναπαραγωγή προϊόντων, Προηγμένα πολυμερή και σύνθετα υλικά, Ανάλυση κύκλου ζωής κτηρίων, πλοίων και κατασκευών.

– Υπολογιστική ρευστομηχανική: Μελέτη προβλημάτων αλληλεπίδρασης ροής – κατασκευής, Υπολογιστική και πειραματική ροή γύρω από θαλάσσιες κατασκευές, Eφαρμογές θερμορευστομηχανικής σε συνδυασμό με πειραματικές μετρήσεις, βέλτιστη σχεδίαση υδροδυναμικών και αεροδυναμικών μορφών, Ροές γύρω από κατασκευές, Προβλήματα ελέγχου ροής.

– Μοντελοποίηση, αριθμητικές μέθοδοι και επιστημονικοί υπολογισμοί: Μοντελοποίηση και αριθμητική ανάλυση φαινομένων κυματικής διάδοσης, Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων με εφαρμογές στην υποβρύχια ακουστική, Απεικονιστικές μέθοδοι σε κυματοδηγούς, 

– Αριθμητική επίλυση προβλημάτων πολλαπλών κλιμάκων, Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων ελαττωμένης τάξης (reduced order modeling).

– Τεχνητή νοημοσύνη και δίκτυα αισθητήρων: Εφαρμογές δικτύων αισθητήρων για την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργία πλοίου και της ποιότητας φορτίων, Ψηφιακά δίδυμα πλοίου, Ψηφιακή γέφυρα. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση διαδρομής και την πρόβλεψη βλαβών και ατυχημάτων. Ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων πλοίου και λιμένων. 

– Υλοποίηση εφαρμογών με χρήση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Βig Data). Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας για τον απομακρυσμένο έλεγχο πλοίου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τη ναυτική εκπαίδευση.

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button