ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Λόρδος Έλγιν και η Μονή Δαφνίου

Αθηνολόγιο

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Έλγιν με δόλο και παράνομα λεηλάτησε τα μνημεία των Αθηνών. Όχι μόνο τον Παρθενώνα αλλά και το Ερέχθειο, τα Προπύλαια και το διονυσιακό θέατρο. Η ματαιοδοξία του ήταν τέτοια που είχε βάλει στόχο την μεταφορά ολόκληρου του ωρολογίου Ανδρόνικου Κυρρήστου αλλά και το μνημείο του Λυσικράτους.

Ωστόσο η δράση του δεν περιορίστηκε στην Αθήνα. Προσπάθησε να φθάσει ως την ανεξερεύνητη τότε Ολυμπία αλλά απέτυχε, όπως απέτυχε να λεηλατησεί συστηματικά τις Μυκήνες όπου επιθυμούσε διακαώς να μεταφέρει το ανάγλυφο της πύλης των λεόντων. Ωστόσο σε συναγωνισμό με άλλον αρχαιοδίφη τον Λόρδο Σλίγκο , απέσπασε τεμάχια από τον διάκοσμο της εισόδου και του εσωτερικού του θησαυρού του Ατρέως.

Το μεγαλύτερο του “κατόρθωμα” εκτός της πόλης των Αθηνών ήταν η λεηλασία της Μονής Δαφνίου. Εφόσoν δεν κατάφερε να λεηλατήσει πλήρως την πρόσταση των κορών του Ερεχθείου και να πάρει όλες τις Κρυάτιδες, όπως ήθελε, ξέσπασε στο πιο εντυπωσιακό ίσως εξωτερικό στοιχείο της Μονής Δαφνίου, τους θαυμάσιους ιωνικούς κίονες του εξωνάρθηκα που ανήκαν στο αρχαίο παρελθόν του χώρου (ιερό Απόλλωνα) ή σύμφωνα με μια θεωρία στο περίφημο μνημείο της Πυθιονίκης στο σημερινό Χαϊδάρι. Τελικά τρεις κίονες και ένα κιονόκρανο υπήρξε η λεία του (σσ. σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο), ενώ άφησε έναν πίσω, που βρέθηκε στις ανασκαφές.

Το 2018 στα πλαίσια του πολυετούς έργου συντήρησης της Μονής, οι κίονες αντικαταστάθηκαν με αντίγραφα…

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button