Χαϊδάρι Σήμερα Ο Δήμος απαντά για την

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος του Δήμου Χαϊδαρίου, κ. Δημήτρης Παρασκευάς, έστειλε στο “Χαϊδάρι Σήμερα” απάντηση σχετικά με το δημοσίευμά μας “Άτυπη χωματερή στο γκαράζ του Δήμου;”.

Ο κ. Παρασκευάς αναφέρει τις αιτίες για τις οποίες κάποιο απορριμματοφόρο μπορεί να αδειάσει τα σκουπίδια εκτός των προβλεπόμενων από το νόμο χώρων, ωστόσο δεν προσδιορίζει με σαφήνεια την αιτία για τη συγκεκριμένη περίπτωση που δείχνει η εικόνα.

Νομίζουμε ότι είναι κατανοητή η ανησυχία των κατοίκων της Κάτω Αφαίας και των γύρω επιχειρήσεων από αυτή την κατάσταση. Γενικότερα, το γκαράζ του Δήμου χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και καθαριότητα, για την ασφάλεια και των ίδιων των εργαζόμενων εκεί.

Ευπρόσδεκτη και διαφωτιστική γενικότερα είναι πάντως η απάντηση του κ. Παρασκευά και θα χαρούμε να δημοσιεύσουμε μελλοντικά φωτογραφίες με τον χώρο σε πρότυπη φροντίδα και καθαριότητα. Παρεμπιπτόντως, θα ήταν χρήσιμη, νομίζουμε, η γνώμη του κ. Διευθυντή και γι’ αυτό το άρθρο μας: “Να φτιάξουμε δικό μας Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Χαϊδάρι”

Ακολουθεί η επιστολή του Διευθυντή Περιβάλλοντος:

Σχετικά με το δημοσιευμένο άρθρο στη εφημερίδα σας «Χαϊδάρι Σήμερα» με τίτλο «Άτυπη χωματερή στο γκαράζ του Δήμου Χαϊδαρίου», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α.  Απόρριψη απορριμμάτων εκτός νόμιμων  χώρων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ) συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις:

  1. Όταν απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου κατά την διάρκεια της αποκομιδής υποστεί βλάβη, στην περίπτωση αυτή το όχημα μεταφέρεται στο γκαράζ του δήμου, αδειάζει τα απορρίμματα στον αναφερόμενο χώρο και οδηγείται για επισκευή. Τα απορρίμματα φορτώνονται σε άλλο όχημα και οδηγούνται προς τον ΧΥΤΑ ή ΣΜΑ.
  2. Όταν εντοπίζεται καπνός ή ανάφλεξη σε απορρίμματα εντός του απορριμματοφόρου κατά τη διάρκεια της αποκομιδής από διάφορες αιτίες όπως έκρηξη σπρέι, μισοσβησμένα κάρβουνα από τζάκια κλπ. Τα απορρίμματα αδειάζονται στον ανωτέρω χώρο, καταβρέχονται και μετά από δύο ή τρείς ημέρες απομακρύνονται.    
  3. Ύπαρξη ραδιενεργών υλικών που εντοπίζονται στον ΧΥΤΑ και προέρχονται κυρίως από Νοσοκομεία. Στην περίπτωση αυτή αδειάζονται από το όχημα τα απορρίμματα, εντοπίζονται με κατάλληλα όργανα και προσωπικό τα ραδιενεργά υλικά και τα σκουπίδια οδηγούνται στη χωματερή.

Β.  Εγκατάσταση container σε χώρο γειτονικό του γκαράζ του Δήμου.

Ο ΣΜΑ (Σύνδεσμος Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο, έχει τοποθετήσει container στον αναφερόμενο χώρο για να διευκολύνει την απομάκρυνση προς θρυμματισμό κλαδεμάτων που προέρχονται από τη δράση της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Η παρατηρούμενη συσσώρευση οφείλεται στις πρόσφατα μεγάλες ποσότητες κλαδεμάτων που μεταφέρθηκαν στο χώρο από τις υπηρεσίες του Δήμου και θα απομακρυνθούν σύντομα.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

06-11-2017

Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος, Παρασκευάς Δημήτρης