ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Δήμος απαντά για την “μικρή χωματερή” στον Σκαραμαγκά

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος του Δήμου Χαϊδαρίου, κ. Δημήτρης Παρασκευάς, έστειλε στο “Χαϊδάρι Σήμερα” απάντηση σχετικά με το δημοσίευμά μας “Άτυπη χωματερή στο γκαράζ του Δήμου;”.

Ο κ. Παρασκευάς αναφέρει τις αιτίες για τις οποίες κάποιο απορριμματοφόρο μπορεί να αδειάσει τα σκουπίδια εκτός των προβλεπόμενων από το νόμο χώρων, ωστόσο δεν προσδιορίζει με σαφήνεια την αιτία για τη συγκεκριμένη περίπτωση που δείχνει η εικόνα.

Νομίζουμε ότι είναι κατανοητή η ανησυχία των κατοίκων της Κάτω Αφαίας και των γύρω επιχειρήσεων από αυτή την κατάσταση. Γενικότερα, το γκαράζ του Δήμου χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και καθαριότητα, για την ασφάλεια και των ίδιων των εργαζόμενων εκεί.

Ευπρόσδεκτη και διαφωτιστική γενικότερα είναι πάντως η απάντηση του κ. Παρασκευά και θα χαρούμε να δημοσιεύσουμε μελλοντικά φωτογραφίες με τον χώρο σε πρότυπη φροντίδα και καθαριότητα. Παρεμπιπτόντως, θα ήταν χρήσιμη, νομίζουμε, η γνώμη του κ. Διευθυντή και γι’ αυτό το άρθρο μας: “Να φτιάξουμε δικό μας Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Χαϊδάρι”

Ακολουθεί η επιστολή του Διευθυντή Περιβάλλοντος:

Σχετικά με το δημοσιευμένο άρθρο στη εφημερίδα σας «Χαϊδάρι Σήμερα» με τίτλο «Άτυπη χωματερή στο γκαράζ του Δήμου Χαϊδαρίου», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α.  Απόρριψη απορριμμάτων εκτός νόμιμων  χώρων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ) συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις:

 1. Όταν απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου κατά την διάρκεια της αποκομιδής υποστεί βλάβη, στην περίπτωση αυτή το όχημα μεταφέρεται στο γκαράζ του δήμου, αδειάζει τα απορρίμματα στον αναφερόμενο χώρο και οδηγείται για επισκευή. Τα απορρίμματα φορτώνονται σε άλλο όχημα και οδηγούνται προς τον ΧΥΤΑ ή ΣΜΑ.
 2. Όταν εντοπίζεται καπνός ή ανάφλεξη σε απορρίμματα εντός του απορριμματοφόρου κατά τη διάρκεια της αποκομιδής από διάφορες αιτίες όπως έκρηξη σπρέι, μισοσβησμένα κάρβουνα από τζάκια κλπ. Τα απορρίμματα αδειάζονται στον ανωτέρω χώρο, καταβρέχονται και μετά από δύο ή τρείς ημέρες απομακρύνονται.    
 3. Ύπαρξη ραδιενεργών υλικών που εντοπίζονται στον ΧΥΤΑ και προέρχονται κυρίως από Νοσοκομεία. Στην περίπτωση αυτή αδειάζονται από το όχημα τα απορρίμματα, εντοπίζονται με κατάλληλα όργανα και προσωπικό τα ραδιενεργά υλικά και τα σκουπίδια οδηγούνται στη χωματερή.

Ο Δήμος απαντά για την "μικρή χωματερή" στον Σκαραμαγκά 2

Β.  Εγκατάσταση container σε χώρο γειτονικό του γκαράζ του Δήμου.

Ο ΣΜΑ (Σύνδεσμος Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο, έχει τοποθετήσει container στον αναφερόμενο χώρο για να διευκολύνει την απομάκρυνση προς θρυμματισμό κλαδεμάτων που προέρχονται από τη δράση της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Η παρατηρούμενη συσσώρευση οφείλεται στις πρόσφατα μεγάλες ποσότητες κλαδεμάτων που μεταφέρθηκαν στο χώρο από τις υπηρεσίες του Δήμου και θα απομακρυνθούν σύντομα.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

06-11-2017

Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος, Παρασκευάς Δημήτρης

Παρόμοια Άρθρα

2 Σχόλια

 1. ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΕΣ!!!
  ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ-ΣΑΚΟΥΛΕΣ , ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ :ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ1,2,3 ΣΥΝΕΒΗ –ΑΠΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕι ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ -ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ -ΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΕΥΕΤΕ -ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ;
  (ΗΞΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ….

 2. 4. Επειδή στο άρθρο 2 του ν. 1650/1986 (Α΄160) ορίζεται ότι «Κατάτην έννοια

  του νόμου αυτούνοούνται ως 1. Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και

  ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση

  και επηρεάζουν την οικολογικήισορροπία, την ποιότητα τηςζωής την υγεία

  των κατοίκων, την ιστορικήκαι πολιτιστικήπαράδοση και τιςαισθητικέςαξίες 2. Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδήκάθε είδουςουσιών, θορύβου, ακτινοβολίαςήάλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα,

  συγκέντρωση ήδιάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικέςεπιπτώσειςστην υγεία, στουςζωντανούςοργανισμούςκαι στα οικοσυστήματα ήυλικέςζημιέςκαι γενικάνα καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τιςεπιθυμητέςχρήσειςτου […] 4. Υποβάθμιση: η πρόκληση απόανθρώπινεςδραστηριότητεςρύπανσηςήοποιασδήποτε άλληςμεταβολήςστο περιβάλλον,

  η οποία είναι πιθανόνα έχει αρνητικέςεπιπτώσειςστην οικολογικήισορροπία,

  στην ποιότητα ζωήςκαι στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορικήκαι

  πολιτιστικήκληρονομιάκαι στιςαισθητικέςαξίες 5. Προστασία του

  περιβάλλοντος το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο

  την πρόληψη τηςυποβάθμισηςτου περιβάλλοντοςήτην αποκατάσταση,

  διατήρηση ήβελτίωσήτου […] 7. Φυσικόςαποδέκτης κάθε στοιχείο του

  περιβάλλοντοςπου χρησιμοποιείται για την τελικήδιάθεση των αποβλήτων

  […] 11. Απόβλητα: κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίαςήάλλων μορφών ενέργειας σε οποιαδήποτε φυσικήκατάσταση ήαντικειμένων

  απότα οποία ο κάτοχόςτουςθέλει ήπρέπει ήυποχρεούται να απαλλαγεί

  εφόσον είναι δυνατόνα προκαλέσουν ρύπανση […] 15. Επικίνδυνεςουσίεςήπαρασκευάσματα: οι ουσίεςήτα παρασκευάσματα που είναι τοξικές

  διαβρωτικές ερεθιστικές εκρηκτικές εύφλεκτες καρκινογόνες

  μεταλλαξιογόνες ραδιενεργέςήάλλεςουσίεςπου έχουν την ιδιότητα να

  επιταχύνουν την καύση, να αλλοιώνουν τη φυσικήκατάσταση του νερού του

  εδάφουςήτου αέρα και να προσβάλλουν δυσμενώςτον άνθρωπο και όλα τα

  άλλα έμβια όντα καθώςκαι το φυσικόπεριβάλλον. 16. Τοπίο: κάθε δυναμικόσύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του

  περιβάλλοντοςπου μεμονωμένα ήαλληλοεπιδρώνταςσε συγκεκριμένο χώρο

  συνθέτουν μια οπτικήεμπειρία».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button