ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ντοκουμέντο για τη δημοτική περιουσία. Ο δήμαρχος παίρνει άριστα στα λόγια και μηδέν στην πράξη!

Πρόκειται για εισήγηση για την Πράξη Εφαρμογής 2/87 του δημάρχου Δημήτρη Μαραβέλια στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2008, στην οποία περιέγραφε με θαυμαστή ακρίβεια την τεράστια οικονομική ζημιά του Δήμου. Περιέργως σήμερα, 5 χρόνια μετά, δεν έχει βάλει στα ταμεία τού Δήμου ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ. Το λιγότερο που μπορεί κανείς να προσάψει στη δημοτική αρχή είναι η παροιμιώδης ανικανότητα να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου. Δεν λείπουν όμως και πιο τραβηγμένοι χαρακτηρισμοί Επιτροπών Κατοίκων που ασχολούνται με το πρόβλημα, οι οποίοι μιλούν για τη “σκανδαλώδη Πράξη Εφαρμογής 2/87“.
Το απόσπασμα από τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2008 δείχνει ότι ο δήμαρχος είχε άριστη εικόνα του προβλήματος. Τι τον απέτρεψε από το να το λύσει με απλά βήματα, εδώ και 5 χρόνια;
Στην εισήγηση του δημάρχου θα διαβάσει κανείς εκπληκτικής βαρύτητας φράσεις όπως: “Οι ιδιοκτήτες επιχειρούν να παραπλανήσουν τη διοίκηση”, “οι κληρονόμοι της Π.Β. προσεκόμισαν άσχετο συμβόλαιο ως τίτλο” “υπολογίστηκε σε λάθος βάση η εισφορά σε γη και χρήμα”, “υπάρχει πλάνη περί τα πράγμα”. Επιπλέον, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν ό,τι τους αναλογεί! (Αλλά η δημοτική αρχή δεν έδειχνε ουσιαστικά διατεθειμένη να το ζητήσει…)

Ενώ λοιπόν όλα ήταν έτοιμα για να πάρει ο Δήμος ό,τι του ανήκει, σαν από θαύμα δεν υπήρξε ουσιαστική εξέλιξη. Σαν να έσβησε ο διακόπτης… Οφείλει, λοιπόν, να δηλώσει δημόσια:

 • Ποιες νομικές ενέργειες κίνησε για να υπερασπιστεί το συμφέρον του Δήμου; Έκανε αγωγή; Κίνησε συμβιβαστική επίλυση; Έκανε κάτι άλλο; 
 • Πού υπήρξε η εμπλοκή; Μήπως είχε δημιουργήσει πρόβλημα η προηγούμενη δημοτική αρχή; Ευθύνονται μήπως άλλες υπηρεσίες; Σε ποιον πρέπει να αποδοθεί η ευθύνη της τόσο μακράς καθυστέρησης;
 • Μήπως όσα ανέφερε το 2008 ο δήμαρχος αποδείχτηκαν εκ των υστέρων άστοχα; Σε ποιο σημείο ακριβώς;
Πιστεύουμε ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί ο δήμαρχος να προχωρήσει. Η πολιτική εκτίμηση όμως είναι ότι θα το κάνει όχι από αυτόβουλη ενέργεια (σ’ αυτή την περίπτωση θα είχε ολοκληρώσει εδώ και πολύ καιρό), αλλά συρόμενος από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα όσων συμβαίνουν τελευταία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Ακουλουθεί η σοβαρότατη αναφορά του Δ. Μαραβέλια στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την ένταξη του Άνω Δάσους στο σχέδιο.

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. αποφάσεως: 152
 
Περίληψη: “Διορθωτική Π.Ε. Άνω Δάσος-Δήμου Χαϊδαρίου, κληρονόμων Πέρδικας Βλασιάδη”
 
ΣτοΧαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Μαϊου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
 
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Στο σύνολο των ιδιοκτησιών κληρονόμων της Πέρδικας Βλασιάδη, εσφαλμένα δεν έγινε υπολογισμός των επιφανειών των οικοπέδων της, που έπρεπε να αναφέρεται σαν ιδιοκτήτρια στην Πράξη Εφαρμογής 2/87 και όχι οι φερόμενοι σαν ιδιοκτήτες Σοφία Κατζή και Ευάγγελος Βλασιάδης, διότι κατά τον κρίσιμο χρόνο υπολογισμού της συνολικής ιδιοκτησίας τους, δηλαδή στις 10/3/82 η δικαιοπάροχός τους ζούσε.
Όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του συζύγου της Πέρδικας Βλασιάδη, Ιωάννη Βλασιάδη του Μηνά, η Πέρδικα Βλασιάδη απεβίωσε στις 12/02/1983. Συνεπώς, ο υπολογισμός της οφειλόμενης εισφοράς σε γη και χρήμα των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει στη βάση ενιαίας ιδιοκτησίας Πέρδικας Βλασιάδη και όχι τμηματικά, όπως εσφαλμένα έχει γίνει.
Ο τίτλος ιδιοκτησίας που προσκομίζουν και επικαλούνται οι ανωτέρω τον οποίο έχει αποδεχθεί και αναγράφεται στην Πράξη Εφαρμογής 2/87 είναι το υπ.αρ. 24996/1987 συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Π. Κανακάρη. Όμως το συμβόλαιο αυτό είναι άσχετο με τις ιδιοκτησίες για τις οποίες έχει προσκομιστεί και αφορά την κληρονομιά από τη φυσική μητέρα της Άννα Οφανίδου .
Το γεγονός ότι οι κληρονόμοι Πέρδικας Βλασιάδη προσκόμισαν άσχετο συμβόλαιο ως τίτλο ιδιοκτησίας, αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν να παραπλανήσουν την διοίκηση ώστε, να αποφύγουν τον ορθό υπολογισμό της οφειλόμενης εισφοράς. Αφενός επικαλούνται άσχετους τίτλους, αφετέρου εμφανίζουν τα οικόπεδα σταδιακά, ώστε, να μη γίνει ενιαίος υπολογισμός της επιφάνειας της ιδιοκτησίας.
Άρα κατά το χρόνο σύνταξης της Πράξη Εφαρμογής 2/87 δεν υπήρχε αποδοχή κληρονομιάς για τους κληρονόμους της Πέρδικας Βλασιάδη. Αυτό αποδεικνύεται από τα κάτωθι συμβόλαια αποδοχής κληρονομιάς που έγιναν μετά την Π.Ε. 2/87: (ακολουθούν 11 συμβόλαια).
 
 
Επομένως οι συντάξαντες την Πράξη Εφαρμογής 2/87 δεν γνώριζαν ποιοι ήταν οι φερόμενοι κληρονόμοι της Πέρδικας Βλασιάδη.
Μετά από την εντολή του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο διενήργησε έλεγχο στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξέδωσε το υπ. αρ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ 1146/170/ΣΧ. 2791/24-02-02 πόρισμα, η υπηρεσία μας προχώρησε μεταξύ άλλων στον έλεγχο της ιδιοκτησίας Πέρδικας Βλασιάδη. Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκαν σφάλματα που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του υπολογισμού των οφειλομένων εισφορών σε γη και χρήμα της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.
Για το οικόπεδο με κτηματολογικό αριθμό 4907 του Ο.Τ. Γ424 που φαίνεται να ανήκει στους Σοφία Κατζή και Ευάγγελο Βλασιάδη, έχει προσκομιστεί και αναφέρεται ως τίτλος ιδιοκτησίας του υπ. αρ. 41284/1956 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Θ. Ασπρομάλλη.
Πρόκειται για το συμβόλαιο με το οποίο έγινε η διανομή μεταξύ των κληρονόμων Ιωάννη Βλασιάδη και Βασιλείου Κεσσίσογλου όλης της περιοχής του Άνω Δάσους. Παραταύτα, ως αρχική ιδιοτησία των φερομένων ιδιοκτητών των συγκεκριμένων οικοπέδων αναφέρεται η επιφάνεια αυτού του οικοπέδου. Άρα, εξαιτίας αυτού του προδήλου σφάλματος το εμβαδόν αυτού του οικοπέδου δεν έχει προσμετρηθεί για τον σωστό υπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών σε γη και χρήμα των φερόμενων ιδιοκτητών του.
Οι ανωτέρω φερόμενοι ιδιοκτήτες υπέβαλαν στο Δήμο Χαϊδαρίου δια τον υπ.αρ.19433/6-12-01 και 19434/6-12-01 υπεύθυνες δηλώσεις προς το Δήμο Χαϊδαρίου, του άρθρου 8, Ν.1589/86 οι οποίοι από κοινού δηλώνουν τα ακόλουθα: «Εφόσον υπάρξει οφειλή εισφοράς σε γη και χρήμα προς το Δήμο Χαϊδαρίου, το ύψος της οποίας πρόκειται να προσδιοριστεί από τον Δήμο Χαϊδαρίου μετά από λεπτομερή έλεγχο της Πράξη Εφαρμογής 2/87  της περιοχής Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, σε συνδυασμό της μερίδας μου, στα Υποθηκοφυλακεία Αθηνών και Χαϊδαρίου και τυχόν άλλες δηλώσεις ιδιοκτησίας που υπέβαλλα μέχρι σήμερα στην ίδια περιοχή από τον αρχικό τίτλο 41284/56 Κ. Θ. Ασπρομάλλη, δηλώνω ότι αναγνωρίζω την οφειλή αυτή».
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗς ΠΡΑΞΗΣ 2/87 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΒΛΑΣΙΑΔΗ.
 
 1. Συμβόλαιο 41284/56 συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Θ. Ασπρομάλλη διανομής οικοπέδων Άνω Δάσος μεταξύ των κληρονόμων των συνιδιοκτητών των Ιωάννη Βλασιάδη και Βασίλειο Κεσσίσογλου με το οποίο η Πέρδικα Βλασιάδη είναι ιδιοκτήτρια των κάτωθι οικοπέδων: (ακολουθούν 46 οικόπεδα).
 1. Δήλωση ιδιοκτησίας κληρονόμων α) Σοφίας Κατζή και β) Ευάγγελου Βλασιάδη που εμφανίζεται στην Π.Ε. 2/87 σαν πίνακας οικοπέδων Ευαγγέλου Βλασιάδη και Σοφίας Κατζή στο Άνω Δάσος η οποία έγινε αποδεκτή από τους μελετητές της Π.Ε. χωρίς να ελέγχουν τους τίτλους τους, που δεν είχαν κάνει την αποδοχή κληρονομιάς όταν υπέβαλλαν τη δήλωση ιδιοκτησίας. (ακολουθούν 56 τίτλοι οικοπέδων)
 1. Έγινε έλεγχος της μερίδας των κληρονόμων Πέρδικας Βλασιάδη στα υποθηκοφυλακεία Αθηνών και Χαϊδαρίου και διαπιστώθηκε ότι για το σύνολο των ιδιοκτησιών δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς που έπρεπε να είναι στην αρχική Π.Ε. Έτσι η Π.Ε. 2/87 έγινε βάσει εσφαλμένων τίτλων ιδιοκτησίας και υπολογίσθηκε σε λάθος βάση οι εισφορές σε γη και σε χρήμα.
 1. Από τη διασταύρωση στοιχείων συμβολαίου 41284/1956, δηλώσεως ιδιοκτησίας και Π.Ε. 2/87, προκύπτουν διαφορές από τα αρχικά εμβαδά των οικοπέδων και διορθώνονται στην Π.Ε.
 1. Από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υπ.αρ.90 Δημοτολογίου μας, προκύπτει ο θάνατος της Πέρδικας Βλασιάδη την 12/02/1983, χρόνος μεταγενέστερος της 10/03/1982, νόμος 1337/83 που έπρεπε να υπολογισθεί στο σύνολό της η ιδιοκτησία και όχι να διαμοιραστεί σε 50% έκαστος των Σοφία Κατζή και Ευάγγελου Βλασιάδη, με αποτέλεσμα οι εισφορές σε γη και σε χρήμα να υπολογίζονται σε λάθος βάση των ποσοστών από τα οποία προκύπτει η εισφορά σε γη και σε χρήμα.
 1. Στην υπ.αρ. 12191/11-11-1987 ένσταση δήλωση των Σοφία Κατζή και Ευάγγελου Βλασιάδη αναφέρονται τα εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι είμαστε κληρονόμοι της Πέρδικας Βλασιάδη από 12/2/1983. Μετά από επισταμένη έρευνα στα υποθηκοφυλακεία Αθηνών διαπιστώσαμε ότι ανήκουν στην ιδιοκτησία μας διάσπαρτα οικόπεδα στην περιοχή Άνω Δάσος που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως. Η αναγνώριση και οι διαδικαστικές διαδικασίες σε ότι αφορά τα κληρονομητήρια τελειώνουν σε λίγες μέρες και θα σας τα κοινοποιήσουμε.
  Στους αναρτημένους κτηματολογικούς πίνακες φερόμαστε ως ιδιοκτήτες σε οικόπεδα τα οποία δεν μας ανήκουν και σε οικόπεδα της ιδιοκτησίας μας να γράφονται άλλοι ιδιοκτήτες, χωρίς τίτλους ή φαίνονται ως ιδιοκτησία αγνώστων. Το συμβόλαιο κτήσης της μητέρας μας είναι το υπ. αρ. 41284 διανεμητήριο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Ασπρομάλλη με ημερομηνία 26/10/1956. Ο τρόπος κτήσης είναι από κληρονομιά και πριν την έκδοση του νόμου 1337/83 η συνολική επιφάνεια αλλά και η επιμέρους κατανομή των οικοπέδων, φαίνονται στον συνημμένο πίνακα. Τα ποσοστά συνιδιοκτησίας είναι 50% έκαστος. Γενικώς στα οικόπεδα μας δεν υπάρχουν κτίσματα, περιφράξεις και καλλιέργειες.
  Η αποτύπωση πολλών οικοπέδων δεν είναι η πραγματική και πρέπει να γίνει συμπλήρωση, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Τα οικόπεδα που απαιτούν διόρθωση ευρίσκονται στα Ο.Τ. 406, 408, 410, 383, 390, 392, 403, 391, 420, 424, 425, 428, 429. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα σας υποβάλλω τοπογραφικό διάγραμμα για κάθε οικόπεδο, που θα φαίνεται το ακριβώς εμβαδόν, αρχικό και τελικό , με την εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου.
  Δεν αποδεχόμαστε τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες σε οικόπεδά μας και αποποιούμαστε ιδιοκτησίες ξένες που φερόμαστε ως ιδιοκτήτες. Προς τούτο εντοπίζω ότι έχουν προσπαθήσει ορισμένοι αγοραστές μας ή άλλοι άγνωστοι προς εμάς να οικειοποιηθούν μεγαλύτερα τμήματα από ότι αρχικά έχουν αγοράσει, χωρίς τίτλους ή με ψευδής τίτλους (ανταλλαγές, χρησικτησίες, κλπ) και στους οποίους έχει κινηθεί η νόμιμη διαδικασία (εξώσεως, απάτης, ψευδομαρτυρίας κλπ). Αυτοί είναι οι: (ακολουθούν 5 ονόματα).Πιθανώς να υπάρχουν και άλλοι των οποίων τις βλέψεις και τις διαδικασίες δεν γνωρίζουμε, γι’ αυτό επιφυλασσόμαστε να σας ενημερώσουμε σχετικά.
  Δηλώνουμε ότι δεν επιθυμούμε τη μετατροπή της χρηματικής εισφοράς σε γη. Ακόμα και η εισφορά μας σε γη, όσο φυσικά είναι δυνατόν, να μετατραπεί σε χρήμα. Σας προτείνουμε όσα οικόπεδα απαιτηθεί να συνεισφέρουμε, να ευρίσκονται στο μέσο της ενότητας των οικοπέδων για κάθε οικοδομικό τετράγωνο, ώστε να είναι ίση η αξία αυτών που συνεισφέρουμε και αυτών που παραμένουν στην ιδιοκτησία μας. Μεμονωμένα οικόπεδα σε οικοδομικά τετράγωνα να μην θιγούν. Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η αξία των οικοπέδων που ευρίσκονται κοντά στο εγκεκριμένο σχέδιο του 1955 έχουν μεγαλύτερη αξία, έναντι των απομακρυσμένων. Είμαστε στη διάθεση σας να βοηθήσουμε και να επιλύσουμε προβλήματα που τυχόν προκύψουν στην εφαρμογή του σχεδίου κατόπιν συνεννόησης αποφεύγοντας κάθε άλλη διαδικασία. Υπογραφές: Σοφία Κατζή και Ευάγγελος Βλασιάδης.».
   
  Στην πρόταση της διορθωτικής Π.Ε. 2/87 που υποβάλλουμε συμπληρώθηκαν οι ιδιοκτησίες α) Γ403/3209, β) Γ424/4907 και γ) Γ424/4907, για την οποία είχε γίνει ξεχωριστή διορθωτική πράξη της Πράξη Εφαρμογής 2/87 με υπολογισμό για ανεξάρτητη ιδιοκτησία, ενώ θα έπρεπε να υπολογιστεί στο συνολικό εμβαδό των οικοπέδων που είναι άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων, με ποσοστό εισφοράς γης 60% και όχι όπως εσφαλμένα υπολογίσθηκε με 10% με αποτέλεσμα να προκύψει μεγάλη ζημιά εις βάρος του Δήμου.
Επίσης, στην προτεινόμενη διορθωτική δεν υπολογίστηκαν: (ακολουθούν 6 οικόπεδα) τα οποία προκύπτουν από το συμβόλαιο 41284/1956 του συμβολαιογράφου Κ.Θ.Ασπρομάλλη και θα ελεγχθούν μετά την υποβολή δικαιολογητικών από τους φερόμενους ιδιοκτήτες για την διορθωτική πράξη της Πράξη Εφαρμογής 2/87 για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία.
Από τα ανωτέρω προκύπτουν στοιχεία ότι κατά την σύνταξη της Πράξη Εφαρμογής 2/87 δεν ελήφθησαν υπόψη τα πραγματικά και αληθή στοιχεία και περιστατικά άρα υπάρχει ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ και είναι δυνατόν να εξεταστεί η παρούσα αίτηση μας σύμφωνα με το άρθρο 10 του συντάγματος 1975, ως αίτηση θεραπείας.
Τέλος, από την προτεινόμενη διορθωτική της Πράξη Εφαρμογής 2/87 προκύπτουν διαφορές εισφοράς σε γη 1.399,66 μ2και 97,18 μ2 από τις επιμέρους προσκυρώσεις των οικοπέδων τα οποία είναι πουλημένα, τις οποίες ζητάμε να μας αποδοθούν στο Δήμο από τα εναπομείναντα απούλητα οικόπεδα των κληρονόμων Πέρδικας Βλασιάδη.
Παρακαλώ κ. Πρόεδρε να εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης πάνω στο θέμα αυτό.
 
Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Μαραβέλιας

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button