Μήπως να σβήνατε την αιτία που φουντώνει τα τζάκια;

Ιωάννης χήρας