Τα χαρισματικά παιδιά είναι οι “μικροί άνθρωποι” που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Έχουν υψηλή αντιληπτική ικανότητα και δυνατότητα για άριστες επιδόσεις. Το Σπουδαστήριο Παπαδέα, σε συνεργασία με την Χαρισμάθεια, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού, ώστε να τους παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση, βοηθώντας τα να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους.