Περιστέρια, Σαλαμίνα

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ διενήργησε ελέγχους ποιότητας του νερού σε 52 παραλίες της Σαλαμίνας. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια παρατηρήθηκε ότι μόνο τρία από αυτά κρίνονται ακατάλληλα για κολύβηση λόγω υπέρβασης του ορίου μικροβιακής μόλυνσης. Σύμφωνα με εκτίμηση του ΠΑΚΟΕ, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στον ένα και πλέον χρόνο της πανδημίας πολλές επιβαρυντικές δραστηριότητες υπολειτούργησαν, με αποτέλεσμα οι εκροές αστικών λυμάτων να είναι πολύ μειωμένες.

Στα μέσα Ιουλίου θα γίνει η δεύτερη δειγματοληψία.

Ακολουθούν οι πίνακες του ΠΑΚΟΕ από τη δειγματοληψία της 13/5/2021: