Περιστέρια, Σαλαμίνα

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ διενήργησε ελέγχους ποιότητας του νερού σε παραλίες της Σαλαμίνας Και της Αίγινας για το καλοκαίρι του 2022.

Σαλαμίνα

Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι στη Σαλαμίνα το 48,08%% είναι ακατάλληλα τα νερά για κολύμβηση δηλ. (25 στις 52 παραλίες) και 51,92% είναι κατάλληλα για κολύμβηση (δηλ. 27 παραλίες). Πιο αναλυτικά:

Αίγινα

Από τις μετρήσεις διαπιστώνεται ότι στην Αίγινα 27,78% είναι ακατάλληλα (Α) τα νερά για κολύμβηση δηλ. (10 στις 36 παραλίες) και 72,22% είναι κατάλληλα (Κ) για κολύμβηση (δηλ. 26 παραλίες). Πιο αναλυτικά: