ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για ποια “Βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης” μιλάτε στον Σκαραμαγκά;

Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης / Naturefriends Greece

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά». https://bit.ly/3NizVbj

«Η εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ορισμένους από τους Στόχους της AGENDA 2030.

Η παρέμβαση στη διαβούλευση του Σωματείου «Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ» περιορίζεται στο θέμα «Βιώσιμη Προοπτική Ανάπτυξη» σε σχέση με την AGENDA 2030 και τους  17 ΣΒΑ/17SDGs, και όχι για το σύνολο του σχεδίου νόμου που αφορά «την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά».

Το Α’ μέρος του σχεδίου νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά» έρχεται σε πλήρη αντίθεση, παρά το βαρύγδουπο τίτλο του, με την AGENDA 2030 του ΟΗΕ.

H αναφορά στο συνοδευτικό υλικό του σχεδίου νόμου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ – ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ» (α/α 7) στους στόχους 9,10,11 γίνεται για να δικαιολογηθεί από τους συντάκτες (χωρίς να υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένους υποστόχους) η περιγραφή «βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης», ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στους στόχους 8 (ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ), 12 (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ), 14 (Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ) και 17 (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ).

Συγκεκριμένα:

  • ΣΤΟΧΟΣ 8 – ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η παραδοχή «Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει ότι οι κοινωνίες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να έχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και οι οποίες θα τονώνουν την οικονομία χωρίς ωστόσο να βλάπτουν το περιβάλλον» δεν εξασφαλίζεται στο σχέδιο νόμου μιας δεν εξασφαλίζονται α) οι υπάρχουσες  θέσεις εργασίας  β) τα δεδουλευμένα γ) οι αποζημιώσεις.
  • ΣΤΟΧΟΣ 12 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. (υποστόχοι 12.5, 12.6, 12.7, 12.8) δεν εξασφαλίζεται (διάβαζε και παρακάτω στόχους 14, 17)
  • ΣΤΟΧΟΣ 14 – ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (Υποστόχος 14.1 «Έως το 2025, πρόληψη και σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως της ρύπανσης από χερσαίες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες».) Ως γνωστό οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (αμμοβολές, βαφές) στο παρελθόν στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας,  στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος (Κυνοσούρα) και Δραπετσώνας έχουν συμβάλλει στο να δημιουργηθεί ιστορική ρύπανση στον Κόλπο της Ελευσίνας (και του Σαρωνικού). Στο σχέδιο νόμου θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ειδική αναφορά για τη ρύπανση και τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, ιδιαίτερα από τις αμμοβολές, υδροβολές, χρωματισμούς. (επιπλέον στόχος 12).
  • ΣΤΟΧΟΣ 17 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ «Η επίτευξη της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα, κοινούς στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, είναι απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.» | 17.7 Προαγωγή της ανάπτυξης, μεταφοράς, διάδοσης και διάχυσης περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ευνοϊκούς και προτιμησιακούς όρους, όπως έχουν αμοιβαία συμφωνηθεί. | 17.14 Ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ανωτέρω Στόχος 17 (Συνεργασία για τους Στόχους)  και ιδιαίτερα οι υποστόχοι 17.7, 17.4, δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί

α) Αγνοούνται οι βάσιμες διεκδικήσεις από την τοπική κοινωνία του Χαϊδαρίου, το Δήμο Χαϊδαρίου με την υποστήριξη των όμορων Δήμων, των 220 μπαζομένων  στρεμμάτων του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά (Προβλήτα 4 – Χώρος Φιλοξενίας, προσωρινής υποδοχής των αιτούντων άσυλο)

β) δεν εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των υπαρχόντων εργαζομένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (διάβαζε και Στόχο 8).

Στο δια ταύτα: Η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει υπόψη της την παρέμβαση του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ή εναλλακτικά να αλλάξει τον τίτλο του σχεδίου νόμου απαλείφοντας τον όρο «Βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης».

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button