Αικατερίνη Α. Κάπη
Παιδίατρος
Msc Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικευθείσα στο Whips Cross University Hospital, Λονδίνο