ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Όλα τα δικαιολογητικά – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο τεχνικός σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ, Κώστας Καράμπαμπας, ανέλυσε στον RealFm 97,8 τα δικαιολογητικά – έγγραφα που χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει ο εν λόγω ηλεκτρονικός φάκελος.

Πρόκειται για τα εξής 8 στοιχεία:

1. Το στέλεχος οικοδομικής άδειας με τις αναθεωρήσεις -αν υπάρχουν- του κτιρίου που βρίσκεται η ιδιοκτησία.

2. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια. Τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ ή εμποδιζόμενων ατόμων αν απαιτείται.

3. Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ιδιοκτησίας.

4. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής εφόσον έχει εκδοθεί.

5. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής, επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων αν υπάρχουν.

6. Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την ιδιοκτησία στην πραγματική κατάστασή της.

7. Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή της τεχνικής έκθεσης δομικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας.

8. Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου εφόσον υπάρχουν.

Υποχρεωτικά στο συμβόλαιο μεταβίβασης

Όπως εξήγησε ο κ. Καράμπαμπας, «πρέπει όλοι να διαθέτουμε την Ηλεκτρονική Ταυτότητα, αλλά όχι από την 1η Φεβρουαρίου. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα πιάνει όλα τα κτίρια και τις ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια. Επίσης κτίρια ή ιδιοκτησίες όπου επιτρέπεται η διενέργεια εμπράγματων δικαιοπραξιών. Θα πρέπει να υποβληθεί κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου. Η σχετική δήλωση θα πρέπει υποχρεωτικώς να προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης. Εξαιρούνται τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο. Στα ιδιωτικά κτίρια που στεγάζουν χρήση υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και συνάθροισης κοινού, θα πρέπει να υποβληθεί εντός πενταετίας. Για την πλειοψηφία των κτιρίων δηλ. χρειάζεται όταν θέλουμε να κάνουμε μεταβίβαση. Κάποιος αν θέλει μπορεί να κάνει τη διαδικασία και προληπτικά».

Όπως τόνισε ο κ. Καράμπαμπας, «αφού περαστούν τα παραπάνω 8 στοιχεία ηλεκτρονικά από τον μηχανικό, τότε βγαίνει το πιστοποιητικό πληρότητας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Ιδιοκτησίας. Το κάθε πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό. Πρακτικά καταργείται η βεβαίωση μηχανικού για όλα τα συμβόλαια ακινήτων και θα βοηθήσει στο να γλιτώνουμε κάποια γραφειοκρατία. Θα υπάρχουν πλέον όλα σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο και έτσι ο ιδιοκτήτης θα ξέρει τι γίνεται στην ιδιοκτησία του».

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button