ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ιδιώτες πάροχοι ρεύματος παρακρατούν παράνομα τα δημοτικά τέλη μας! – Στέλνει εξώδικα ο Δήμος Χαϊδαρίου

Το οικονομικό βάρος της ενεργειακής κρίσης καταπλακώνει τους Δήμους, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που βάζει φωτιά στα ταμεία τους. Απανωτά είναι και τα κρούσματα ασυδοσίας κάποιων ιδιωτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι παρακρατούν χρήματα που δεν τους ανήκουν! Θύμα είναι και ο Δήμος Χαϊδαρίου, καθώς ιδιωτικές εταιρείες “έχουν βάλει χέρι” στα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες και γίνεται αγώνας προκειμένου τα παρακρατηθέντα ποσά να αποδοθούν όπως πρέπει. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, από τη μεριά του, δεν μασά τα λόγια του και μιλάει για υπεξαίρεση.

Η μη απόδοση εισπραχθέντων ποσών αφορά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας.

Στέλνει εξώδικα ο Δήμος Χαϊδαρίου

Πριν λίγο καιρό ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Αργυρόπουλος, μίλησε στην εφημερίδα μας για τα τιμολόγια της ενέργειας που επιβαρύνουν το δημοτικό ταμείο (πιο αναλυτικά βλέπε Ρεύμα και φυσικό αέριο “σιγοψήνουν” και τον Δήμο Χαϊδαρίου – Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ η επιβάρυνση). Δυστυχώς, όπως μας λέει ο ίδιος, η οικονομική δυσπραγία επιτείνεται ακόμη περισσότερο από την απαράδεκτη στάση των ιδιωτικών παρόχων ρεύματος, με τους οποίους έχουν συμβληθεί χιλιάδες νοικοκυριά, να μην αποδίδουν στον Δήμο τα ποσά που του ανήκουν από δημοτικά τέλη κτλ.

Όπως μαθαίνουμε ο Δήμος έχει ήδη στείλει εξώδικα στις εταιρείες VOLTON, VOLTERRA και ENERGY (ένα από τα εξώδικα πιο κάτω). Είχε προηγηθεί ειδοποίηση, ενώ αν δεν υπάρξει συμμόρφωση στον νόμο, που λέει ότι κάθε δύο μήνες πρέπει να γίνεται εκκαθάριση, θα υποβληθούν μηνύσεις. Μετά τα εξώδικα πάντως δύο από τις εταιρείες άρχισαν να πληρώνουν χρέη παλαιότερων μηνών, αν και είναι ακόμα πίσω.

Παπαστεργίου: Δεν ξέρουμε τι εισπράττουν για εμάς

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζει ότι «αυτό το οποίο ζητάμε είναι πρώτον να είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες εντός διμήνου να αποδίδουν ό,τι εισπράττουν και δεύτερον να υπάρξει μία πλατφόρμα με ευθύνη της ΡΑΕ, ώστε να βλέπουμε τι πληρώνει ο καθένας. Γιατί σήμερα, ακόμα και αν μας αποδώσουν ένα ποσό, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν εσείς πληρώσατε και αν αυτοί μας τα απέδωσαν. Οι εταιρείες μπορούν να το αποκρύψουν».

«Παλιά με τη ΔΕΗ αυτό τον φόβο δεν τον είχαμε, γιατί η ΔΕΗ ήταν κρατική οπότε υπήρχε μία ασφάλεια στο ότι θα μας αποδώσει εγκαίρως αυτά που είχε εισπράξει. Την ώρα αυτή, είναι κάποιες εταιρείες που φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί ότι είναι υπεξαίρεση το να εισπράττουν για εμάς και να μην αποδίδουν», καταλήγει.

Δημοτικά τέλη “με καπέλο”!

Ο Δήμος Αθηναίων όμως εντόπισε και μια άλλη σκανδαλώδη ενέργεια: Χρέωση αυξημένων δημοτικών τελών “με καπέλο”!!! Πιο συγκεκριμένα, με δελτίο Τύπου γνωστοποίησε ότι υπέβαλε μήνυση προκειμένου να διερευνηθούν δύο πρωτοφανείς υποθέσεις για υπέρογκες χρεώσεις δημοτικών τελών εις βάρος Αθηναίων δημοτών από την ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας VOLTON. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Δήμου εταιρεία χρέωνε τους λογαριασμούς με υπερδιπλάσιες επιβαρύνσεις για δημοτικά τέλη και υπερδεκαπλάσιες για φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων!

Είναι καλή ιδέα, λοιπόν, να κοιτάμε κάθε φορά τον λογαριασμό μας. Αν έχει χρέωση πάνω από 1,69 ευρώ/τμ για κατοικίες και βοηθητικούς χώρους για το Χαϊδάρι, τότε “κάτι τρέχει”…

Το εξώδικο

Ακολουθεί το εξώδικο που στάλθηκε σε μία από τις εταιρείες που προαναφέρθηκαν:

Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε και όπως έχετε ήδη οχληθεί σχετικά, δεν έχετε μέχρι σήμερα αποδώσει τα αναλογούντα δημοτικά τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού και ΤΑΠ των δημοτών/συνδρομητών του Δήμου Χαϊδαρίου, οι οποίοι έχουν συμβληθεί μαζί σας για την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος,  από τον Αύγουστο του 2021  μέχρι και σήμερα.

Όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, «τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 25/1975, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του Ν. 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993, βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττονται από τη ΔΕΗ ή από τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, σε δόσεις ίσες με τον αριθμό των ετήσιων λογαριασμών. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται ενιαίος λογαριασμός για κάθε υπόχρεο. Για λογαριασμούς που εκδίδονται για χρονικό διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο της εκάστοτε ορισμένης χρονικής περιόδου, που προσδιορίζονται από του νομίμως υπόχρεους , ενεργείται από τη ΔΕΗ ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή ανάλογη χρέωση των εν λόγω ποσών. Οι πραγματοποιούμενες από τη ΔΕΗ ή το εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή εισπράξεις αποδίδονται στο δικαιούχο δήμο, βάσει σχετικής εκκαθαριστικής κατάστασης εντός του δευτέρου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασμοί. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να παρέχουν στο δικαιούχο δήμο χρηματικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόμενων τελών. Ο διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί τα ανωτέρω στοιχεία τιμολόγησης και εν γένει τα δεδομένα των υπόχρεων που τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της παραγράφου β’ , προς τους οικείους δήμους, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων.»

Παρά όμως, τη σαφή , εκ του νόμου υποχρέωσή σας προς απόδοση εντός της νόμιμης , κατά τα ανωτέρω προθεσμίας των συνεισπραττόμενων με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος τελών υπέρ του Δήμου και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας , όχι μόνο συνεχίζετε να παρακρατείτε παρανόμως τα εισπραχθέντα υπέρ του Δήμου τέλη , αλλά δεν απαντάτε κάν στα έγγραφα του Δήμου, επιδεικνύοντας παντελή αδιαφορία ως προς τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις σας απέναντί μας.

Επιπλέον , κατά τα ανωτέρω οφείλετε να τηρήσετε τα ορισθέντα από τη διάταξη της παρ. 1β του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, που προβλέπει πλέον της απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών , την υποχρέωσή σας να διαβιβάζετε αμελλητί τα στοιχεία τιμολόγησης και τα δεδομένα των υπόχρεων  που τηρούνται για τη συνείπραξη των οφειλόμενων ποσών.

Μεταταύτα, επειδή συνεχίζετε να παρακρατείτε παράνομα τα εισπραχθέντα υπέρ του Δήμου τέλη από Αυγούστου  2021  , αδιαφορώντας στις προηγούμενες οχλήσεις μας.

Επειδή σε ουδεμία ενημέρωση και αποστολή στοιχείων προς την υπηρεσία μας σχετικά με τα εισπραχθέντα και μη εισπραχθέντα αλλά οφειλόμενα τέλη έχετε προβεί.

Επειδή η κατά τα ανωτέρω συμπεριφορά σας παραβαίνει ρητές αστικές και ποινικές διατάξεις .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να εξοφλήσετε άμεσα τα εισπραχθέντα και παρανόμως παρακρατούμενα τέλη υπέρ του Δήμου Χαϊδαρίου από τον μήνα Αύγουστο  2021   μέχρι σήμερα και να μας αποστείλετε άμεσα τις σχετικές με τα εισπραχθέντα τέλη εκκαθαριστικές καταστάσεις, καθώς και τα στοιχεία τιμολόγησης των ανείσπρακτων μέχρι σήμερα οφειλών για τέλη υπερ του Δήμου Χαϊδαρίου .

Σε διαφορετική περίπτωση, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε πάν νόμιμο δικαίωμα μας, αστικής και ποινικής φύσεως, για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

Μενέλαος Χρόνης

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button