Χαϊδάρι Σήμερα Νέες πεζογέφυρες στη Λεωφόρο Αθηνών - Παρουσίαση, μακέτες, λειτουργικότητα 1

 

Ενώ πριν λίγες μέρες εγκαταστάθηκε το εργοτάξιο κατασκευής της πεζογέφυρας της Λ. Αθηνών, στο Παλατάκι, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού διατάσσει άμεση διακοπή εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης του θέματος από την Υπηρεσία και την γνωμοδότηση του αρμοδίου συμβουλίου Μνημείων.

Η Υπηρεσία αναφέρει με έγγραφό της στο κατασκευστή (13 Δεκεμβρίου 2017) ότι ενημερώθηκε για την έναρξη των εργασιών από καταγγελίες και ενώ το θέμα βρίσκεται στην διαδικασία της επεξεργασίας. Σημειώνει ότι η υπό μελέτη πεζογέφυρα χωροθετείται στο άμεσο περιβάλλον α) της χαρακτηρισμένης από το Υπ. Πολιτισμού ως ιστορικού τόπου περιοχής που περιβάλλει τον πύργο «Παλατάκι» β) του χαρακτηρισμένου ως οικήματος χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας του Πύργου και γ) του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης διώροφου νεοκλασσικού κτηρίου και προσκτίσματος πλησίον του πύργου «Παλατάκι» και εντός του ιστορικού τόπου του. Μάλιστα σύμφωνα με την κύρια λύση της εξεταζόμενης μελέτης, το ένα βάθρο της πεζογέφυρας χωροθετείται εντός της προαναφερόμενης χαρακτηρισμένης ως ιστορικού τόπου περιοχής.

To έγγραφο της Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και τεχνικών ΄λΕργψβπρος την κατασκευάστρια εταιρεία:

 

08605_2017_ATIK_HAIDARI_PEZOGEFYRES