ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβούλευση για το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου

του Κώστα Φωτεινάκη, δημοτικού συμβούλου – Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

Γενικές Παρατηρήσεις

 1. Η τροποποίηση του ΟΕΥ θεωρείται αναγκαία και προβλέπεται στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας: «Δεσμευόμαστε πως θα δρομολογήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, επικαιροποιημένο, σύγχρονο και παραγωγικό, λειτουργικό με προσανατολισμό στις σημερινές ανάγκες του Δήμου και στην καλύτερη & αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών» (σ.13 του προγράμματος) https://bit.ly/30OMOEV
 2. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να αναδιοργανώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να προσαρμόζεται στις νέες πολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες. Με αυτήν την έννοια είμαστε κατά αρχάς θετικοί στην κάθε προσπάθεια προσαρμογής και προφανώς και στον νέο ΟΕΥ του Δήμου Χαϊδαρίου.
 3. Ο ΟΕΥ δεν αφορά την παρούσα δημοτική περίοδο ούτε πρέπει να εξυπηρετεί στενά παραταξιακά οφέλη της εκάστοτε δημοτικής αρχής.
 4. Η συνεργασία και ο συντονισμός των Διευθύνσεων  δεν φαίνεται ότι εξασφαλίζεται με τον ασαφή τρόπο  που περιγράφονται τα καθήκοντα, στο άρθρο 6,  του «Γενικού Γραμματέα».  Χρειάζεται πιο συγκεκριμένη περιγραφή  εργασίας και αρμοδιοτήτων (Job description).
 5. Για την τελική κατάθεση της πρότασης ΟΕΥ  στο Δημοτικό Συμβούλιο  να αναζητηθούν «εργαλεία»  και να αξιοποιηθούν επεξεργασίες της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης/ ΕΕΤΑΑ. Οι επεξεργασίες της ΕΕΤΑΑ και η εμπειρία που διαθέτει θα πρέπει να αξιοποιούνται για όλα τα θέματα οργάνωσης και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαϊδαρίου.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Άρθρο 2  Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας Πολιτών (σ. 5).

Παρατήρηση: Συμφωνούμε για την υπαγωγή στο  Γραφείου Δημάρχου το Γραφείο Τύπου (όπως άλλωστε γίνεται σήμερα αλλά και διαχρονικά)

Ένσταση: Διατυπώνουμε ενστάσεις για την περιγραφή και τις αρμοδιότητες του τμήματος. Σύμφωνα με την περιγραφή, κατά τη γνώμη μας δεν διασφαλίζεται η δημοκρατική και η ανεξάρτητη από παρεμβάσεις λειτουργία του τμήματος. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η αποφυγή ρουσφετολογικών και πελατειακών σχέσεων με τους δημότες. Η οποιαδήποτε ανάμειξη της Δημοτικής αρχής θα πρέπει να είναι διακριτική.

Άρθρο 3 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (σ. 5,6).

Παρατηρήσεις: α) Να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας τμήματος ανεξάρτητο από το Δήμαρχο και τις Διοικητικές Υπηρεσίες. β) Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, κύρος, προσωπικότητα και ελεγκτικές ικανότητες αυτών που θα στελεχώσουν το τμήμα. γ) Συνεργασία με ΕΕΤΑ.

Προσθήκη στην περιγραφή: «Συντάσσει τα έγγραφα για την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος… Συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». [Να ληφθεί υπόψη η Περιγραφή αρμοδιοτήτων του τμήματος του Δήμου Ρεθύμνης  https://bit.ly/31uYvkk]

Άρθρο 4 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (σ. 6,7)

Πρόταση για καλύτερη απόδοση του συστήματος: Να εξεταστεί το ενδεχόμενο για την καλύτερη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία να ενταχθεί στην ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (σ. 8)

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Εποπτείας Υποδομών (σ. 18,19).

Πρόταση για  Προσθήκες και επαναδιατυπώσεις:

 • «Συνεργάζεται και διευκολύνει την πραγματοποίηση  αυτοδύναμων ή σε συνεργασία με το Δήμο εκδηλώσεων των αθλητικών, πολιτιστικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων»
 • «Τηρεί βάση δεδομένων με τους Αθλητικούς, Πολιτιστικούς, Εξωραϊστικούς, Περιβαλλοντικούς συλλόγους, σωματεία κ.α. φορείς με νομική  μορφή  που λειτουργούν ή έχουν την έδρα τους στον Δήμο Χαϊδαρίου»
 • «Φροντίζει για το σχεδιασμό την εφαρμογή χορηγικών (ή δωρεών ή υποστηρικτικών) προγραμμάτων των εκδηλώσεων. Οι υποστηρικτικές μορφές υλοποίησης προγραμμάτων και εκδηλώσεων γίνονται αποδεκτές από φορείς ή ιδιώτες που σέβονται το περιβάλλον, τα εργασιακά, τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα.»

ΝΕΟ ΘΕΜΑ Α’ – ΠΡΟΤΑΣΗ:  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων: α) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  β) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και γ) Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.  Υπουργείο Εσωτερικών Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ  Αριθμός Εγκυκλίου: 67 –  Α.Π.: 23624/14.4.2020  https://bit.ly/32ABeNs

Α’ ΠΡΟΤΑΣΗ Να συμπεριληφθούν και τα τρία  Συμβουλευτικά Όργανα στις  Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων & Παρατάξεων (σ. 30,37,38). (Ακολουθούν εναλλακτικές προτάσεις).

Α.1 ΠΡΟΤΑΣΗ Να συμπεριληφθεί μόνο η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στις Υπηρεσίες Υποστήριξης.

Α.2 ΠΡΟΤΑΣΗ Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας & το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων να συμπεριληφθούν στις Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   I. Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης  (σ.18, 20,21)

ΝΕΟ ΘΕΜΑ Β’ – ΠΡΟΤΑΣΗ: ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρόταση: Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας ή σύσταση Τμήματος  Ελέγχου Αστικού Περιβάλλοντος.

Επιχειρήματα: Εμφάνιση πόλης, καθαριότητα, τρεπαζοκαθίσματα, υπαίθρια διαφήμιση, κατάληψη πεζοδρομίων, COVID19 κ.α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Οργανωτικής Δομής του Δήμου τοποθετούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (σ.83 -88].

 1. Για την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων να αποφεύγονται περιγραφές που μπορούν να θεωρηθούν «φωτογραφικές» όπως π.χ. στη «Διεύθυνση Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων» «Τμήμα Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ και ελλείψει ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ελλείψει ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ» (σ.84). Σχόλιο: Η πρόβλεψη «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ» δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεύθυνσης.
 2. Ειδικότητες και εξειδικεύσεις, εμπειρία και μεταπτυχιακά θα πρέπει να μοριοδοτούνται με επιπλέον μόρια για τα αντίστοιχες θέσεις  όπως π.χ. α)  Χημικού Μηχανικού, για τη «Διεύθυνση Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων» β) Πολιτιστικής Διαχείρισης, για τη «Διεύθυνση Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού».
 3. Η απόκτηση εμπειρίας, οργανωτικών ικανοτήτων, το αναγνωρισμένο κύρος, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η διάθεση για συνεργασία μεταξύ τμημάτων και διευθύνσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε τμήματος,  θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου και όχι μόνο των Διευθυντών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο είναι μια πρώτη συμβολή στη δημόσια διαβούλευση. Αναλόγως των αλλαγών αλλά και των θέσεων του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χαϊδαρίου, την επαναδιατύπωση του  ΟΕΥ από τη Δημοτική αρχή αλλά και των θέσεων των Δημοτικών Συνδυασμών και Συμβούλων μπορεί να επανέλθω.

Κώστας Φωτεινάκης – [email protected]

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button