ΕΛΛΑΔΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δ. Μαραβέλιας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μοχλός για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Η αξιοποίηση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση των νέων αναπτυξιακών προγραμμάτων ήταν το θέμα της παρέμβασης στο πρόσφατο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, του προέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Δημήτρη Μαραβέλια.

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, Δημήτρης Μαραβέλιας, ανέφερε ότι την περίοδο που διανύουμε βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός σημαντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Η ΕΕΤΑΑ, έχει αναλάβει  έναν σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη των Δήμων, μέσω της δημιουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας και Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών», ανέφερε ο κ. Μαραβέλιας και ενημέρωσε τους συνέδρους ότι έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία για την εκπόνηση τεχνικών μελετών, για όσους Δήμους δεν διαθέτουν επάρκεια, καθώς και Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών (μελετητών και επιβλεπόντων), και ήδη αρκετοί Δήμοι, κυρίως νησιωτικοί και ορεινοί, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υποστήριξή τους, προκειμένου να συντάξουν ή να ωριμάσουν μελέτες για έργα που πρόκειται να υλοποιήσουν.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά και σε άλλες παράλληλες δράσεις που έχει προχωρήσει  η ΕΕΤΑΑ για  την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως:

  • τη δημιουργία «Ηλεκτρονικού οδηγού χρηματοδοτήσεων»,
  • τη δικτύωση και συστηματική ενημέρωση των δήμων
  •  τη σύνταξη ειδικών εμπειρογνωμοσύνων, για τις Ορεινές περιοχές, τους Νησιωτικούς Δήμους και την Κοινωνική πολιτική της Τ.Α, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες επιτροπές της ΚΕΔΕ, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα.

«Σύμμαχός μας σε όλη αυτή την προσπάθεια η ΚΕΔΕ. Με πρωτοβουλία του Προέδρου Δ. Παπαστεργίου, υπογράφηκε προγραμματική συμφωνία με την ΕΕΤΑΑ, ως θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της Αυτοδιοίκησης, που περιλαμβάνει συνεργασίες και δράσεις για την ενδυνάμωση του ρόλου της Τ.Α.», τόνισε ο κ. Μαραβέλιας. 

«Για τον σκοπό αυτό», συνέχισε ο ίδιος,  «η ΕΕΤΑΑ, σε συνεργασία  με την Επιτροπή ΕΣΠΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και κάθε μία από τις 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας, προγραμματίζει να διοργανώσει, την περίοδο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021, Ημερίδες για την ενημέρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού”.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠ «Μεταρρύθμιση δημόσιου Τομέα» η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί την Δράση, «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού». Η Δράση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών, της εκπόνησης προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, της εκπόνησης των προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ.

Ο κ. Μαραβέλιας τόνισε ότι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση των έργων και δράσεων και την επίτευξη των αναμενομένων αποτελεσμάτων είναι η ύπαρξη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων επίπεδων διοίκησης, Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων, ώστε να συνδιαμορφώσουν και να υιοθετήσουν ενιαία και συντονισμένη στρατηγική και  να αποκτηθεί επαρκής επιχειρησιακή ικανότητα για τη διοίκηση της εφαρμογής της. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά προγράμματα της επόμενης περιόδου, μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο και να συμβάλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας, εφαρμόζοντας στρατηγικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αστική ανάπτυξη, βελτιώνοντας τις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, δημιουργώντας ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, προωθώντας την καινοτομία κλπ.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button