ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΔΗΜΟΤΙΚΑ

Χρήσιμα e-mail και τηλέφωνα του Δήμου Χαϊδαρίου

 Δήμος Χαϊδαρίου, συγκεντρωμένα σε μια σελίδα όλα τα e-mail και τηλέφωνα αιρετών, τμημάτων και υπηρεσιών

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: 213 20 47 200

EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ: 213 20 47 300, [email protected]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: [email protected]

ΓΡAMMATEIA ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ: 213 20 47 215, 2132047204,  FAX 210 58 19 841

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ: Αντώνιος Κουτάντος, [email protected]

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: Καπετανάκη Αικατερίνη, 213 20 47 216, [email protected]

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Ευμορφία Σάββα, 210 58 18 860 , 210 58 11 624, FAX 210 53 24 552, [email protected]

ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Γεώργιος Αργυρόπουλος, [email protected] , [email protected]213 20 47 206, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 213 20 47 319

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Βασίλειος Καρατζαφέρης, [email protected], ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 213 20 47 293

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Εμμανουήλ Πετούσης, [email protected], ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 213 20 47 291 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Φώτιος Θεοδωρακόπουλος, [email protected], ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 213 20 47 225

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, [email protected]r

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Ιωάννης Κέντρης

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝH ΔΗΜΟΤΙΚH ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Δήμητρα Δούμουρα, [email protected]

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ: Γεώργιος Βελέντζας, [email protected]

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Ευάγγελος Ζεβόλης, [email protected]

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ: Μαρία Κοντογιάννη, [email protected]

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: Δημήτριος Τσατσαμπάς, [email protected]

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τσατσαρώνης Παναγιώτης, 213 20 47 211, [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 20 47 342

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ, Δ/ΝΤΡΙΑ: 213 20 47 272

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ: 213 20 47 275

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 213 20 47 233

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: 213 20 47 297

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 213 20 47 218, 213 20 47 343, FAX 213 20 47 241

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ : 213 20 47 313 ,  213 20 47 314 , 213 20 47 315, 213 20 47 316

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗ: 213 20 47 317, 213 20 47 318, 213 20 47 328, 213 20 47 330, FAX 210 53 23 635

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ : 213 20 47 323, 213 20 47 324, 213 20 47 325, 213 20 47 321, 213 20 47 320, 213 20 47 326, 213 20 47 327, 213 20 47 302, 213 20 47 301, FAX 210 53 22 910

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 213 20 47 311, 213 20 47 310, 213 20 47 309, FAX 213 20 47 242

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Δ/ΝΤΗΣ 213 20 47 345, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΗ 213 20 47 362

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 213 20 47 305, 213 20 47 306, 213 20 47 307, FAX 210 53 23 623

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: 213 20 47 308, 213 20 47 304, FAX 210 53 23 623

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ: 213 20 47 263,  213 20 47 262, 213 20 47 269, FAX 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ): 213 20 47 253, 213 20 47 254, 213 20 47 258, FAX 210 58 11 621

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 213 20 47 268, 213 20 47 269, 213 20 47 270

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 213 20 47 246,  213 20 47 247, 213 20 47 248

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 213 20 47 329,  213 20 47 355, 213 20 47 356

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ: 213 20 47 249

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 213 20 47 265, 213 20 47 266, 213 20 47 267

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ: 213 20 47 264, 213 20 47 251,  213 20 47 250, 213 20 47 252

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΕΡΕΙΣΜΑ: 210 53 23 090, 210 53 21 294

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΟΑΕΔ): 213 20 47 273, 213 20 47 373

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.: 213 20 47 205, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 213 20 47 202, 213 20 47 203, FAX 210 58 11 902

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 213 20 47 287

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ:  213 20 47 295

TMHMA H/M (λάμπες κλπ): 213 20 47 292

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ: 213 20 47 289, 213 20 47 281, 213 20 47 286, 213 20 47 290

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ: 213 20 47 279, 213 20 47 280, 213 20 47 283

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 213 20 47 244, 210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 210 58 22 368

Δ/ΝΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 213 20 47 236, 213 20 47 348

Δ/ΝΤΗΣ: 213 20 47 348

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 210 58 22 240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ: 210 59 80 511, [email protected]

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: 213 20 47 354

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 213 20 47 344, Α’βάθμια Σχολική Επιτροπή: 213 20 47 363, Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή: 213 20 47 237

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (K.E.Δ.Χ.): 213 20 47 360, 213 20 47 364, 213 20 47 367

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 210 58 21 574

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 213 20 47 344, [email protected]

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210 58 19 381
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210 58 10 314
3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210 58 10 835
4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210 58 17 300
5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210 58 20 187
ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 210 58 16 951

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ): 210 58 14 855, 210 58 16 822
ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ: 210 58 22 074
ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ: 210 58 21 723

ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ: 210 53 22 181, Βουλγαροκτόνου 20

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΚΕΠ: 210 53 24 624

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button