Συμπολίτης μάς έστειλε τις φωτογραφίες αυτού του δημοσιεύματος, που προέρχονται από τις εκσκαφές νεοανεγειρόμενης οικοδομής στο Χαϊδάρι. Επισημαίνει ότι έχουν βρεθεί τρύπες και σε κάποιες φαίνεται και σταλακτιτικό υλικό. Μία από τις οπές του εδάφους έχει μεγάλο βάθος. “Ένας έλεγχος από κάποιους ειδικούς δεν θα ήταν κακός”, υποστηρίζει ο επιστολογράφος μας.

Ο ίδιος επιστολογράφος μας πληροφορεί επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Δήμο.