Ο αναγνώστης μας Α.Λ. μάς έστειλε τη φωτογραφία του ογκώδους οχήματος που βρίσκεται πάνω στο πεζοδρόμιο, στην είσοδο πλατείας και θέτει το ερώτημα:

“Θα κάνουμε τίποτα γι’ αυτό το αυτοκίνητο, που καταλαμβάνει μέρος πλατείας
Θερμοπυλών και Λακωνίας;”